Home / Diverse / Revista Mozaicul „Care este rolul bisericii moderne în educația copiilor? Sărbătoarea Paştilor: date istorice şi semnificaţia! Ce spune Biblia despre cauza bolilor? Ce spune Biblia despre fecundarea artificială ”in vitro”? Ce spune Biblia despre cauza bolilor? Unde argumentează Biblia că Isus Hristo

Revista Mozaicul „Care este rolul bisericii moderne în educația copiilor? Sărbătoarea Paştilor: date istorice şi semnificaţia! Ce spune Biblia despre cauza bolilor? Ce spune Biblia despre fecundarea artificială ”in vitro”? Ce spune Biblia despre cauza bolilor? Unde argumentează Biblia că Isus Hristo

Răspunde la: slavik-1995@mail.ru
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

De la: Repalov Veaceslav =0ASubiect: Care este rolul b=
isericii moderne =C3=AEn educa=C8=9Bia copiilor? S=C4=83rb=C4=83toarea Pa=
=C5=9Ftilor: date istorice =C5=9Fi semnifica=C5=A3ia! Ce spune Biblia despr=
e cauza bolilor? Ce spune Biblia despre fecundarea artificial=C4=83 =
=E2=80=9Din vitro=E2=80=9D? Ce spune Biblia despre cauza bolilor? Unde argu=
menteaz=C4=83 Biblia c=C4=83 Isus Hristos este Dumnezeu? Cum s=C4=83-=C5=
=A3i administrezi banii dup=C4=83 Cuv=C3=A2ntul Lui Dumnezeu? Cum este iadu=
l =C8=99i ce-i a=C8=99teapt=C4=83 pe cei ce vor sf=C3=A2r=C8=99i acolo? De =
ce este p=C4=83cat s=C4=83 =C3=AEntre=C8=9Bii rela=C8=9Bii sexuale =C3=
=AEn afara c=C4=83s=C4=83toriei? Ce spune Biblia despre rolul femeii =C3=
=AEn c=C4=83s=C4=83torie? Ce spune Biblia despre rolul b=C4=83rbatului =
=C3=AEn c=C4=83s=C4=83torie?=0A=0AMesaj:=0ACare este rolul bisericii modern=
e =C3=AEn educa=C8=9Bia copiilor?

https://moldovacrestina.md/care-este-rolul-bisericii-moderne-in-educatia-co=
piilor/

Pentru a defini sau a redefini rolul bisericii =C8=99i familiei cre=C8=
=99tine de ast=C4=83zi =C3=AEn educa=C8=9Bia noii genera=C8=9Bii v=C4=83 in=
vit s=C4=83 mergem la r=C4=83d=C4=83cini, s=C4=83 privim la istoria educa=
=C8=9Biei cre=C8=99tine =C8=99i la originea ei. Ca =C8=99i fundament a educ=
a=C8=9Biei cre=C8=99tine este educa=C8=9Bia iudaic=C4=83 bazat=C4=83 pe Vec=
hiul Testament, unde Dumnezeu Tat=C4=83l este prezentat ca =C8=99i =C3=
=AEnv=C4=83=C8=9B=C4=83tor, Moise prezint=C4=83 modul =C3=AEn care p=C4=
=83rin=C8=9Bii trebuie s=C4=83 transmit=C4=83 copiilor legile =C8=99i princ=
ipiile morale transmise de Dumnezeu =C3=AEn Deuteronom 6:6-9

=E2=80=9D=C5=9Ei poruncile acestea pe care =C5=A3i le dau ast=C4=83zi, =
s=C4=83 le ai =C3=AEn inima ta. S=C4=83 le =C3=AEntip=C4=83re=C8=99ti =
=C3=AEn mintea copiilor t=C4=83i =C5=9Fi s=C4=83 vorbe=C8=99ti de ele c=
=C3=A2nd vei fi acas=C4=83, c=C3=A2nd vei pleca =C3=AEn c=C4=83l=C4=83torie=
, c=C3=A2nd te vei culca =C5=9Fi c=C3=A2nd te vei scula. S=C4=83 le legi ca=
un semn de aducere aminte la m=C3=A2ni, =C5=9Fi s=C4=83-=C8=9Bi fie ca ni=
=C8=99te fruntarii =C3=AEntre ochi. S=C4=83 le scrii pe u=C5=9Fiorii casei =
tale =C5=9Fi pe por=C8=9Bile tale.=E2=80=9D

Responsabilitatea educ=C4=83rii =C8=99i transmiterii =C3=AEnv=C4=83=C8=
=9B=C4=83turii este pe umerii p=C4=83rin=C8=9Bilor, cartea Proverbe abund=
=C4=83 cu mame =C8=99i ta=C8=9Bi care =C3=AE=C8=99i educ=C4=83 copiii s=
=C4=83 asculte de calea vie=C8=9Bii =C8=99i copiii sunt =C3=AEndemna=C8=
=9Bi s=C4=83 asculte de p=C4=83rin=C8=9Bii lor(Proverbe 1:8). Psalmul 78: 5=
-7 vorbe=C8=99te de ta=C8=9Bii care transmit legile copiilor lor:

=E2=80=9D El a pus o m=C4=83rturie =C3=AEn Iacov, a dat o lege =C3=
=AEn Israel =C5=9Fi a poruncit p=C4=83rin=C8=9Bilor no=C5=9Ftri s=C4=83-=
=C5=9Fi =C3=AEnve=C5=A3e =C3=AEn ea copiii, ca s=C4=83 fie cunoscut=C4=
=83 de cei ce vor veni dup=C4=83 ei, de copiii care se vor na=C5=9Fte, =
=C5=9Fi cari, c=C3=A2nd se vor face mari, s=C4=83 vorbeasc=C4=83 despre ea =
copiilor lor; pentru ca ace=C5=9Ftia s=C4=83-=C5=9Fi pun=C4=83 =C3=AEncrede=
rea =C3=AEn Dumnezeu, s=C4=83 nu uite lucr=C4=83rile lui Dumnezeu =C5=9Fi s=
=C4=83 p=C4=83zeasc=C4=83 poruncile Lui.=E2=80=9D

