REVISTA DE CULTURA FONDATA LA CRAIOVA, IN 1838, DE CONSTANTIN LECCA. SERIE NOUA. ANUL XIV

Nr. 1 / 2013
Cuprins
  AVANTEXT
  Constantin M. POPA:
exclusivitate
  MIȘCAREA IDEILOR
 
George POPESCU: F. Aderca – un
  condotier al noii literaturi
  Gabriel NEDELEA: Felix Aderca și
  modernizarea literaturii
  Maria DINU: despre fenomenul
  estetic pe înțelesul publicului
  Ovidiu GHIDIRMIC: criticul Felix
  Aderca
  Cristinel TRANDAFIR: Felix Aderca
  în gândirea românească
  Daniela MICU: puterea regeneratoare
  a senzualității
  Petrișor MILITARU: Felix Aderca, un
  spirit avangardist
  Viorel PÎRLIGRAS: o imersiune în
  "Orașele scufundate"
  Anca RĂDULESCU: poezia lui
  Aderca: între orgoliul livresc și
  intimismul simbolist
  BELETRISTICĂ:
 
Felix ADERCA: mărturiile unui
  mărturisitor al unei generații
  Livia MOREANU: poeme
  George Nina ELIAN: poeme
  Roxana ȘTIUBEI: poem
  Corina BĂRBUICĂ: scena (I)
  CRONICA LITERARĂ
 
Constantin CUBLEȘAN: Cioran
  inedit
  LECTURI 
  Geo CONSTANTINESCU: forța
  visului
  "Mozaicul" face valuri
  Roxana ILIE: pe drumul "maestrului
  umorului negru"
  Roxana ROȘCA: fotografiile lui
  Laurențiu Nica
  Mihai GHIȚULESCU: un mare om de
  stat, cu bune și cu rele
  Cătălin GHIȚĂ: trilogia războiului
  MODELUL ROMÂNIA
 
Interviu realizat de Nicolae
  MARINESCU cu Sabin PĂUTZA:
 
"muzica este materie organizată"
  SERPENTINE
  Adrian MICHIDUȚĂ:
filosofia
  scientist-pozitivistă a lui Ștefan
  Velovan
  Silviu GONGONEA: al doilea discurs.
  proza lui Gellu Naum
Florin COLONAȘ: centenarul unui
  facsimil
  ARTE 
  Mihaela VELEA: Klimt &
  Künstlerkompagnie
  Gheorghe FABIAN: Sărbătoarea
  Filarmonicii – 65 de ani
  Florin COLONAȘ: rafalele unei vieți
  UNIVERSALIA
 
Marco LUCHESSI (Brazilia): falnica
  transparență (poezii)
  Francesco FIORETTI: tabloul secret
  al lui Caravaggio
  OCHEANUL ÎNTORS
  Dicționar André Breton