REVISTA DE CULTURA FONDATA LA CRAIOVA, IN 1838, DE CONSTANTIN LECCA. SERIE NOUA. ANUL XIV

Nr. 6 / 2013
Cuprins
  AVANTEXT
  Constantin M. POPA:
post-pascale
  MIȘCAREA IDEILOR
 
George POPESCU: premiul literar:
  între recunoaștere și consacrare
  Discurs rostit de Paul CELAN cu
  ocazia primirii premiului pentru
  literatură orașului liber și hanseatic
  Bremen
  Franz HODJAK: mică, dar a mea.
  multicolora, polifonica Transilvanie
  Denisa CRĂCIUN: poezia, o ciumă,
  o lepră, un sifilis?
  LECTURI
 
Maria DINU: autonomia esteticului
  față cu realismul socialist
  Silviu GONGONEA: rescrierea
  biografiei, șansa unui scriitor
  Toma GRIGORIE: o expresivă
  retorică neagră
  Daniela MICU: călătoria interioară,
  un puzzle antropologic
  Roxana ROȘCA: contre'n verse
  Petrișor MILITARU: povestea stării
de șaman
  Mihai GHIȚULESCU: prezentul
  domnului Boia și viitorul lumii
  Teodor OANCĂ: jurnal cu fața
  ascunsă
  VITRALII
 
Daniela MICU: sublimarea alchimică
  a cărnii
  Gabriel NEDELEA: la originea
  cunoașterii
  Petrișor MILITARU: gândirea magică
  și viziunea religioasă a chaldeenilor
  BELETRISTICĂ
 
Ștefan CIOBANU: poeme
  Victor MARTIN: aforisme
  MODELUL ROMÂNIA
 
Alexandru BĂLĂNESCU: pentru
  mine muzica nu este un joc...
  SERPENTINE
 
Ioana DINULESCU: necesitatea
  reeditării și reconsiderării poeților
  români postbelici
  Ion BUZAȘI: G. Barițiu – biograful
  congenerilor săi
   Adrian MICHIDUȚĂ: Lucilla Chițu,
  discipola filosofului Titu Maiorescu (I)
  Luiza MITU: Eugene Ionesco și
  întoarcerea la un model interior de
  teatru
  ARTE
 
Cătălin GHIȚĂ: pofta de viață
  balcanică
  Mihaela VELEA: răscruci
  Grid MODORCEA: americanizarea
  festivalului de la Cannes
  Marius DOBRIN: experiențe teatrale
  Viorel PÎRLIGRAS: Cristina Oprea –
  tumultul amintirilor
  Emilian POPESCU: Decebal Crăciun
  Andra NIȚĂ, Elena UNGUREANU:
 
biserica, o ușă deschisă tuturor
  UNIVERSALIA
 
Din lirica franceză a secolului XX
  Florin COLONAȘ: Caragiale,
  calendarul unui birtaș
OCHEANUL ÎNTORS