REVISTA DE CULTURA FONDATA LA CRAIOVA, IN 1838, DE CONSTANTIN LECCA. SERIE NOUA. ANUL XIV

Nr. 11 / 2012
Cuprins
  AVANTEXT
  Constantin M. POPA:
morfologia
  disidenței
  MISCAREA IDEILOR
 
Condiția intelectualului disident în
  România comunistă
  Nicolae MARINESCU: funcția etică a 
  disidenței
  Ion Bogdan LEFTER: prolegomene
  la o istorie a disidenței
  Gabriel ANDREESCU: spre o
  filosofie a disidenței
  Daniel VIGHI: contracultura,
  subcultură și underground politic
  românesc în Timișoara perioadei
  "Aktionsguppe Banat"
  George POPESCU: disidență vs.
  rezistența prin cultură
  Aurelian ZISU: tragicul disidenței
  Cosmin DRAGOSTE: când mă
  plimb/ suntem întotdeauna trei".
  configurări literare ale disidenței
  scriitorilor de expresie germană din
  România (fragment)
  Petre OPRIȘ/ Cezar AVRAM: cazul
  generalului Ion Șerb: disidență sau
  trădare? (fragment)
  BELETRISTICĂ
 
Teodor PREDA: poeme
  Elena ALXANDRU: lasă fata!
  LECTURI 
  Luiza MITU: Claude Régy, de la
  punerea în scenă la jocul conștiinței
  Gabriel NEDELEA: Gellu Naum.
  premise pentru o lectură ondulatorie
  Roxana ROȘCA: dissidentia
  Daniela MICU: eventualitatea unei
  realități extensive
  Petrișor MILITARU: moartea ca
  Ouroboros reificat
  Gheorghe GRIGURCU: un elegiac
  Lucian GRUIA: freudism în varianta
  mioritică
  SERPENTINE:
  Cătălin GHIȚĂ:
existența în trei
  culori
  Alexandru Ovidiu VINTILĂ: despre
  Tristețea firului de iarbă
  Adrian MICHIDUȚĂ: filosofia
  românească sub comuniști (II)
  Florin COLONAȘ: un moft
  caragialian: calendarul
  Mihai GHIȚULESCU: o istorie
  neromanțată a Coroanei Române
  ARTE
 
Grid MODORCEA: ori crăpați, ori
  scăpați
  Gheorghe FABIAN: debut de
  stagiune la operă
  Doina BERCEANU: la Teatrul
  "Colibri" toamna se numără
  festivalurile
  UNIVERSALIA
 
Interviu cu Marco CUGNO, realizat
  de Sandrin Gavriloaia: "la noi, în Italia,
  traducătorul se numește l’autore
  invinsible..."
  ADUNIS: sufism și suprarealism (I)