Home / Diverse / Revista Mozaicul „Necazul cel mare și mânia lui Dumnezeu! De ce este păcat să întreții relații sexuale în afara căsătoriei?”

Revista Mozaicul „Necazul cel mare și mânia lui Dumnezeu! De ce este păcat să întreții relații sexuale în afara căsătoriei?”

Răspunde la: slavik-1995@mail.ru
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

De la: Repalov Veaceslav =0ASubiect: Necazul cel mare =
=C8=99i m=C3=A2nia lui Dumnezeu! De ce este p=C4=83cat s=C4=83 =C3=AEntre=
=C8=9Bii rela=C8=9Bii sexuale =C3=AEn afara c=C4=83s=C4=83toriei?=0A=0AMesa=
j:=0Ahttps://moldovacrestina.md/necazul-cel-mare-si-mania-lui-dumnezeu/
Necazul cel mare

C=C3=A2nd vorbim despre =E2=80=9Enecazul cel mare=E2=80=9D =C3=AEn contextu=
l profe=C8=9Biilor se are =C3=AEn vedere necazul despre care g=C4=83sim scr=
is la Matei 24 =C8=99i Daniel 12 =C8=99i despre a c=C4=83rui intensitate se=
spune c=C4=83 =E2=80=9En-a mai fost de c=C3=AEnd sunt neamurile =C8=99i p=
=C3=AEn=C4=83 la vremea aceasta=E2=80=9D.

Potrivit cu textul de la Matei 24 =C8=99i Daniel 12, necazul cel mare =
=C3=AEncepe cu a=C8=99ezarea ur=C3=A2ciunii pustiirii =C3=AEn Templu, lucru=
care se =C3=AEnt=C3=A2mpl=C4=83 la mijlocul s=C4=83pt=C4=83m=C3=A2nii a =
=C8=99aptezecea a lui Daniel =C8=99i se va sf=C3=A2r=C8=99i la venirea Domn=
ului Isus:

De aceea, c=C3=A2nd ve=C8=9Bi vedea =E2=80=9Eur=C3=A2ciunea pustiirii=
=E2=80=9D, despre care a vorbit prorocul Daniel =E2=80=9Ea=C8=99ezat=C4=
=83 =C3=AEn locul sf=C3=A2nt=E2=80=9D- cine cite=C8=99te s=C4=83 =C3=AEn=
=C8=9Beleag=C4=83! =E2=80=93 atunci, cei ce vor fi =C3=AEn Iudea, s=C4=
=83 fug=C4=83 la mun=C8=9Bi; cine va fi pe acoperi=C8=99ul casei, s=C4=
=83 nu se pogoare s=C4=83-=C8=99i ia lucrurile din cas=C4=83; =C8=99i cine =
va fi la c=C3=A2mp, s=C4=83 nu se =C3=AEntoarc=C4=83 s=C4=83-=C8=99i ia hai=
na. Vai de femeile, cari vor fi =C3=AEns=C4=83rcinate =C8=99i de cele ce vo=
r da =C8=9B=C3=A2=C8=9B=C4=83 =C3=AEn zilele acelea! Ruga=C8=9Bi-v=C4=83 ca=
fuga voastr=C4=83 s=C4=83 nu fie iarna, nici =C3=AEntr-o zi de Sabat. Pent=
ruc=C4=83 atunci va fi un necaz a=C8=99a de mare, cum n-a fost niciodat=
=C4=83 de la =C3=AEnceputul lumii p=C3=AEn=C4=83 acum, =C8=99i nici nu va m=
ai fi. =C8=98i dac=C4=83 zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar s=
c=C4=83pa; dar, din pricina celor ale=C8=99i, zilele acelea vor fi scurtate=
. =E2=80=A6 =C3=8Endat=C4=83 dup=C4=83 acele zile de necaz =E2=80=9Esoarele=
se va =C3=AEntuneca, luna nu-=C8=99i va mai da lumina ei, stelele vor c=
=C4=83dea din cer, =C8=99i puterile cerurilor vor fi cl=C4=83tinate=
=E2=80=9D. Atunci se va ar=C4=83ta =C3=AEn cer semnul Fiului omului, toate =
semin=C8=9Biile p=C4=83m=C3=A2ntului se vor boci, =C8=99i vor vedea pe Fiul=
omului venind pe norii cerului cu putere =C8=99i cu o mare slav=C4=83. (Ma=
tei 24:15-22, 29-30)

