Home / Author Archives: moza

Author Archives: moza

Mozaicul Anul XX, Nr. 9 2018

Mozaicul
Anul XX, Nr. 9 2018

 Cuprins:

  

AVANTEXT

Nicolae MARINESCU: Așa vorbește Mozaikul / 2

  

MIȘCAREA IDEILOR

Mira Simian Baciu – 40 de ani de la moarte

Dosar coordonat de Mihaela Albu

        Mihaela ALBU: Mira Simian Baciu – scriitor și profesor român în exil / 3

       Ioan St. LAZĂR: Mira Simian (1920-1978) – 40 de ani în nemurire / 4

       George ALEXE: Houla Macoumba Hora / 6

       Alexandru BUICAN: Mira Simian: Farmece, editura „Mele”, 1979 / 6

       Epistolar Nicholas CatanoyMira Simian Baciu (Steluța Pestrea Suciu) / 7

       Mira SIMIAN BACIU: Interplanetarii / 7

 

BELETRISTICĂ

      Mădălin Teodor ROȘIORU: Sleepless (II) / 8

 

CRONICA LITERARĂ

Ion BUZERA: Neosuprarealismul rezistenței noastre: minimal, virtuos și postmodern / 9

 

LECTURI

       Maria DINU: Lumea din cartier subsoarele sudic / 10

       Marian Victor BUCIU: Un roman „total” poetic (III) / 11

       Eleanor MIRCEA: Omar și diavolii noștri cei de toate zilele / 11

       Dan IONESCU: O lirică investigativă / 12

       Tatiana JILAVU: Despre Cagliostro / 12

       Ștefan VLĂDUȚESCU: „Quaderni di Studi Italiani e Romeni”: relevanță și altitudine intelectuală / 13

       Mario ȘERBAN: Jurnalul Răului sau despre ego contra mundum / 13

 

ARTE

        Geo FABIAN: Viori celebre – secrete de sonoritate (II) / 14

        Mihai MACEȘ: Poeme / 14

 

UNIVERSALIA

          Sărbătoarea poeziei (II). Traducere de Bianca Teodorescu / 15

 

SERPENTINE

       Ion MILITARU: Om deplin al culturii(I) / 16

Ioan Cristian ALEXANDRU, Tony BOLD, Ion DEACONESCU: Semnificația studiului și cercetării (II) / 17

 

UNIVERSALIA

      Marcello CAPRARELLACursul destinelor încrucișate. Traducere de Elena Pîrvu / 18

 

ARHIVA „SAȘA PANĂ”

        Corespondență Mira Simian Baciu – Sașa Pană (Petrișor Militaru) / 20

Mozaicul Anul XX, Nr.8 2018

Mozaicul
Anul XX, Nr. 8 2018

 

Revista Antilethe nr.2 2018

Antilethe
Anul 1, Nr.3 2018

DIN CUPRINS :

Argument. Datoria memoriei (În numele Redacției: Mihaela Albu) / 5

 

MOZAIC PORTRETISTIC: Ștefan Baciu, Mira Simian Baciu / 9

Mihaela Albu – Scriitorul român Ștefan Baciu – cetățean de onoare al orașului Rio de Janeiro și profesor emerit în Hawaii / 9

Dan Anghelescu ‑ Ștefan Baciu: poet al unui tragic aproape‑departe / 13

Ioan Șt. Lazăr ‑ Mira Simian (1920‑1978) ‑ 40 de ani în nemurire / 18

Mihaela Albu – O restituire necesară pentru cultura română: Mira Simian Baciu / 24

 

FILE DIN LITERATURA EXILULUI / 27

 Poezie

 Ștefan Baciu / 27

Mira Simian Baciu / 33

 

Memorialistică / 37

Constantin Eretescu – Pensiunea Dina. Jurnal de emigrație (Lupta. The Fight, nr. 8/ 1983, nr. 28/ 15 dec. 1984) / 37

Sanda Golopenția ‑ Miracolul plecărilor (Lupta. The Fight, 15 iunie 1985) / 40

  

DIN PRESA LITERARĂ A EXILULUI / 43

 Articole

Mira Simian – Eugen Ionesco și întâlnirea cu moartea. Fragmente (Destin, nr. 24‑25/ 1972) / 43

