REVISTA DE CULTURA FONDATA LA CRAIOVA, IN 1838, DE CONSTANTIN LECCA. SERIE NOUA. ANUL XIV

Nr. 12 / 2012
Cuprins
  AVANTEXT
  Constantin M. POPA:
...sau Tabăra
  universitarilor
  MIȘCAREA IDEILOR
 
Gabriel ANDREESCU: Adrian
  Marino. campania de distrugere a
  unui model
  Flori BĂLĂNESCU: Paul Goma, între
  vocația libertății și percepția
  contemporanilor. o perspectivă
  nuanțată de dosarele de urmărire
  informativă
  Ana Maria RĂDULESCU: pr.
  Gheorghe Calciu-Dumitreasa sau
  despre curajul de a mărturisi.
  biografia unui disident
  Ana-Maria CĂTĂNUȘ: Mihai Botez:
  portretul unui disident solitar
  Sorina SORESCU: scris-cititul
  printre rânduri, între mitizare și
  demitizare. studiu de caz: romanele
  lui Augustin Buzura
  Mihai GHIȚULESCU: politologi contra
  politicii comuniste. cazul Silviu
  Brucan
  Gabriel NEDELEA: onestitate
  intelectuală și disidență
  ANOTIMPUL POEMELOR
  Elena COSTEA
  Vlad EDIȚOIU
  Mihai-Alexandru ANDRIȚOIU
  CRONICA LITERARĂ
 
Ion BUZERA: trei trasee
  eminescologice
  TRANSDISCIPLINARITATE
 
Daniela MICU: o călătorie pluri-,
  inter- și transdisciplinaritate
  Petrișor MILITARU: educația
  transdisciplinară și învățământul
  românesc preuniversitar
  Declarația participanților la primul
  colocviu dedicat educației
  transdisciplinare în învățământul
  preuniversitar din România
  LECTURI
 
Mihai GHIȚULESCU: nimic nou
  despre Monica Lovinescu
  Constantin OPRICĂ: un Pegas
  întors – "Cânturile catârului"
  Cătălin GHIȚĂ: viața irosită a unei
  femei
  Gabriel NEDELEA: litere
  BELETRISTICĂ
 
Costel IONESCU: poeme
  Adina SOROHAN: poeme
  SERPENTINE:
  Cosmin DRAGOSTE:
despre
  Aktionsgruppe Banat la Muzeul
  Național al Literaturii Române
  Magda BUCE-RĂDUȚ: Aquarelle
  Groupe pe simezele Galeriei Arta
  Adrian MICHIDUȚĂ: filosofia
  românească sub comunism (III)
  Florin COLONAȘ: Ion Luca și Luca
  Ion
  Roxana ROȘCA: blogul lui Claudiu
  Iordache și condiția românului în
  epoca postdecembristă
  ARTE 
  Natalia STANCU: întâlnirea lui Emil
  Boroghină cu Eugen Ionescu
  Gheorghe FABIAN: "Craiova  
  muzicală" – un succes!
  Florin COLONAȘ: randez-vous cu
  Bauh, la Pompidou
  Luiza MITU: conferința lui Henri
  Béhar despre raportul dintre realism
  și suprarealism
  UNIVERSALIA
 
Marc DUGARDIN: poeme
  Luca CIPOLLA: Medjugorje, Regina
  și Adversarul
  ADUNIS: sufism și suprarealism
  OCHEANUL  ÎNTORS