REVISTA DE CULTURA FONDATA LA CRAIOVA, IN 1838, DE CONSTANTIN LECCA. SERIE NOUA. ANUL XIV

Nr. 10 / 2012
Cuprins
  AVANTEXT
  Constantin M. POPA:
Jazz Band
  MISCAREA IDEILOR
 
Ana-Maria JUGĂNARU: anamneza
  în scrierile lui Paul Goma
  Adrian Dinu RACHIERU: Ion D. Sîrbu
  (studiu de caz)
  Toma GRIGORIE: perfida libertate a
  exilatului intern
  COMENTARII
 
Nicolae MARINESCU: România
  bântuită
  BELETRISTICĂ
 
Alexandru-Ovidiu VINTILĂ: poeme
  CRONICA LITERARĂ
  Ion BUZERA:
Adrian Marino, 
  călinescianul
  LECTURI
 
Gabriel NEDELEA: pregătirea
  sfârșitului
  Cristina GELEP: Haru no Yuki
  Mihai GHIȚULESCU: să-i dăm lui
  Sîrbu ce-i al lui Sîrbu, dar nu mai mult
  Roxana ROȘCA: The Beautiful
  Foolishness of Things
  Cosmin DRAGOSTE: despre zile
  grele ca țărâna, goale precum apa
  Maria DINU: evocări cu și despre
  Adrian Marino
  Silviu GONGONEA: în mijlocul
  Iadogăriei
  SERPENTINE
 
Petrișor MILITARU: avangarda rusă:
  abordări ale genului dramatic
  Claudia DRĂGHICI: o lacună 
  gramaticală și transpunerea oblică
  Adrian MICHIDUȚĂ: filosofia
  românească sub comuniști (I)
  Roxana GHIȚĂ: Thomas Brussing,
  sau portretul unui scriitor de succes 
  din Germania reunificată 
  ARTE 
  Mariu DOBRIN: C
  Gheorghe FABIAN: debut de
  stagiune la filarmonică
  Cristian Mihai MIHĂESCU:
 
violonistul Liuviu Prunaru invitat la
  Colegiul Național "Ștefan Velovan"
  Mihaela VELEA: Necunoscut/
  Recunoscut
  Cristina OPREA: suflet dizolvat în
  culoare – Francisc Șirato
  UNIVERSALIA
  Jürgen EGYPTIEN: poeme
  Herta MÜLLER: poeme
  Florin COLONAȘ: fotografii de viață 
  lungă