Antoaneta Bodisco – Originalitate și exil (Ființa Românească, nr. 4/ 1966) / 46

Mircea Popescu – România are Soljeniținul ei (Ethos, Caiet 1/ 1973) / 48

 Portrete de personalități din exilul românesc

Vintilă Horia – La moartea lui N. P. Comnen (Destin, nr.11/ 1959) / 51

 Informații despre scriitori și reviste literare

 Poemele poetului pribeag de Ștefan Baciu (Drum, nr. 3/ 1964; 4/ 1964) / 56

Franctiror cu termen redus de Ștefan Baciu (Limite, nr. 1/ 1969) / 56

Utopia y plenitud historica de George Uscătescu; Revista Scriitorilor Români; Arena și exilul intelectual românesc; Drum (Ființa Românească, nr. 2/ 1964) / 57

 

SELECȚIUNI DIN ZIARUL LUMEA LIBERĂ (NEW YORK) / 59

 Scrisoare deschisă a regelui Mihai (Lumea liberă, nr. 1/ 1988) / 59

Mesajul Regelui Mihai I către poporul român (Lumea liberă, nr. 14/ 1989) / 60

 

 RESTITUIRI. TEXTE ORIGINALE ÎN VERSIUNE ROMÂNEASCĂ / 63

Ștefan Baciu – Lavradio 98 – Fragment (Traducere din portugheză: Glauce Postatni & Mihaela Albu) / 63

 

 REVISTE ROMÂNEȘTI ÎN EXIL / 71

 Înșir’te mărgărite (1951 – 1958). Scurtă prezentare (Mihaela Albu) / 71

 

 RECENZII / 73

Nicolae Andrei (alias Constantin Eretescu) – „Microportretele” lui Ștefan Baciu (Lupta. The Fight, nr. 22/ 1984) / 73

Mihai Niculescu – Analiza cuvântului dor. Poeme de Ștefan Baciu, Editura Cartea pribegiei, 1951 (Caete de dor, nr. 6/ 1952) / 75

Nicholas Catanoy – Poemele poetului Ștefan Baciu (Text preluat din vol. Romanian Literature, 2010. Traducere: Mihaela Albu) / 80

Nicolas Catanoy – Ștefan Baciu: Surrealismo latinoamericano. Preguntas y res‑puestas (Text preluat din vol. Romanian Literature, 2010. Traducere: Mihaela Albu) / 82

Mărturiile lui Ștefan Baciu (Ființa Românească, nr. 1/ 1963) / 84

 

SCRISORI DIN EXIL / 87

 Din corespondența lui Nicolas Catanoy cu Ștefan Baciu (Steluța Pestrea‑Suciu) / 87

Corespondență:

Ștefan Baciu – Nicolas Catanoy / 91

Ștefan Baciu – Mircea Popescu / 94

N. P. Comneanu – Mircea Popescu / 96

 

 ÎN EXIL DESPRE EXIL. DOR DE ROMÂNIA / 99

Ștefan Baciu, Vasile Posteucă, Vintilă Horia, G. M. Cantacuzino, Virgil Ierunca / 99

 

 MUZEE ȘI BIBLIOTECI DEDICATE EXILULUI ROMÂNESC / 101

 Traian Dumbrăveanu – Casa memorială „Ștefan Baciu” – Brașov / 101

 

Mozaicul Anul XX, Nr.6-7 2018

Mozaicul
Anul XX, Nr.6-7 2018

Mozaicul Anul XX, Nr.5 2018

Mozaicul
Anul XX, Nr.5 2018

 

Mozaicul Anul XX, Nr.4 2018

Mozaicul
Anul XX, Nr.4 2018

Revista Antilethe nr.2 2018

Antilethe
Anul 1, Nr.2 2018

DIN CUPRINS :

Argument. Datoria memoriei (În numele Redacției: Mihaela Albu) / 5
MOZAIC PORTRETISTIC: Mircea Popescu
Mihaela Albu – Mircea Popescu: Repere biografice / 11
Simona Coleș – Mircea (Amintiri de familie) / 14
Dinu Adameșteanu – Mircea Popescu (Amintiri) / 21
Sorin Alexandrescu – Umbra unui surâs / 25
Mircea Eliade – Roma nu va mai fi aceeași / 33