=C3=8En vremea aceea (c=C3=A2nd ultimul =C3=AEmp=C4=83rat, adic=C4=
=83 antihristul, =C3=AE=C8=99i va =C3=AEntinde palatele =C3=AEntre mare =
=C8=99i muntele sl=C4=83vit =C8=99i sf=C3=A2nt =E2=80=93 Daniel 11:45) se v=
a scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului t=C4=83u; c=
=C4=83ci aceasta va fi o vreme de str=C3=A2mtorare, cum n-a mai fost de c=
=C3=AEnd sunt neamurile =C8=99i p=C3=AEn=C4=83 la vremea aceasta. Dar =
=C3=AEn vremea aceea, poporul t=C4=83u va fi m=C3=AEntuit, =C8=99i anume or=
icine va fi g=C4=83sit scris =C3=AEn carte. =E2=80=A6 =E2=80=9E=C8=98i am a=
uzit pe omul acela =C3=AEmbr=C4=83cat =C3=AEn haine de in, care st=C4=83tea=
deasupra apelor r=C3=AEului; el =C8=99i-a ridicat spre ceruri m=C3=A2na dr=
eapt=C4=83 =C8=99i m=C3=A2na st=C3=A2ng=C4=83, =C8=99i a jurat pe Cel ce tr=
=C4=83ie=C8=99te vecinic, c=C4=83 va mai fi o vreme, dou=C4=83 vremuri, =
=C8=99i o jum=C4=83tate de vreme, =C8=99i c=C4=83 toate aceste lucruri se v=
or sf=C3=A2r=C8=99i c=C3=AEnd puterea poporului sf=C3=A2nt va fi zdrobit=
=C4=83 de tot=E2=80=9D (Daniel 12:1, 7)

=20

Deci, necazul cel mare este legat de activitatea antihristului =C8=99i este=
=C3=AEndreptat=C4=83 =C3=AEmpotriva poporului Israel.
M=C3=A2nia lui Dumnezeu

Potrivit cu textul de la Apocalipsa 11:14-18, m=C3=A2nia lui Dumnezeu =
=C3=AEncepe cu tr=C3=A2mbi=C8=9Ba a =C8=99aptea =C8=99i se sf=C3=A2r=C8=
=99e=C8=99te =C3=AEnainte de venirea Domnului Isus cu cele 7 potire:

A doua nenorocire a trecut. Iat=C4=83 c=C4=83 a treia nenorocire vine c=
ur=C3=A2nd. =C3=8Engerul, al =C8=99aptelea a sunat din tr=C3=A2mbi=C8=9B=
=C4=83. =C8=98i =C3=AEn cer s-au auzit glasuri puternice, cari ziceau: =
=E2=80=9E=C3=8Emp=C4=83r=C4=83=C8=9Bia lumii a trecut =C3=AEn m=C3=A2inile =
Domnului nostru =C8=99i ale Hristosului S=C4=83u. =C8=98i El va =C3=AEmp=
=C4=83r=C4=83=C8=9Bi =C3=AEn vecii vecilor=E2=80=9D. =C8=98i cei dou=C4=
=83zeci =C8=99i patru de b=C4=83tr=C3=A2ni, cari st=C4=83teau =C3=AEnaintea=
lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fe=C8=9Bele la p=
=C4=83m=C3=A2nt, =C8=99i s-au =C3=AEnchinat lui Dumnezeu, =C8=99i au zis: =
=E2=80=9E=C3=8E=C8=9Bi mul=C8=9B=C4=83mim Doamne, Dumnezeule, Atotputernice=
, care e=C8=99ti =C8=99i care erai =C8=99i care vii, c=C4=83 ai pus m=C3=
=A2na pe puterea Ta cea mare, =C8=99i ai =C3=AEnceput s=C4=83 =C3=AEmp=
=C4=83r=C4=83=C8=9Be=C8=99ti. Neamurile se m=C3=A2niaser=C4=83, dar a venit=
m=C3=A2nia Ta; a venit vremea s=C4=83 judeci pe cei mor=C8=9Bi, s=C4=83 r=
=C4=83spl=C4=83te=C8=99ti pe robii T=C4=83i proroci, pe sfin=C8=9Bi =C8=
=99i pe cei ce se tem de Numele T=C4=83u, mici =C8=99i mari, =C8=99i s=
=C4=83 pr=C4=83p=C4=83de=C8=99ti pe cei ce pr=C4=83p=C4=83desc p=C4=83m=
=C3=A2ntul! (Apocalipsa 11:14-18)

Apoi am v=C4=83zut =C3=AEn cer un alt semn mare =C8=99i minunat: =C8=
=99apte =C3=AEngeri, cari aveau =C8=99apte urgii, cele din urm=C4=83, c=
=C4=83ci cu ele s-a ispr=C4=83vit m=C3=A2nia lui Dumnezeu. (Apocalipsa 15:1=
)

Vedem c=C4=83 m=C3=A2nia lui Dumnezeu =C3=AEncepe cu tr=C3=A2mbi=C8=9Ba a =
=C8=99aptea, care este a treia nenorocire vestit=C4=83 pentru locuitorii p=
=C4=83m=C3=A2ntului:

M-am uitat, =C8=99i am auzit un vultur, care zbura prin mijlocul cerulu=
i, =C8=99i zicea cu glas tare: =E2=80=9EVai, vai, vai de locuitorii p=C4=
=83m=C3=A2ntului, din pricina celorlalte sunete de tr=C3=A2mbi=C8=9B=C4=
=83 ale celor trei =C3=AEngeri, cari au s=C4=83 mai sune=E2=80=9D. (Apocali=
psa 8:13)

Dac=C4=83 urm=C4=83rim ce se =C3=AEnt=C3=A2mpl=C4=83 la potire, vom vedea c=
=C4=83 urgiile lor vor afecta tot p=C4=83m=C3=A2ntul. La ultimul potir vor =
suferi toate cet=C4=83=C8=9Bile neamurilor =C8=99i Dumnezeu =C3=8E=C8=99i v=
a aminti de cetatea Babilon ca s=C4=83 o pedepseasc=C4=83:

Cetatea cea mare a fost =C3=AEmp=C4=83r=C8=9Bit=C4=83 =C3=AEn trei p=
=C4=83r=C8=9Bi, =C8=99i cet=C4=83=C8=9Bile Neamurilor s-au pr=C4=83bu=C8=
=99it. =C8=98i Dumnezeu =C8=98i-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca s=
=C4=83-i dea potirul de vin al furiei m=C3=AEniei Lui. (Apocalipsa 16:19)

Din Apocalipsa 11 afl=C4=83m c=C4=83 m=C3=A2nia lui Dumnezeu va veni dup=
=C4=83 ce se va =C3=AEncepe necazul cel mare, fiindc=C4=83 tr=C3=A2mbi=
=C8=9Ba a =C8=99aptea va suna peste cel pu=C8=9Bin trei zile =C8=99i jum=
=C4=83tate dup=C4=83 ce antihristul se va a=C8=99eza =C3=AEn Templu:

C=C3=AEnd =C3=AE=C8=99i vor ispr=C4=83vi m=C4=83rturisirea lor, fiara, =
care se ridic=C4=83 din Ad=C3=A2nc, va face r=C4=83zboi cu ei, =C3=AEi va b=
irui =C8=99i-i va omor=C3=AE. =C8=98i trupurile lor moarte vor z=C4=83cea =
=C3=AEn pia=C8=9Ba cet=C4=83=C8=9Bii celei mari, care, =C3=AEn =C3=AEn=
=C8=9Beles duhovnicesc, se cheam=C4=83 =E2=80=9ESodoma=E2=80=9D =C8=99i =
=E2=80=9EEgipt=E2=80=9D, unde a fost r=C4=83stignit =C8=99i Domnul lor. =
=C8=98i oameni din orice norod, din orice semin=C8=9Bie, de orice limb=
=C4=83 =C8=99i de orice neam, vor sta trei zile =C8=99i jum=C4=83tate, =
=C8=99i vor privi trupurile lor moarte, =C8=99i nu vor da voie ca trupurile=
lor moarte s=C4=83 fie puse =C3=AEn morm=C3=A2nt. =C8=98i locuitorii de pe=
p=C4=83m=C3=A2nt se vor bucura =C8=99i se vor veseli de ei; =C8=99i =C3=
=AE=C8=99i vor trimite daruri unii altora, pentruc=C4=83 ace=C8=99ti doi pr=
oroci chinuiser=C4=83 pe locuitorii p=C4=83m=C3=A2ntului. Dar dup=C4=83 cel=
e trei zile =C8=99i jum=C4=83tate, duhul de via=C8=9B=C4=83 de la Dumnezeu =
a intrat =C3=AEn ei, =C8=99i s-au ridicat =C3=AEn picioare, =C8=99i o mare =
fric=C4=83 a apucat pe cei ce i-au v=C4=83zut. =C8=98i au auzit din cer un =
glas tare, care le zicea: =E2=80=9ESui=C8=9Bi-v=C4=83 aici!=E2=80=9D =C8=
=98i s-au suit =C3=AEntr-un nor spre cer; iar vr=C4=83jma=C8=99ii lor i-au =
v=C4=83zut. =C3=8En clipa aceea s-a f=C4=83cut un mare cutremur de p=C4=
=83m=C3=A2nt, =C8=99i s-a pr=C4=83bu=C8=99it a zecea parte din cetate. =
=C8=98apte mii de oameni au fost uci=C8=99i =C3=AEn cutremurul acesta de p=
=C4=83m=C3=A2nt. =C8=98i cei r=C4=83ma=C8=99i, s-au =C3=AEngrozit =C8=99i a=
u dat slav=C4=83 Dumnezeului cerului. A doua nenorocire a trecut. Iat=C4=
=83 c=C4=83 a treia nenorocire vine cur=C3=A2nd.(Apocalipsa 11:7-14)

Concluzie:

M=C3=A2nia lui Dumnezeu =C3=AEncepe pu=C8=9Bin mai t=C3=A2rziu dup=
=C4=83 =C3=AEnceputul necazului celui mare.
Necazul cel mare este din partea Antihristului =C3=AEmpotriva popor=
ului Israel, iar m=C3=A2nia este din partea lui Dumnezeu (Apocalipsa 15:7, =
16:1) =C3=AEmpotriva locuitorilor p=C4=83m=C3=A2ntului.
Necazul cel mare =C8=99i m=C3=A2nia lui Dumnezeu se vor sf=C3=A2r=
=C8=99i la a doua venire a Domnului Isus.

https://moldovacrestina.md/de-ce-este-pacat-sa-intretii-relatii-sexuale=
-in-afara-casatoriei/
De ce este p=C4=83cat s=C4=83 =C3=AEntre=C8=9Bii rela=C8=9Bii sexuale =
=C3=AEn afara c=C4=83s=C4=83toriei?
Pentru c=C4=83 Dumnezeu a creat rela=C8=9Bia sexual=C4=83 pentru b=
=C4=83rbat =C8=99i femeie =C3=AEn cadrul c=C4=83s=C4=83toriei

Primele dou=C4=83 capitole din Biblie ne relateaz=C4=83 despre crearea =
lumii =C8=99i a omului. Spre sf=C3=A2r=C8=99itul capitolului doi, este scri=
s:

Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn ad=C3=A2nc peste om, =C5=
=9Fi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui =C5=9Fi a =
=C3=AEnchis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul D=
umnezeu a f=C4=83cut o femeie =C5=9Fi a adus-o la om. =C5=9Ei omul a zis: =
=E2=80=9EIat=C4=83 =C3=AEn sf=C3=A2r=C5=9Fit aceea care este os din oasele =
mele =C5=9Fi carne din carnea mea! Ea se va numi =E2=80=9Efemeie=E2=80=
=9D, pentru c=C4=83 a fost luat=C4=83 din om.=E2=80=9D De aceea va l=C4=
=83sa omul pe tat=C4=83l s=C4=83u =C5=9Fi pe mama sa, =C5=9Fi se va lipi de=
nevasta sa =C5=9Fi se vor face un singur trup. Omul =C5=9Fi nevasta lui er=
au am=C3=A2ndoi goi =C5=9Fi nu le era ru=C5=9Fine. (Geneza 2:21-25)

Dumnezeu a creat pe b=C4=83rbat =C8=99i pe femeie fiin=C8=9Be sexuale c=
u dorin=C8=9Be sexuale =C8=99i El a stabilit c=C4=83 aceste dorin=C8=9Be tr=
ebuie s=C4=83 fie =C3=AEndreptate doar spre partenerul de c=C4=83s=C4=83tor=
ie =C8=99i doar =C3=AEn cadrul c=C4=83s=C4=83toriei. Aten=C8=9Bie, Dumneze=
u a spus: =E2=80=9CDe aceea, va l=C4=83sa omul pe tat=C4=83l s=C4=83u =
=C8=99i pe mama sa =C8=99i se va lipi de NEVASTA sa =C8=99i se vor face un =
singur trup.=E2=80=9D Mai este important de men=C8=9Bionat c=C4=83 prin rel=
a=C8=9Bia sexual=C4=83 cei doi devin un singur trup =C8=99i, cum scrie =
=C8=99i =C3=AEn alte pasaje din Biblie, cine se lipe=C8=99te de o curv=
=C4=83, adic=C4=83 =C3=AEntre=C8=9Bine rela=C8=9Bii sexuale cu o curv=C4=
=83 (orice rela=C8=9Bie =C3=AEn afara c=C4=83s=C4=83toriei este curvie) se =
face un singur trup cu ea. Rela=C8=9Bia sexual=C4=83 are multe implica=
=C8=9Bii emo=C8=9Bionale =C8=99i fiziologice care =C3=AEl vor afecta pe om =
grav pentru tot restul vie=C8=9Bii dac=C4=83 acestea sunt =C3=AEntre=C8=
=9Binute =C3=AEn afara c=C4=83s=C4=83toriei.
Pentru c=C4=83 Dumnezeu interzice categoric rela=C8=9Biile sexuale =
=C3=AEn afara c=C4=83s=C4=83toriei

Dumnezeu este creatorul acestui univers, al b=C4=83rbatul =C8=99i al fe=
meii, al sexualit=C4=83=C8=9Bii, =C8=99i a=C8=99a cum a stabilit legi fizic=
e, a stabilit =C8=99i legi spirituale care trebuiesc respectate. Dac=C4=
=83 ai arunca o piatr=C4=83 =C3=AEn sus =C8=99i ai =C3=AEntreba =E2=80=
=9CDe ce trebuie s=C4=83 m=C4=83 feresc =C3=AEntr-o parte?=E2=80=9D r=C4=
=83spunsul este foarte simplu =E2=80=93 pentru c=C4=83 altfel, dac=C4=83 nu=
te dai =C3=AEntr-o parte, piatra =C3=AE=C8=9Bi va c=C4=83dea =C3=AEn cap l=
a c=C4=83dere. Este o lege fizic=C4=83 a gravita=C8=9Biei stabilit=C4=83 de=
Dumnezeu =C8=99i pe care noi trebuie s=C4=83 o respect=C4=83m =C8=99i a=
=C8=99a ea ne va sluji spre bine =C8=99i nu spre r=C4=83u. Tot a=C8=99a est=
e =C8=99i cu sexualitatea. Dumnezeu a stabilit legi spirituale pentru sexua=
litatea uman=C4=83 =C8=99i dac=C4=83 aceste legi sunt c=C4=83lcate, conseci=
n=C8=9Bele nu vor =C3=AEnt=C3=A2rzia. Biblia este plin=C4=83 de porunci car=
e reglementeaz=C4=83 comportamentul sexual uman =C8=99i conform acestor leg=
i, toate rela=C8=9Biile sexuale =C3=AEn afara c=C4=83s=C4=83toriei sunt int=
erzise. Una din cele 10 porunci spune:

S=C4=83 nu preacurve=C5=9Fti. (Exodul 20:14)

Pentru c=C4=83 rela=C8=9Biile sexuale sunt imorale =C8=99i afecteaz=
=C4=83 urma=C8=99ii =C8=99i =C3=AEntreaga na=C8=9Biune

Iar =C3=AEn capitolul 18 =C8=99i 20 al c=C4=83r=C8=9Bii Levitic sunt sc=
rise toate rela=C8=9Biile sexuale care sunt interzise =C8=99i apoi, la urm=
=C4=83 este aceast=C4=83 concluzie important=C4=83:

S=C4=83 nu v=C4=83 spurca=C5=A3i cu niciunul din aceste lucruri, c=
=C4=83ci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi iz=
goni dinaintea voastr=C4=83. =C5=A2ara a fost spurcat=C4=83 prin ele; Eu =
=C3=AEi voi pedepsi f=C4=83r=C4=83delegea, =C5=9Fi p=C4=83m=C3=A2ntul va v=
=C4=83rsa din gura lui pe locuitorii lui. P=C4=83zi=C5=A3i, dar, legile =
=C5=9Fi poruncile Mele =C5=9Fi nu face=C5=A3i niciuna din aceste spurc=
=C4=83ciuni, nici b=C4=83=C5=9Ftina=C5=9Ful, nici str=C4=83inul care locuie=
=C5=9Fte =C3=AEn mijlocul vostru. C=C4=83ci toate aceste spurc=C4=83ciuni l=
e-au f=C4=83cut oamenii din =C5=A3ara aceasta care au fost =C3=AEnaintea vo=
astr=C4=83 =C3=AEn ea; =C5=9Fi astfel =C5=A3ara a fost p=C3=A2ng=C4=83rit=
=C4=83. Lua=C5=A3i seama ca nu cumva s=C4=83 v=C4=83 verse =C5=9Fi pe voi =
=C5=A3ara din gura ei, dac=C4=83 o spurca=C5=A3i, cum a v=C4=83rsat pe neam=
urile care erau =C3=AEn ea =C3=AEnaintea voastr=C4=83. C=C4=83ci to=C5=
=A3i cei ce vor face vreuna din aceste spurc=C4=83ciuni vor fi nimici=C5=
=A3i din mijlocul poporului lor. P=C4=83zi=C5=A3i poruncile Mele =C5=9Fi nu=
face=C5=A3i niciunul din obiceiurile ur=C3=A2te care se f=C4=83ceau =C3=
=AEnaintea voastr=C4=83, ca s=C4=83 nu v=C4=83 spurca=C5=A3i cu ele. Eu sun=
t Domnul Dumnezeul vostru.=E2=80=9D (Leviticul 18:24-30)

Trist este c=C4=83 oameni v=C4=83d imoralitatea din jur =C8=99i nu o co=
nfrunt=C4=83 nicicum p=C3=A2n=C4=83 c=C3=A2nd =C3=AEntr-o bun=C4=83 zi sing=
uri ajung s=C4=83 fie afecta=C8=9Bi de ea sau aceasta le afecteaz=C4=83 mem=
brii familiei =C8=99i le aduce mare durere tuturor. Oamenii indiferen=C8=
=9Bi fa=C8=9B=C4=83 de imoralitate se aseam=C4=83n=C4=83 cu cel care zbura =
=C3=AEntr-un avion ce se pr=C4=83bu=C8=99ea iar el st=C4=83tea lini=C8=
=99tit, de parc=C4=83 nu s-ar fi =C3=AEnt=C3=A2mplat nimic. To=C8=9Bi oamen=
ii din avion erau =C3=AEn panic=C4=83, pl=C3=A2ngeau, r=C4=83cneau, se ruga=
u care =C8=99i cum apuca, dar omul nostru sta =C3=AEn lini=C8=99te p=C3=
=A2n=C4=83 c=C3=A2nd vecinul l-a =C3=AEntrebat:
=E2=80=93 Cum de stai a=C8=99a de lini=C8=99tit =C3=AEn timp ce avionu=
l se pr=C4=83bu=C8=99e=C8=99te?
=E2=80=93 Este avionul t=C4=83u?
=E2=80=93 Nu, a zis vecinul.
=E2=80=93 Atunci de ce e=C8=99ti a=C8=99a de =C3=AEngrijorat de parc=
=C4=83 ar fi avionul t=C4=83u?

Iat=C4=83 a=C8=99a sunt cei ce stau indiferen=C8=9Bi fa=C8=9B=C4=83 de =
imoralitatea din jur =C8=99i nu o confrunt=C4=83, nu =C3=AEn=C8=9Beleg adev=
=C4=83rul elementar c=C4=83 imoralitatea aceasta =C3=AEi va afecta =C8=
=99i pe ei =C3=AEntr-o zi.
Pentru c=C4=83 rela=C8=9Biile sexuale =C3=AEn afara c=C4=83s=C4=83torie=
i te spurc=C4=83 =C8=99i necinstesc c=C4=83s=C4=83toria

Dumnezeu spune:

C=C4=83s=C4=83toria s=C4=83 fie =C5=A3inut=C4=83 =C3=AEn toat=C4=
=83 cinstea, =C5=9Fi patul s=C4=83 fie nespurcat, c=C4=83ci Dumnezeu va jud=
eca pe curvari =C5=9Fi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Curvie este orice rela=C8=9Bie sexual=C4=83 =C3=AEntre persoane care nu=
fac parte dintr-un leg=C4=83m=C3=A2nt de c=C4=83s=C4=83torie. Dac=C4=83 ce=
l pu=C8=9Bin una din persoanele implicate =C3=AEntr-o rela=C8=9Bie sexual=
=C4=83 face parte din alt leg=C4=83m=C3=A2nt de c=C4=83s=C4=83torie, aceast=
a rela=C8=9Bie deja este preacurvie. Dumnezeu spune c=C4=83 =C3=AEn aceea=
=C8=99i m=C4=83sur=C4=83 va judeca =C8=99i pe curvari =C8=99i pe preacurvar=
i. Deci, orice rela=C8=9Bie sexual=C4=83 =C3=AEntre=C8=9Binut=C4=83 =C3=
=AEnaintea c=C4=83s=C4=83toriei =C3=AE=C8=9Bi va necinsti c=C4=83s=C4=83tor=
ia =C8=99i va necinsti patul vostru conjugal, adic=C4=83 rela=C8=9Bia voast=
r=C4=83 sexual=C4=83. Acum, spune singur, este corect s=C4=83 distrugi =
=C8=99i s=C4=83 spurci rela=C8=9Bia sexual=C4=83 cu viitoarea ta so=C8=
=9Bie =C8=99i s=C4=83 o lipse=C8=99ti pentru tot restul vie=C8=9Bii de bucu=
ria inten=C8=9Bionat=C4=83 de Dumnezeu pentru aceast=C4=83 rela=C8=9Bie? Bo=
lile, impoten=C8=9Ba =C8=99i alte lucruri rele vor fi consecin=C8=9Ba curvi=
ilor =C8=99i preacurviilor unui din parteneri =C8=99i =C3=AEl va afecta =
=C8=99i pe cel=C4=83lalt pentru c=C4=83 =C3=AEn c=C4=83s=C4=83torie ei alc=
=C4=83tuiesc un singur trup. Din pricina curviilor unuia, rela=C8=9Bia sexu=
al=C4=83 va deveni un chin pentru ambii. De aceea, nu doar b=C4=83rba=C8=
=9Bii trebuie s=C4=83 se c=C4=83s=C4=83toreasc=C4=83 doar cu fecioare, ci =
=C8=99i fetele trebuie s=C4=83 mearg=C4=83 =C3=AEn c=C4=83s=C4=83torie doar=
dup=C4=83 b=C4=83rba=C8=9Bi care s-au p=C4=83strat cura=C8=9Bi p=C3=A2n=
=C4=83 la c=C4=83s=C4=83torie =C8=99i care =C8=99tiu s=C4=83-=C8=99i =C3=
=AEnfr=C3=A2neze trupul.

Nu te =C3=AEn=C8=99ela zic=C3=A2nd c=C4=83 rela=C8=9Biile sexuale =
=C3=AEnainte de c=C4=83s=C4=83torie te fac fericit=E2=80=A6 Nicidecum. Ele =
te fac nefericit pe tine, pe fata care a mers s=C4=83 =C3=AEntre=C8=9Bin=
=C4=83 rela=C8=9Bii sexuale cu tine acum, pe so=C8=9Bia ta viitoare, pe so=
=C8=9Bul ei viitor, etc. =C8=98i copiii vo=C8=99tri vor avea de suferit de =
la aceasta. Dar ce vor spune p=C4=83rin=C8=9Bii dac=C4=83 vor afla? Ve=
=C8=9Bi aduce doar durere =C8=99i vou=C4=83 =C8=99i altora.
Cu privire la responsabilitate

Zici c=C4=83 nu vezi ceva r=C4=83u =C3=AEn a te angaja =C3=AEn rela=
=C8=9Bii sexuale care nu implic=C4=83 nici o responsabilitate. Este lips=
=C4=83 de responsabilitate fa=C8=9B=C4=83 de viitoarea ta so=C8=9Bie sau so=
=C8=9B, fa=C8=9B=C4=83 de copiii t=C4=83i, fa=C8=9B=C4=83 de sufletul t=
=C4=83u s=C4=83 accep=C8=9Bi a =C3=AEntre=C8=9Bine rela=C8=9Bii sexuale =
=C3=AEn afara c=C4=83s=C4=83toriei.

=C3=8En privin=C8=9Ba aceasta vreau s=C4=83 v=C4=83 mai recomand capito=
lul 5 din cartea Proverbelor lui Solomon =C8=99i lua=C8=9Bi bine seama la c=
onsecin=C8=9Be:

Fiule, ia aminte la =C3=AEn=C5=A3elepciunea mea =C5=9Fi pleac=C4=
=83 urechea la =C3=AEnv=C4=83=C5=A3=C4=83tura mea, ca s=C4=83 fii cu chibzu=
in=C5=A3=C4=83, =C5=9Fi buzele tale s=C4=83 aib=C4=83 cuno=C5=9Ftin=C5=
=A3=C4=83. C=C4=83ci buzele femeii str=C4=83ine strecoar=C4=83 miere, =
=C5=9Fi cerul gurii ei este mai lunecos dec=C3=A2t untdelemnul; dar la urm=
=C4=83 este amar=C4=83 ca pelinul, ascu=C5=A3it=C4=83 ca o sabie cu dou=
=C4=83 t=C4=83i=C5=9Furi. Picioarele ei coboar=C4=83 la moarte, pa=C5=9Fii =
ei dau =C3=AEn Locuin=C5=A3a mor=C5=A3ilor. A=C5=9Fa c=C4=83 ea nu poate g=
=C4=83si calea vie=C5=A3ii, r=C4=83t=C4=83ce=C5=9Fte =C3=AEn c=C4=83ile ei =
=C5=9Fi nu =C5=9Ftie unde merge. =C5=9Ei acum, fiilor, asculta=C5=A3i-m=
=C4=83 =C5=9Fi nu v=C4=83 abate=C5=A3i de la cuvintele gurii mele: dep=
=C4=83rteaz=C4=83-te de drumul care duce la ea =C5=9Fi nu te apropia de u=
=C5=9Fa casei ei, ca nu cumva s=C4=83-=C5=A3i dai altora vlaga ta, =C5=
=9Fi unui om f=C4=83r=C4=83 mil=C4=83 anii t=C4=83i; ca nu cumva ni=C5=
=9Fte str=C4=83ini s=C4=83 se sature de averea ta, =C5=9Fi tu s=C4=83 te tr=
ude=C5=9Fti pentru casa altuia; ca nu cumva s=C4=83 gemi, la urm=C4=83, c=
=C3=A2nd carnea =C5=9Fi trupul =C5=A3i se vor istovi, =C5=9Fi s=C4=83 zici:=
=E2=80=9ECum am putut eu s=C4=83 ur=C4=83sc certarea =C5=9Fi cum a dispre=
=C5=A3uit inima mea mustrarea? Cum am putut s=C4=83 n-ascult glasul =C3=
=AEnv=C4=83=C5=A3=C4=83torilor mei =C5=9Fi s=C4=83 nu iau aminte la cei ce =
m=C4=83 =C3=AEnv=C4=83=C5=A3au? C=C3=A2t pe ce s=C4=83 m=C4=83 nenorocesc d=
e tot =C3=AEn mijlocul poporului =C5=9Fi adun=C4=83rii!=E2=80=9D Bea ap=
=C4=83 din f=C3=A2nt=C3=A2na ta =C5=9Fi din izvoarele pu=C5=A3ului t=C4=
=83u. Ce, vrei s=C4=83 =C5=A3i se verse izvoarele afar=C4=83? =C5=9Ei s=
=C4=83-=C5=A3i curg=C4=83 r=C3=A2urile pe pie=C5=A3ele de ob=C5=9Fte? Las=
=C4=83-le s=C4=83 fie numai pentru tine, =C5=9Fi nu pentru str=C4=83inii de=
l=C3=A2ng=C4=83 tine. Izvorul t=C4=83u s=C4=83 fie binecuv=C3=A2ntat, =
=C5=9Fi bucur=C4=83-te de nevasta tinere=C5=A3ii tale. Cerboaic=C4=83 iubit=
=C4=83, c=C4=83prioar=C4=83 pl=C4=83cut=C4=83: fii =C3=AEmb=C4=83tat tot ti=
mpul de dr=C4=83g=C4=83l=C4=83=C5=9Fiile ei, fii =C3=AEndr=C4=83gostit necu=
rmat de dragostea ei! =C5=9Ei pentru ce, fiule, ai fi =C3=AEndr=C4=83gostit=
de o str=C4=83in=C4=83 =C5=9Fi ai =C3=AEmbr=C4=83=C5=A3i=C5=9Fa s=C3=A2nul=
unei necunoscute? C=C4=83ci c=C4=83ile omului sunt l=C4=83murite =C3=AEnai=
ntea ochilor Domnului =C5=9Fi El vede toate c=C4=83r=C4=83rile lui. Cel r=
=C4=83u este prins =C3=AEn =C3=AEnse=C5=9Fi nelegiuirile lui =C5=9Fi este a=
pucat de leg=C4=83turile p=C4=83catului lui. El va muri din lips=C4=83 de =
=C3=AEnfr=C3=A2nare, se va poticni din prea multa lui nebunie. (Proverbe 5:=
1-23)

V=C4=83 fi de mare folos s=C4=83 face=C8=9Bi rost =C8=99i s=C4=83 stud=
ia=C8=9Bi cursul =E2=80=9CSexualitatea din perspectiva Bibliei=E2=80=9D de =
Kay Arthur. Este un curs excep=C8=9Bional care abordeaz=C4=83 subiectul sex=
ualit=C4=83=C8=9Bii =C3=AEn =C3=AEntreaga Biblie. De asemenea, acela=C8=
=99i autor a mai scris cursul =E2=80=9CC=C4=83s=C4=83torie f=C4=83r=C4=
=83 regrete=E2=80=9D care include un capitol =C3=AEntreg dedicat rela=C8=
=9Biei sexuale =C3=AEntre so=C8=9B =C8=99i so=C8=9Bie. =C8=98i al treilea c=
urs, scris de acela=C8=99i autor este =E2=80=9CCe spune Biblia despre sexua=
litate?=E2=80=9D. Acesta este un curs alc=C4=83tuit din 6 lec=C8=9Bii care =
pot fi studiate =C3=AEn grupe mici, sau =C3=AEn clasele liceale. Fiecare le=
c=C8=9Bie ia 40 de minute ca s=C4=83 fie studiat=C4=83 =C3=AEmpreun=C4=
=83 cu grupul.

Dumnezeu s=C4=83 ne p=C4=83zeasc=C4=83 de orice r=C4=83u =C8=99i s=
=C4=83 ne ajute s=C4=83 tr=C4=83im cu cur=C4=83=C8=9Bie =C8=99i sfin=C8=
=9Benie =C3=AEn aceste vremuri de pe urm=C4=83.=0A=0A–=0AAcest email a fos=
t trimis din pagina de contact a Revista Mozaicul (https://revista-mozaicul=
.ro)

Lasă un comentariu

E-mailul tău nu va fi public. Campurile obligatorii sunt marcate cu: *

*

Etichete

x

Vă propunem și...

Revista Mozaicul „cheap medications”

Răspunde la: ulk2@l47o83f1.com MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 De la: KennethVab Subiect: cheap medications Mesaj: ...