REVISTA DE CULTURA FONDATA LA CRAIOVA, IN 1838, DE CONSTANTIN LECCA. SERIE NOUA. ANUL XIV

Nr. 5 / 2013
Cuprins
  AVANTEXT
  Constantin M. POPA:
încruntările
  mele amoroase
  MIȘCAREA IDEILOR
 
Henri BEHAR: Nadja
  Andre BRETON: uniune liberă
  Denisa CRĂCIUN: o "leoaică" numită
  "Nădejde"
  Emil NICOLAE: Andre Breton par
  Nadja
  Isabel VINTILĂ: Nadja și Zenobia:
  inițierea în misterul iubirii
  suprarealiste
  BELETRISTICĂ:
 
Anca ȘERBAN: poeme
  Francisc PAL: poeme
  CRONICA LITERARĂ
 
Ion BUZERA: alt basarabean la
  curțile canonului
  MODELUL ROMÂNIA
 
Interviu cu Xavie MONTOLIU: "în
  România am avut senzația că am tot
  timpul din lume...", realizat de Adina
  MOCANU
  Interviu cu Erica TAKACS: "am
  încercat să transmit tensiunea,
  impasul neliniștit care păstrează
  privitorul într-o permanentă stare de
  ghicire...", realizat Luiza MITU
  SERPENTINE
 
Daniela MICU: o aventură socio-
  erotică în Cuba contemporană
  Ionel BUȘE: despre clericii
  cuvântului și verbele lor...
  seducătoare
  ARTE
 
Olimpiada Națională de Arte
  Vizuale, Arhhitectura și Istoria
  artelor 2013 –
Liceul de Arte "Marin
  Sorescu" Craiova
  Mihaela VELEA: Mircea Novac –
  portret în 5151 de semne
  Magda BUCE-RĂDUȚ: contraste
  plutitoare
  Gheorghe FABIAN: un "Bărbier" de
  zile mari
  Gheorghe FABIAN: la Filarmonică:
  Zilele Muzicale Aniversare
   LECTURI
 
Ioana REPCIUC: reflecții
  traductologice asupra francofoniei
  românești
  Mihai GHUȚULESCU: a fost odată în
  Oltenia
  Roxana ILIE: joc cu "două berze și
  jumătate"
  Cosmin DRAGOSTE: spațiu și
  călătorie – Conferința anuală "Franz
  Werfel"
   Petrișor MILITARU: spiritul
  pendulator al contemporaneității
  Liviu ANDREI: Charles Laugier –
  medic și etnograf
  FILOSOFIE
 
Adrian MICHIDUȚĂ: Vasile
  Gherasim, teoreticianul filosofiei
  contemporane
  SERPENTINE 
  Florin COLONAȘ: Caragiale,
  Creangă junior și Țața-Lina
  Roxana ROȘCA: Vlad Ursuleanu
  – tânărul jurnalist rătăcitor
  Programul Simpozionului
  Centenarul Gherasim Luca (1913-
  2013)
  UNIVERSALIA 
  Miguel Perez CORRALES:
 
caleidoscop suprarealist: Brazilia (II)
  OCHEANUL ÎNTORS