FILE DIN LITERATURA EXILULUI: POEZIE / 35
Constantin Amăriuței / 35
Virgil Ierunca / 36
Paul Miron / 37

MEMORIALISTICĂ / 39
Sanda Golopenția – Jurnal (Lupta. The Fight, nr. 6/ 1983) / 39

DIN PRESA EXILULUI: ARTICOLE / 43
George Uscătescu – Sensul libertății (Destin, nr. 1/ 1951) / 43
Mircea Popescu – Riscurile unei involuții (Revista Scriitorilor Români nr.10/ 1971) / 47

DIN PRESA EXILULUI: PORTRETE DE SCRIITORI ȘI ARTIȘTI ROMÂNI / 51
Constantin Amăriuței – Bacovia (Caete de dor, nr. 6/ 1952) / 51
I.N. Manzatti – Cuvânt despre Eugen Drăguțescu (Drum, 1 mart. 1954) / 53
Mircea Popescu – Aron Cotruș (Revista Scriitorilor Români, nr. 1/ 1962) / 55
Mircea Popescu – Alexandru Ciorănescu
(Ființa românească, nr. 1/1963) / 58

DIN PRESA EXILULUI: INFORMAȚII DESPRE SCRIITORI ȘI REVISTE / 59
Mircea Popescu – Almanahul Pribegilor Români, alcătuit de Constantin Arsene (Revista Scriitorilor Români, nr. 3/ 1964) / 59
Dragoș Măgureanu (alias Mircea Popescu) – Cronica pesimistului (Vatra, nr. 81/ 1960) / 60
Adrian Popa (alias Mircea Popescu) – Semnalări (Vatra, nr. 89/ 1962) / 65
Vasile Posteucă – Crestături (Drum, 4. 03. 1964) / 66
*** Noutăți editoriale: Revista Krisis, O nouă revistă (Lupta. The Fight, nr. 6/ 1983); Revoluție culturală (Lupta. The Fight, nr. 9/ 1984) / 66

CORESPONDENȚĂ DIN SUA  / 67
Constantin Eretescu – Și-apoi va fi o noapte mai grea decât o piatră. Două cărți-manuscris ale lui Ștefan Baciu (Continuare din nr. 1/ 2017) / 67

RESTITUIRI. TEXTE ORIGINALE ÎN VERSIUNE ROMÂNEASCĂ / 71
Mircea Popescu – Îndelungata „romana captivitas” a unui Episcop din secolul al XVIII-lea (trad. Simona Coleș Popescu) / 71
Roberto Pecchioli – Vintilă Horia. Exilul spiritului (trad. George Popescu) / 76

REVISTE ROMÂNEȘTI ÎN EXIL / 83
Revista scriitorilor români. Scurtă prezentare (Mihaela Albu) / 83

SCRISORI DIN EXIL / 91
Către Mircea Popescu / 91
Ștefan Baciu / 91
Mircea Eliade / 92
Virgil Ierunca / 95
Vintilă Horia și Aurelio Rauta (Invitație) / 96
Către Camilian Demetrescu / 97
Mircea Popescu / 97

RECENZII / 99
Vintilă Horia: „Une femme pour l’Apocalypse” (Aurora Cornu) / 99
Vintilă Horia: Memorialistul impenitent (George Popescu) / 101

ÎN EXIL DESPRE EXIL / 107
Mircea Popescu / 107
Camilian Demetrescu / 107
Constantin Amăriuței / 107
Virgil Ierunca / 108
Vintilă Horia / 108

BIBLIOTECA „ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN” (CRAIOVA)
Vintilă Horia: Expoziție de obiecte personale / 109

Mozaicul Anul XX, Nr.3 2018

Mozaicul
Anul XX, Nr.3 2018

 

 

Revista Antilethe nr.1 2017

Antilethe
Anul I, Nr.1 2017

click pe imagine pentru a vizualiza revista online

Mozaicul Anul XXI, Nr.2 2018

Mozaicul
Anul XXI, Nr.2 2018

 

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu