REVISTA DE CULTURA FONDATA LA CRAIOVA, IN 1838, DE CONSTANTIN LECCA. SERIE NOUA. ANUL XIV

Nr. 2 / 2013
Cuprins
  AVANTEXT
  Constantin M. POPA:
radiografia
  unei anchete
  MIȘCAREA IDEILOR
 
Marina VANCI-PERAHIM: ilizibilul și
  vizibilul: Victor Brauner de la "picto-
  poezie" la "hieroglifizarea"   sentimen-
  telor
  Isabel VINTILĂ: Victor Brauner.
  despre înțelegerea înțelegerii
  Victor BRAUNER: 2 poeme
  Cristina OPREA: lumea tainică a
  picturii lui Victor Brauner
  Gabriel NEDELEA: căutătorul de idei
  Luiza MITU: sunt propriu meu
  scafandru
  Petrișor MILITARU: Victor Brauner –
  etapele creației și impactul viziunii
  duchampiene
  BELETRISTICĂ
 
Denisa CRĂCIUN: poeme
  Corina BĂRBUICĂ: scena (II)
  George POPESCU: poeme
  Dumitru TOMA: poeme
  CRONICA LITERARĂ
 
Ion BUZERA: (alte) amintiri din (altă)
  copilărie
  LECTURI
 
Mihai GHIȚULESCU: Amicus Boia
  Maria DINU: tratat despre ficțiunea
  amoroasă pentru uzul cititorilor,
  iubitorilor și al nostalgicilor de tot felul
  Ida MERELLO: o mie și una de nopți:
  o lectură încrucișată
  Roxana ROȘCA: nebunii au propria
  lor lume
  C. VOINESCU: învoiala poetului cu
  sinele sau compromisul dintre realul
  obiectiv și imaginarul liric
  SERPENTINE
 
Adrian MICHIDUȚĂ: Fanu
  Duțulescu, psiholog și filosof
  Florin COLONAȘ: nenea Iancu,
  făuritor de călindare
  Cătălin GHIȚĂ: gnoza lui Kurtz
  Foaia matricolă Felix Aderca
  ARTE
 
INTERVIU: Octav CALLEYA: "20 de
  ani de așteptare, fără rezultatele
  dorite și comparabile cu ale altor țări,
  este prea mult pentru români"
  INTERVIU: Alexandru MUNTEANU:
 
"chitara și muzica flamenco sunt
  pentru mine bucuria supremă"
  Florin COLONAȘ: metamorfoza  
  incendiară a unui titlu
  Gheorghe FABIAN: Bach –
  contemporanul nostru
  Mihaela VELEA: interior
  Cristian NEDELCU: Craiova văzută
  de liceeni
  Mircea ANGHEL: un tânăr salon
  municipal de fotografie
  Liviu IONESCU: fotografia – o
  pasiune ce renaște în sufletele elevilor
  de azi ai Colegiului Național "Carol I"
  Maria Theodora ISPAS: impresii de
  premiant
UNIVERSALIA
 
Alma Lilia Luna CASTILLO: strada,
  acolo jos
  OCHEANUl ÎNTORS