REVISTA DE CULTURA FONDATA LA CRAIOVA, IN 1838, DE CONSTANTIN LECCA. SERIE NOUA. ANUL XIV

Nr. 9 / 2012
Cuprins
  AVANTEXT
  Constantin M. POPA:
grădina
  poetului
  MISCAREA IDEILOR
 
(re)citindu-l pe Vintilă
  IVĂNCEANU
  Poeme de Vintilă Ivănceanu
  Petrisor MILITARU: un vizionarism a
  rebours
  Gabriel NEDELEA: recuperatori și
  reformatori în poezia românească din
  deceniile șapte și opt
  Anca ȘERBAN: dificultăți de
  traducere în poezia lui Vintila
  Ivanceanu
  Aurelian ZISU: nemaipomenitele
  pățanii ale lui Milorad de Bouteille
   Roxana ILIE: Vintilă Ivănceanu:
  "copilul teribil" al oniriștilor
  Constantin M. POPA: spectacolul
  receptării sau imposibila reconciliere
  Catalin GHIȚĂ: cântând pe cruce
  Daniela MICU: în brațele false ale
  diavolului
  BELETRISTICA
  Poeme de:
 
Daniela MICU
  Gabriel NEDELEA
  Petrișor MILITARU
  Ionel CIUPUREANU
  LECTURI 
  Cosmin DRAGOSTE: îngerii și
  epifaniile lor poetice
  Mihai GHIȚULESCU: Neagu Djuvara
  despre 23 august 1944
  Roxana ILIE: de la defekt perfekt
  ARTE 
  Ana Maria NEAMU: Albrecht Dürer
  pictorul. graficianul. gravorul
  Roxana ROȘCA: oameni și bloguri: 
  Parnassus
  SERPENTINE 
  Adrian MICHIDUȚĂ:
filosoful Nae
  Ionescu de la legendă la adevăr (IV)
  Nicolae MARINESCU: Vestul și
  Estul
  Florin COLONAȘ: Caragiale ot
  Haimanale
  Roxana GHIȚĂ: între Revoluție și
  "Wende". aproximări conceptuale ale
  momentului 1989, cu referire la cazul
  Germaniei
  Scriitoarea Karin Geuns invitată la
  Simpozionul Internațional
  UNIVERSALIA 
  Karin GEUNS: regatul Aoghan
  Alessandro PIPERNO: inseparabili –
  focul prieten al amintirii
   Florin COLONAȘ: Picasso și arta
  engleză