Originile cre=C8=99tinismului =C3=AEn Iudaism implic=C4=83 nemijlocit preze=
n=C8=9Ba =C3=AEnv=C4=83=C8=9B=C4=83turilor biblice din Vechiul Testament ca=
re apoi sunt completate =C8=99i unite cu cele din Noul Testament =C8=99i fo=
rmeaz=C4=83 un tot =C3=AEntreg pentru a educa =C8=99i a forma principii cre=
=C8=99tine =C3=AEn primele genera=C8=9Bii de urma=C8=99i a lui Hristos. A=
=C8=99a cum spune Pavel =C3=AEn 2 Timotei 3:16-17:

=E2=80=9DToat=C4=83 Scriptura este =C3=AEnsuflat=C4=83 de Dumnezeu =
=C5=9Fi de folos ca s=C4=83 =C3=AEnve=C8=9Be, s=C4=83 mustre, s=C4=83 =
=C3=AEndrepte, s=C4=83 dea =C3=AEn=C5=A3elepciune =C3=AEn neprih=C4=83nire,=
pentru ca omul lui Dumnezeu s=C4=83 fie des=C4=83v=C3=A2r=C8=99it =C5=
=9Fi cu totul destoinic pentru orice lucrare bun=C4=83=E2=80=9D.

Momentele de =C3=AEnceput ale educa=C8=9Biei cre=C8=99tine au implicat fami=
lia cre=C8=99tin=C4=83, tat=C4=83l =C8=99i mama aveau roluri definitorii pe=
ntru a forma credin=C8=9Ba =C3=AEn copiii lor dup=C4=83 modelul =C8=99i teh=
nicile =C3=AEnv=C4=83=C8=9B=C4=83m=C3=AEntului iudaic =C3=AEn familii =
=C8=99i =C3=AEn sinagogi. =C3=8En primele secole, cre=C8=99tinii, din cauza=
persecu=C8=9Biei, separ=C4=83rii de sinagogi =C8=99i a martirajului, =
=C3=AE=C8=99i educau copiii =C8=99i =C3=AEi echipau =C3=AEn familii =C8=
=99i =C3=AEn biserici ca s=C4=83 fie preg=C4=83ti=C8=9Bi pentru timpurile g=
rele pe care le traiau, =C3=AEnv=C4=83=C8=9B=C4=83turile Noului Testament o=
cup=C3=A2nd tot mai mult loc =C3=AEn educa=C8=9Bia copiilor: Efeseni 6:4 =
=E2=80=9D=C5=9Ei voi, p=C4=83rin=C5=A3ilor, nu =C3=AEnt=C4=83r=C3=AEta=
=C5=A3i la m=C3=A2nie pe copiii vo=C5=9Ftri, ci cre=C5=9Fte=C5=A3i-i, =
=C3=AEn mustrarea =C5=9Fi =C3=AEnv=C4=83=C5=A3=C4=83tura Domnului.=E2=80=
=9D, Fapte 5:42 =E2=80=9D =C5=9Ei =C3=AEn fiecare zi, =C3=AEn Templu =C5=
=9Fi acas=C4=83, nu =C3=AEncetau s=C4=83 =C3=AEnve=C5=A3e pe oameni =C5=
=9Fi s=C4=83 vesteasc=C4=83 Evanghelia lui Isus Hristos=E2=80=9D. Isus Hris=
tos =C8=99i Duhul Sf=C3=A2nt apar ca =C8=99i =C3=AEnv=C4=83=C8=9B=C4=83tori=
pe l=C3=AEng=C4=83 Dumnezeu Tatal =C3=AEn Ioan 3:2 =C8=99i Ioan 16:13. Pri=
mii autori cre=C8=99tini care men=C8=9Bioneaz=C4=83 rolul familiei =C8=
=99i a bisericii =C3=AEn educa=C8=9Bia cre=C8=99tin=C4=83 sunt: Clement din=
Alexandria(150-220) care vedea credin=C8=9Ba ca =C8=99i temelie a oric=
=C4=83rui fel de educa=C8=9Bie chiar =C8=99i celei seculare, Origen(186-253=
) credea c=C4=83 scopul educa=C8=9Biei este s=C4=83 devii ca =C8=99i Hristo=
s =C8=99i rolul =C3=AEnv=C4=83=C8=9B=C4=83torului- unul de ajutor pentru de=
scoperirea lui Hristos, Vasile cel Mare(329-379) a fost un promotor al educ=
a=C8=9Biei pentru fiecare copil, el nu vedea separat=C4=83 preg=C4=83tirea =
pentru via=C8=9Ba cre=C8=99tin=C4=83 de cre=C8=99terea copiilor, Ioan Gur=
=C4=83 de Aur(347-407) a v=C4=83zut =C3=AEn mame primele =C8=99i principale=
le educatoare cre=C8=99tine pentru copii, educa=C8=9Bia primit=C4=83 =C3=
=AEn familia cre=C8=99tin=C4=83 era funda=C8=9Bia pentru educa=C8=9Bia de m=
ai t=C3=AErziu =C8=99i mama era cel mai important exemplu de ucenic a lui H=
ristos pentru copii, aceast=C4=83 educa=C8=9Bie era ca o lentil=C4=83 prin =
care trebuia privit=C4=83 educa=C8=9Bia secular=C4=83. Unde este biserica n=
oastr=C4=83 de ast=C4=83zi fa=C8=9B=C4=83 de primii cre=C8=99tini? De ce un=
ii p=C4=83rin=C8=9Bii cre=C8=99tini nici nu-=C8=99i pun problema unui alt f=
el de educa=C8=9Bie dec=C3=A2t cea laic=C4=83/secular=C4=83? Tr=C4=83im oar=
e =C3=AEntr-o perioad=C4=83 de sl=C4=83bire a bisericii care nu-=C8=99i mai=
recunoa=C8=99te rolul de educare a p=C4=83rin=C8=9Bilor/familiilor =C3=
=AEn vederea =C3=AEnv=C4=83=C8=9B=C4=83rii =C8=99i transmiterii valorilor p=
rincipale ale cre=C8=99tinismului copiilor lor? Poate oare pu=C8=9Binul tim=
p petrecut la biseric=C4=83 =C8=99i =C8=99coal=C4=83 duminical=C4=83 s=
=C4=83 schimbe =C3=AEn mintea copilului ce planteaz=C4=83 cei ce nu-L cunos=
c pe Hristos la =C8=99coala laic=C4=83/umanist=C4=83 timp de 5 zile pe s=
=C4=83pt=C4=83m=C3=A2n=C4=83? Sunt, =C3=AEns=C4=83, =C8=99i biserici, asoci=
a=C8=9Bii =C8=99i familii care au =C3=AEn=C8=9Beles mesajul biblic pentru e=
ducarea copiilor =C8=99i =C3=AEl aplic=C4=83 activ, schimb=C3=A2nd vie=
=C8=9Bile a milioane de copii care sunt =C3=AEnv=C4=83=C8=9Ba=C8=9Bi de mic=
i mesajul lui Hristos acas=C4=83. Cei mai buni =C8=99i eficien=C8=9Bi =
=C3=AEn educa=C8=9Bia acas=C4=83 sunt cre=C8=99tinii din SUA, Marea Britani=
e, Olanda, Danemarca, Norvegia, dar =C8=99i Ungaria, Rom=C3=A2nia, =C8=
=9B=C4=83ri vecine cu noi. C=C3=A2t mai a=C8=99tept=C4=83m s=C4=83 ne impli=
c=C4=83m mai mult? C=C3=A2nd ne vom trezi? Ce semne =C8=99i minuni mai a=
=C8=99tept=C4=83m ca s=C4=83 ne educ=C4=83m copiii acas=C4=83 a=C8=99a cum =
ne =C3=AEndeamn=C4=83 Sf=C3=A2nta Scriptur=C4=83? Scap=C4=83-ne, Doamne, de=
blestemul indiferen=C8=9Bei fa=C8=9B=C4=83 de educa=C8=9Bia pe care o prim=
esc copiii no=C8=99tri!

S=C4=83rb=C4=83toarea Pa=C5=9Ftilor: date istorice =C5=9Fi semnifica=C5=
=A3ia

https://moldovacrestina.md/sarbatoarea-pastilor-semnificatia-date-istorice/

=C3=8Entrebare:

V=C4=83 rog s=C4=83 m=C4=83 ajuta=C5=A3i s=C4=83 g=C4=83sesc r=C4=83spu=
nsul corect la =C3=AEntrebarea de mai jos.

Ce semnifica conceptul de pa=C5=9Fte? Din c=C3=AEte cunosc cuv=
=C3=A2ntul ebraic, tradus =C3=AEn rom=C3=A2n=C4=83 =E2=80=9Epa=C5=9Fte=
=E2=80=9D =C3=AEnseamn=C4=83 a trece peste (pe al=C4=83turi), atunci c=
=C3=AEnd =C3=AEngerii Domnului au trecut pe al=C4=83turi de casele evreilor=
, a c=C4=83ror u=C5=9Fori a u=C5=9Filor erau unse cu s=C3=A2nge de miel.
C=C3=AEnd pentru prima dat=C4=83 a fost s=C4=83rb=C4=83torit Pa=
=C5=9Ftele? A=C5=9F dori s=C4=83 aflu mai multe despre aceste evenimente is=
torico-biblice.

=20

Pentru prima dat=C4=83 aceast=C4=83 s=C4=83rb=C4=83toare a fost s=C4=83rb=
=C4=83torit=C4=83 de poporul Israel =C3=AEn noaptea c=C3=A2nd au ie=C5=
=9Fit din robia Egiptului. Iat=C4=83 contextul: cu 430 ani =C3=AEnainte Iac=
ov =C3=AEmpreun=C4=83 cu fiii s=C4=83i =C5=9Fi familiile lor s-au stabilit =
cu traiul =C3=AEn =C5=A3ara Egiptului, =C3=AEn timpul foametei, fiindc=
=C4=83 acolo era p=C3=A2ine. Copiii lui Israel aveau trecere =C3=AEnaintea =
lui Faraon din pricina lui Iosif, care fusese o mare binecuv=C3=A2ntare pen=
tru tot poporul egiptean =C5=9Fi, =C3=AEn mod special, pentru Faraon. Cu ti=
mpul poporul se =C3=AEnmul=C5=A3ise nespus de mult, iar =C3=AEmp=C4=83ratul=
, care se ridicase =C3=AEn Egipt, nu cuno=C5=9Ftea pe Iosif =C5=9Fi din ace=
st motiv a =C3=AEnceput s=C4=83 asupreasc=C4=83 r=C4=83u pe Israel.

Dup=C4=83 mult=C4=83 vreme, =C3=AEmp=C4=83ratul Egiptului a murit; =
=C5=9Fi copiii lui Israel gemeau =C3=AEnc=C4=83 din pricina robiei, =C5=
=9Fi scoteau strig=C4=83te desn=C4=83d=C4=83jduite. Strig=C4=83tele acestea=
, pe cari li le smulgea robia, s-au suit p=C3=AEn=C4=83 la Dumnezeu. (Exod =
2:23)

Dumnezeu, care este credincios, =C5=9Ei-a amintit de leg=C4=83m=C3=A2ntul f=
=C4=83cut cu Avraam, Isaac =C5=9Fi Iacov =C3=AEn baza c=C4=83ruia le promis=
ese =C5=A3ara Canaan =C3=AEn st=C4=83p=C3=A2nire ve=C5=9Fnic=C4=83.

Dumnezeu a auzit gemetele lor, =C5=9Fi =C5=9Ei-a adus aminte de leg=
=C4=83m=C3=AEntul S=C4=83u f=C4=83cut cu Avraam, Isaac, =C5=9Fi Iacov. (Exo=
d 2:24)

Atunci Dumnezeu a trimis pe Moise s=C4=83 scoat=C4=83 pe Israel din robia E=
giptului. Pentru =C3=AEnceput Dumnezeu a =C3=AEmpietrit inima lui Faraon =
=C5=9Fi el nu a permis poporului s=C4=83 ias=C4=83 din =C5=A3ar=C4=83. Dumn=
ezeu a trimis zece urgii peste =C5=A3ara Egiptului. Dup=C4=83 a noua urgie =
Dumnezeu a poruncit poporului s=C4=83 se preg=C4=83teasc=C4=83 s=C4=83 s=
=C4=83rb=C4=83toreasc=C4=83 Pa=C5=9Ftele =C3=AEn cinstea Lui.

Domnul a zis lui Moise =C5=9Fi lui Aaron =C3=AEn =C5=A3ara Egiptului: =
=E2=80=9ELuna aceasta va fi pentru voi cea dint=C3=AEi lun=C4=83; ea va fi =
pentru voi cea dint=C3=AEi lun=C4=83 a anului. Vorbi=C5=A3i =C3=AEntregii a=
dun=C4=83ri a lui Israel, =C5=9Fi spune=C5=A3i-i: =E2=80=9E=C3=8En ziua a z=
ecea a acestei luni, fiecare om s=C4=83 ia un miel de fiecare familie, un m=
iel de fiecare cas=C4=83. Dac=C4=83 sunt prea pu=C5=A3ini =C3=AEn cas=C4=
=83 pentru un miel, s=C4=83-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, dup=
=C4=83 num=C4=83rul sufletelor; s=C4=83 face=C5=A3i socoteala c=C3=AEt poat=
e m=C3=A2nca fiecare din mielul acesta. S=C4=83 fie un miel f=C4=83r=C4=
=83 cusur, de parte b=C4=83rb=C4=83teasc=C4=83, de un an; ve=C5=A3i putea s=
=C4=83 lua=C5=A3i un miel sau un ied. S=C4=83-l p=C4=83stra=C5=A3i p=C3=
=AEn=C4=83 =C3=AEn ziua a patrusprezecea a lunii acesteia; =C5=9Fi toat=
=C4=83 adunarea lui Israel s=C4=83-l junghie seara. S=C4=83 ia din s=C3=
=AEngele lui, =C5=9Fi s=C4=83 ung=C4=83 am=C3=AEndoi st=C3=AElpii u=C5=
=9Fii =C5=9Fi pragul de sus al caselor unde =C3=AEl vor m=C3=AEnca. Carnea =
s-o m=C4=83n=C3=AEnce chiar =C3=AEn noaptea aceea, fript=C4=83 la foc; =
=C5=9Fi anume s-o m=C4=83n=C3=AEnce cu azimi =C5=9Fi cu verde=C5=A3uri amar=
e. S=C4=83 nu-l m=C3=AEnca=C5=A3i crud sau fiert =C3=AEn ap=C4=83; ci s=
=C4=83 fie fript la foc: at=C3=AEt capul, c=C3=AEt =C5=9Fi picioarele =
=C5=9Fi m=C4=83runtaiele.S=C4=83 nu l=C4=83sa=C5=A3i nimic din el p=C3=
=AEn=C4=83 a doua zi diminea=C5=A3a; =C5=9Fi, dac=C4=83 va r=C4=83m=C3=
=A2nea ceva din el pe a doua zi diminea=C5=A3a, s=C4=83-l arde=C5=A3i =
=C3=AEn foc. C=C3=AEnd =C3=AEl ve=C5=A3i m=C3=AEnca, s=C4=83 ave=C5=A3i mij=
locul =C3=AEncins, =C3=AEnc=C4=83l=C5=A3=C4=83mintele =C3=AEn picioare, =
=C5=9Fi toiagul =C3=AEn m=C3=AEn=C4=83; =C5=9Fi s=C4=83-l m=C3=AEnca=C5=
=A3i =C3=AEn grab=C4=83; c=C4=83ci s=C3=AEnt Pa=C5=9Ftele Domnului. =C3=
=8En noaptea aceea, Eu voi trece prin =C5=A3ara Egiptului, =C5=9Fi voi lovi=
pe to=C5=A3i =C3=AEnt=C3=AEii-n=C4=83scu=C5=A3i din =C5=A3ara Egiptului, d=
e la oameni p=C3=AEn=C4=83 la dobitoace; =C5=9Fi voi face judecat=C4=83 =
=C3=AEmprotiva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul. S=C3=AEngele v=C4=
=83 va sluji ca semn pe casele unde ve=C5=A3i fi. Eu voi vedea s=C3=AEngele=
, =C5=9Fi voi trece pe l=C3=AEng=C4=83 voi, a=C5=9Fa c=C4=83 nu v=C4=83 va =
nimici nici o urgie, atunci c=C3=AEnd voi lovi =C5=A3ara Egiptului. (Exod 1=
2:1-13)

Vedem de aici c=C4=83 aceast=C4=83 s=C4=83rb=C4=83toare se s=C4=83rb=C4=
=83torea =C3=AEn a 14 zi a lunii =C3=AEnt=C3=A2i (luna nisan care corespund=
e sf=C3=A2r=C5=9Fitului lunii martie-=C3=AEnceputul lunii aprilie), deci, n=
u =C5=A3inea de o anumit=C4=83 zi a s=C4=83pt=C4=83m=C3=A2nii.

Tot atunci Dumnezeu a poruncit poporului Israel s=C4=83 fac=C4=83 din aceas=
t=C4=83 s=C4=83rb=C4=83toare o lege ve=C5=9Fnic=C4=83 pentru urma=C5=9Fii l=
or.

=C5=9Ei pomenirea acestei zile s-o p=C4=83stra=C5=A3i, =C5=9Fi s-o pr=
=C4=83znui=C5=A3i printr-o s=C4=83rb=C4=83toare =C3=AEn cinstea Domnului; s=
-o pr=C4=83znui=C5=A3i ca o lege vecinic=C4=83 pentru urma=C5=9Fii vo=C5=
=9Ftri. Timp de =C5=9Fapte zile, ve=C5=A3i m=C3=AEnca azimi. Din cea dint=
=C3=AEi zi ve=C5=A3i scoate aluatul din casele voastre: c=C4=83ci oricine v=
a m=C3=AEnca p=C3=AEne dospit=C4=83, din ziua =C3=AEnt=C3=AEi p=C3=AEn=
=C4=83 =C3=AEn ziua a =C5=9Faptea, va fi nimicit din Israel. =C3=8En ziua d=
int=C3=AEi ve=C5=A3i avea o adunare de s=C4=83rb=C4=83toare sf=C3=AEnt=
=C4=83; =C5=9Fi =C3=AEn ziua a =C5=9Faptea, ve=C5=A3i avea o adunare de s=
=C4=83rb=C4=83toare sf=C3=AEnt=C4=83. S=C4=83 nu face=C5=A3i nici o munc=
=C4=83 =C3=AEn zilele acelea; ve=C5=A3i putea numai s=C4=83 preg=C4=83ti=
=C5=A3i m=C3=AEncarea fiec=C4=83rui ins. S=C4=83 =C5=A3ine=C5=A3i s=C4=
=83rb=C4=83toarea azimilor, c=C4=83ci chiar =C3=AEn ziua aceea voi scoate o=
=C5=9Ftile voastre din =C5=A3ara Egiptului; s=C4=83 =C5=A3ine=C5=A3i ziua a=
ceea ca o lege vecinic=C4=83 pentru urma=C5=9Fii vo=C5=9Ftri. =C3=8En luna =
=C3=AEnt=C3=AEi, din a patrusprezecea zi a lunii, seara, s=C4=83 m=C3=AEnca=
=C5=A3i azimi, p=C3=AEn=C4=83 =C3=AEn seara zilei a dou=C4=83zeci =C5=9Fi u=
na a lunii. Timp de =C5=9Fapte zile, s=C4=83 nu se g=C4=83seasc=C4=83 aluat=
=C3=AEn casele voastre; c=C4=83ci oricine va m=C3=AEnca p=C3=AEne dospit=
=C4=83, va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie str=C4=83in, fie b=C4=
=83=C5=9Ftina=C5=9F. S=C4=83 nu m=C3=AEnca=C5=A3i p=C3=AEne dospit=C4=83; c=
i, =C3=AEn toate locuin=C5=A3ele voastre, s=C4=83 m=C3=AEnca=C5=A3i azimi.=
=E2=80=9D (Exod 12:14-20)

Aceast=C4=83 s=C4=83rb=C4=83toare trebuia s=C4=83 le dea prilej p=C4=83rin=
=C5=A3ilor s=C4=83 le spun=C4=83 copiilor despre felul frumos cum Dumnezeu =
a trecut pe l=C3=A2ng=C4=83 casele lor atunci c=C3=A2nd a lovit Egiptul.

S=C4=83 p=C4=83zi=C5=A3i lucrul acesta ca o lege pentru voi =C5=9Fi pen=
tru copiii vo=C5=9Ftri =C3=AEn veac. C=C3=AEnd ve=C5=A3i intra =C3=AEn =
=C5=A3ara, pe care v-o va da Domnul, dup=C4=83 f=C4=83g=C4=83duin=C5=A3a Lu=
i, s=C4=83 =C5=A3ine=C5=A3i acest obicei sf=C3=AEnt. =C5=9Ei c=C3=AEnd v=
=C4=83 vor =C3=AEntreba copiii vo=C5=9Ftri: =E2=80=9CCe =C3=AEnsemneaz=
=C4=83 obiceiul acesta?=E2=80=9D s=C4=83 r=C4=83spunde=C5=A3i: =E2=80=9EEst=
e jertfa de Pa=C5=9Fte =C3=AEn cinstea Domnului, care a trecut pe l=C3=
=AEng=C4=83 casele copiilor lui Israel =C3=AEn Egipt, c=C3=AEnd a lovit Egi=
ptul, =C5=9Fi ne-a sc=C4=83pat casele noastre.=E2=80=9D (Exod 12:24-27)

Poporul lui Israel a f=C4=83cut totul cum le poruncise Dumnezeu =C5=9Fi Dum=
nezeu i-a protejat de aceast=C4=83 urgie =C5=9Fi i-a scos din robia Egiptul=
ui.

=C5=9Ei copiii lui Israel au plecat, =C5=9Fi au f=C4=83cut cum poruncis=
e Domnul lui Moise =C5=9Fi lui Aaron; a=C5=9Fa au f=C4=83cut. La miezul-nop=
=C5=A3ii, Domnul a lovit pe to=C5=A3i =C3=AEnt=C3=AEii n=C4=83scu=C5=A3i di=
n =C5=A3ara Egiptului, dela =C3=AEnt=C3=AEiul-n=C4=83scut al lui Faraon, ca=
re =C5=9Fedea pe scaunul lui de domnie, p=C3=AEn=C4=83 la =C3=AEnt=C3=AEiul=
-n=C4=83scut al celui =C3=AEnchis =C3=AEn temni=C5=A3=C4=83, =C5=9Fi p=
=C3=AEn=C4=83 la to=C5=A3i =C3=AEnt=C3=AEii-n=C4=83scu=C5=A3i ai dobitoacel=
or. Faraon s-a sculat noaptea, el =C5=9Fi to=C5=A3i slujitorii lui, =C5=
=9Fi to=C5=A3i Egiptenii; =C5=9Fi au fost mari =C5=A3ipete =C3=AEn Egipt, c=
=C4=83ci nu era cas=C4=83 unde s=C4=83 nu fie un mort. =C3=8En aceiea=C5=
=9Fi noapte Faraon a chemat pe Moise =C5=9Fi pe Aaron, =C5=9Fi le-a zis: =
=E2=80=9EScula=C5=A3i-v=C4=83, ie=C5=9Fi=C5=A3i din mijlocul poporului meu,=
voi =C5=9Fi copiii lui Israel. Duce=C5=A3i-v=C4=83 s=C4=83 sluji=C5=A3i Do=
mnului, cum a=C5=A3i zis. Lua=C5=A3i-v=C4=83 =C5=9Fi oile =C5=9Fi boii, cum=
a=C5=A3i zis, duce=C5=A3i-v=C4=83, =C5=9Fi binecuv=C3=AEnta=C5=A3i-m=C4=
=83.=E2=80=9D Egiptenii zoreau poporul, =C5=9Fi se gr=C4=83beau s=C4=83-i s=
coat=C4=83 din =C5=A3ar=C4=83, c=C4=83ci ziceau: =E2=80=9EAltfel, to=C5=
=A3i vom pieri.=E2=80=9D Poporul =C5=9Fi-a luat pl=C4=83m=C4=83deala (coca)=
, =C3=AEnainte de a se dospi. =C5=9Ei-au =C3=AEnvelit post=C4=83vile cu pl=
=C4=83m=C4=83deala =C3=AEn haine, =C5=9Fi le-au pus pe umeri. Copiii lui Is=
rael au f=C4=83cut ce spusese Moise, =C5=9Fi au cerut Egiptenilor vase de a=
rgint, vase de aur =C5=9Fi haine. Domnul a f=C4=83cut ca poporul s=C4=83 ca=
pete trecere =C3=AEnaintea Egiptenilor, cari le-au =C3=AEmplinit cererea. =
=C5=9Ei astfel au j=C4=83fuit pe Egipteni. Copiii lui Israel au plecat din =
Ramses spre Sucot, =C3=AEn num=C4=83r de aproape =C5=9Fase sute de mii de o=
ameni cari mergeau pe jos, afar=C4=83 de copii. (Exod 12:28-37)

Dup=C4=83 un an de la ie=C5=9Firea din robia Egiptului, poporul a s=C4=
=83rb=C4=83torit a doua oar=C4=83 s=C4=83rb=C4=83toarea Pa=C5=9Ftilor =
=C3=AEn pusita Sinai:

Domnul a vorbit lui Moise, =C3=AEn pustia Sinai, =C3=AEn luna =C3=AEnt=
=C3=AEi a anului al doilea, dup=C4=83 ie=C5=9Firea lor din =C5=A3ara Egiptu=
lui. =C5=9Ei a zis: =E2=80=9ECopiii lui Israel s=C4=83 pr=C4=83znuiasc=
=C4=83 Pa=C5=9Ftele la vremea hot=C4=83r=C3=AEt=C4=83. S=C4=83 le pr=C4=
=83znui=C5=A3i la vremea hot=C4=83r=C3=AEt=C4=83, =C3=AEn a patrusprezecea =
zi a lunii acesteia, seara1 ; s=C4=83 le pr=C4=83znui=C5=A3i dup=C4=83 toat=
e legile, =C5=9Fi dup=C4=83 toate poruncile privitoare la ele.=E2=80=9D Moi=
se a vorbit copiilor lui Israel, s=C4=83 pr=C4=83znuiasc=C4=83 Pa=C5=9Ftele=
. =C5=9Ei au pr=C4=83znuit Pa=C5=9Ftele =C3=AEn a patrusprezecea zi a lunii=
=C3=AEnt=C3=AEi, seara, =C3=AEn pustia Sinai; copiii lui Israel au f=C4=
=83cut =C3=AEntocmai dup=C4=83 toate poruncile, pe cari le d=C4=83duse lui =
Moise Domnul. (Numeri 9:1-5)

Dup=C4=83 ce poporul Israel a intrat =C3=AEn =C5=A3ara promis=C4=83, tr=
ec=C3=A2nd Iordanul ca pe uscat, copiii lor, care fuseser=C4=83 n=C4=83scu=
=C5=A3i =C3=AEn pustie =C5=9Fi nu erau t=C4=83ia=C5=A3i =C3=AEmprejur, au f=
ost t=C4=83ia=C5=A3i =C3=AEmprejur. Apoi, dup=C4=83 ce s-au vindecat, au s=
=C4=83rb=C4=83torit Pa=C5=9Ftele =C3=AEn ziua a 14 a lunii Nisan. A doua zi=
dup=C4=83 Pa=C5=9Fti copiii lui Israel nu au mai avut man=C4=83, ci din zi=
ua aceea au m=C3=A2ncat din roadele =C5=A3=C4=83rii Canaanului. (Iosua 5:1-=
12).

S=C4=83rb=C4=83torile poporului Israel pot fi =C3=AEmp=C4=83r=C5=A3ite =
=C3=AEn dou=C4=83 cicluri. Primul ciclu =C3=AEl alc=C4=83tuiau s=C4=83rb=
=C4=83torile de prim=C4=83var=C4=83, care =C3=AEncepeau cu s=C4=83rb=C4=
=83toarea Pa=C5=9Ftilor, apoi urma s=C4=83rb=C4=83toarea primelor roade =
=C5=9Fi apoi s=C4=83rb=C4=83toarea Cincizecimii. Toate aceste s=C4=83rb=
=C4=83tori erau legate de str=C3=A2ngerea roadelor de prim=C4=83var=C4=
=83 (seceri=C5=9Ful). Al doilea ciclu de s=C4=83rb=C4=83tori, erau s=C4=
=83rb=C4=83torile de toamn=C4=83 =C5=9Fi erau legate de str=C3=A2ngerea roa=
delor de toamn=C4=83. Dup=C4=83 intrarea poporului Israel =C3=AEn =C5=A3ara=
promis=C4=83 Dumnezeu a ales cetatea Ierusalim ca loc unde s=C4=83-=C5=
=9Fi a=C5=9Feze Numele. To=C5=A3i b=C4=83rba=C5=A3ii din Israel erau datori=
s=C4=83 se ridice la Ierusalim de cel pu=C5=A3in trei ori pe an pentru a s=
e =C3=AEnchina Domnului: la s=C4=83rb=C4=83toarea Pa=C5=9Ftilor, s=C4=83rb=
=C4=83toarea Cincizcecimii (str=C3=A2ngerea roadelor) =C5=9Fi la s=C4=83rb=
=C4=83toarea corturilor.

=C3=8En epistola c=C4=83tre evrei este scris c=C4=83 Legea este umbra bunur=
ilor viitoare =C5=9Fi nu are =C3=AEnf=C4=83=C5=A3i=C5=9Farea adev=C4=83rat=
=C4=83 a lucrurilor (Evrei 10:1). =C3=8En a=C5=9Fa mod toate elementele Vec=
hiului Leg=C4=83m=C3=A2nt ar=C4=83tau la lucrarea care urma s=C4=83 o fac=
=C4=83 Dumnezeu prin Domnul Isus.

La aproximativ 1500 ani de la ie=C5=9Firea poporului Israel din robia Egipt=
ului, Domnul Isus Hristos a fost arestat, batjocorit =C5=9Fi r=C4=83stignit=
=C3=AEn timpul c=C3=A2nd tot poporul jertfeau Pa=C5=9Ftele.

=C3=8En ziua dint=C3=AEi a praznicului Azimilor, c=C3=AEnd jertfeau Pa=
=C5=9Ftele, ucenicii lui Isus I-au zis: =E2=80=9EUnde vrei s=C4=83 ne ducem=
s=C4=83-=C5=A2i preg=C4=83tim s=C4=83 m=C4=83n=C3=A2nci Pa=C5=9Ftele?=
=E2=80=9D El a trimes pe doi din ucenicii S=C4=83i, =C5=9Fi le-a zis: =
=E2=80=9EDuce=C5=A3i-v=C4=83 =C3=AEn cetate; acolo ave=C5=A3i s=C4=83 =
=C3=AEnt=C3=AElni=C5=A3i un om duc=C3=AEnd un ulcior cu ap=C4=83: merge=
=C5=A3i dup=C4=83 el. Unde va intra el, spune=C5=A3i st=C4=83p=C3=AEnului c=
asei: =E2=80=9E=C3=8Env=C4=83=C5=A3=C4=83torul zice: ,Unde este odaia pentr=
u oaspe=C5=A3i, =C3=AEn care s=C4=83 m=C4=83n=C3=AEnc Pa=C5=9Ftele cu uceni=
cii Mei?=E2=80=9D =C5=9Ei are s=C4=83 v=C4=83 arate o odaie mare de sus, a=
=C5=9Fternut=C4=83 gata: acolo s=C4=83 preg=C4=83ti=C5=A3i pentru noi.=
=E2=80=9D Ucenicii au plecat, au ajuns =C3=AEn cetate, =C5=9Fi au g=C4=
=83sit a=C5=9Fa cum le spusese El; =C5=9Fi au preg=C4=83tit Pa=C5=9Ftele. S=
eara, Isus a venit cu cei doisprezece. Pe c=C3=AEnd =C5=9Fedeau la mas=
=C4=83 =C5=9Fi m=C3=AEncau, Isus a zis: =E2=80=9EAdev=C4=83rat v=C4=83 spun=
c=C4=83 unul din voi, care m=C4=83n=C3=AEnc=C4=83 cu Mine, M=C4=83 va vind=
e.=E2=80=9D Ei au =C3=AEnceput s=C4=83 se =C3=AEntristeze, =C5=9Fi s=C4=
=83-i zic=C4=83 unul dup=C4=83 altul: =E2=80=9ENu cumva s=C3=AEnt eu?=
=E2=80=9D =E2=80=9EEste unul din cei doisprezece,=E2=80=9D le-a r=C4=83spun=
s El; =E2=80=9E=C5=9Fi anume, cel ce =C3=AEntinge m=C3=AEna cu Mine =C3=
=AEn blid. Fiul omului, negre=C5=9Fit, Se duce dup=C4=83 cum este scris des=
pre El. Dar vai de omul acela, prin care este v=C3=AEndut Fiul omului! Mai =
bine ar fi fost pentru el, s=C4=83 nu se fi n=C4=83scut.=E2=80=9D Pe c=
=C3=AEnd m=C3=AEncau, Isus a luat o p=C3=AEne; =C5=9Fi, dup=C4=83 ce a bine=
cuv=C3=AEntat, a fr=C3=AEnt-o, =C5=9Fi le-a dat, zic=C3=AEnd: =E2=80=9ELua=
=C5=A3i, m=C3=AEnca=C5=A3i, acesta este trupul Meu.=E2=80=9D Apoi a luat un=
pahar, =C5=9Fi, dup=C4=83ce a mul=C5=A3=C4=83mit lui Dumnezeu, li l-a dat,=
=C5=9Fi au b=C4=83ut to=C5=A3i din el. =C5=9Ei le-a zis: =E2=80=9EAcesta e=
ste s=C3=AEngele Meu, s=C3=AEngele leg=C4=83m=C3=AEntului celui nou, care s=
e vars=C4=83 pentru mul=C5=A3i. Adev=C4=83rat v=C4=83 spun c=C4=83, de acum=
=C3=AEncolo, nu voi mai bea din rodul vi=C5=A3ei, p=C3=AEn=C4=83 =C3=AEn z=
iua c=C3=AEnd =C3=AEl voi bea nou =C3=AEn =C3=8Emp=C4=83r=C4=83=C5=A3ia lui=
Dumnezeu.=E2=80=9DDup=C4=83ce au c=C3=AEntat c=C3=AEnt=C4=83rile de laud=
=C4=83, au ie=C5=9Fit =C3=AEn muntele M=C4=83slinilor. Isus le-a zis: =
=E2=80=9E=C3=8En noaptea aceasta to=C5=A3i ve=C5=A3i avea un prilej de poti=
cnire; pentruc=C4=83 este scris: =E2=80=9CVoi bate P=C4=83storul, =C5=9Fi o=
ile vor fi risipite.=E2=80=9D Dar, dup=C4=83 ce voi =C3=AEnvia, voi merge =
=C3=AEnaintea voastr=C4=83 =C3=AEn Galilea.=E2=80=9D (Marcu 14:12-28)

=C3=8En acel an Pa=C5=9Ftele a c=C4=83zut =C3=AEntr-o zi de joi. Joi spre v=
ineri c=C3=A2nd se m=C3=A2nca mielul de Pa=C5=9Fti, =C5=9Fi poporul =C3=
=AE=C5=9Fi amintea de ie=C5=9Firea din robia Egiptului, Domnul Isus a fost =
prins, batjocorit =C5=9Fi vineri a fost r=C4=83stignit =C5=9Fi a murit (Mar=
cu 15:42). =C3=8En timpul c=C3=A2nd m=C3=A2ncau mielul de Pa=C5=9Fti, Domnu=
l Isus a instaurat Noul Leg=C4=83m=C3=A2nt, ar=C4=83t=C3=A2nd la jertfa car=
e urma s=C4=83 o aduc=C4=83 El pe crucea de la Golgota. Dac=C4=83 mielul de=
Pa=C5=9Fti ar=C4=83ta la felul cum Dumnezeu cu mare putere a scos pe Israe=
l din robia Egiptului, Domnul Isus prin jertfirea trupului S=C4=83u ne-a sc=
os din robia p=C4=83catului:

=C5=9Etim bine c=C4=83 omul nostru cel vechi a fost r=C4=83stignit =
=C3=AEmpreun=C4=83 cu El, pentruca trupul p=C4=83catului s=C4=83 fie dezbr=
=C4=83cat de puterea lui, =C3=AEn a=C5=9Fa fel ca s=C4=83 nu mai fim robi a=
i p=C4=83catului; c=C4=83ci cine a murit, de drept, este izb=C4=83vit de p=
=C4=83cat. (Romani 6:6-7)

De aceea, c=C3=AEnd intr=C4=83 =C3=AEn lume, El zice: =E2=80=9ETu n-ai =
voit nici jertf=C4=83, nici prinos; ci Mi-ai preg=C4=83tit un trup; n-ai pr=
imit nici arderi de tot, nici jertfe pentru p=C4=83cat. Atunci am zis: =
=E2=80=9EIat=C4=83-M=C4=83 (=C3=AEn sulul c=C4=83r=C5=A3ii este scris despr=
e Mine), vin s=C4=83 fac voia Ta, Dumnezeule!=E2=80=9D Dup=C4=83 ce a zis =
=C3=AEnt=C3=AEi: =E2=80=9ETu n-ai voit =C5=9Fi n-ai primit nici jertfe, nic=
i prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru p=C4=83cat=E2=80=9D, (lu=
cruri aduse toate dup=C4=83 Lege), apoi zice: =E2=80=9EIat=C4=83-M=C4=83, v=
in s=C4=83 fac voia Ta, Dumnezeule.=E2=80=9D El desfiin=C5=A3eaz=C4=83 astf=
el pe cele dint=C3=AEi, ca s=C4=83 pun=C4=83 =C3=AEn loc pe a doua. Prin ac=
east=C4=83 =E2=80=9Evoie=E2=80=9D am fost sfin=C5=A3i=C5=A3i noi, =C5=9Fi a=
nume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odat=C4=83 pentru totdeauna.=
(Evrei 10:5-10)

A treia zi dup=C4=83 r=C4=83stignire Domnul Isus a =C3=AEnviat. Aceasta era=
prima zi a s=C4=83pt=C4=83m=C3=A2nii, adic=C4=83 duminica. =C3=8En acea zi=
s-a s=C4=83rb=C4=83torit =C5=9Fi s=C4=83rb=C4=83toarea primelor roade. Dom=
nul Isus este =E2=80=9Ep=C3=A2rga celor adormi=C5=A3i=E2=80=9D, adic=C4=
=83 primul rod pentru =C3=AEmp=C4=83r=C4=83=C5=A3ia lui Dumnezeu. El este =
=E2=80=9ECel =C3=AEnt=C3=A2i n=C4=83scut dintre cei mor=C5=A3i=E2=80=9D.

Dar acum, Hristos a =C3=AEnviat din mor=C5=A3i, p=C3=AErga celor adormi=
=C5=A3i. C=C4=83ci dac=C4=83 moartea a venit prin om, tot prin om a venit =
=C5=9Fi =C3=AEnvierea mor=C5=A3ilor. =C5=9Ei dup=C4=83 cum to=C5=A3i mor =
=C3=AEn Adam, tot a=C5=9Fa, to=C5=A3i vor =C3=AEnvia =C3=AEn Hristos; dar f=
iecare la r=C3=AEndul cetei lui. Hristos este cel dint=C3=AEi rod; apoi, la=
venirea Lui, cei ce s=C3=AEnt ai lui Hristos. (1 Corinteni 15:20-23)

El (Isus Hristos) este Capul trupului, al Bisericii. El este =C3=AEncep=
utul, cel =C3=AEnt=C3=AEi n=C4=83scut dintre cei mor=C5=A3i, pentruca =
=C3=AEn toate lucrurile s=C4=83 aib=C4=83 =C3=AEnt=C3=AEietatea (Coloseni 1=
:18)

Ca =C5=9Fi cre=C5=9Ftini, noi s=C4=83rb=C4=83torim Pa=C5=9Ftele =C3=AEn fie=
care an duminica ca =C5=9Fi o amintire a mor=C5=A3ii, =C3=AEngrop=C4=83rii =
=C5=9Fi =C3=AEnvierii Domnului Isus, accent pun=C3=A2ndu-se pe =C3=AEnviere=
a Lui. De Pa=C5=9Fti ne amintim felul minunat cum Dumnezeu ne-a eliberat di=
n robia p=C4=83catului.

Pa=C5=9Ftele era =C5=9Fi prima zi a s=C4=83rb=C4=83torii Azimilor, care =
=C5=A3inea =C5=9Fapte zile, timp =C3=AEn care poporul nu avea voie nici s=
=C4=83 m=C4=83n=C3=A2nce, nici s=C4=83 aib=C4=83 =C3=AEn mijlocul adun=
=C4=83rii p=C3=A2ine dospit=C4=83. P=C3=A2nea dospit=C4=83 simbolizeaz=
=C4=83 p=C4=83catul. Aceasta =C3=AEnseamn=C4=83 c=C4=83, odat=C4=83 elibera=
=C5=A3i din robia p=C4=83catului, nu mai avem voie s=C4=83 tr=C4=83im =
=C3=AEn p=C4=83cat.

M=C4=83tura=C5=A3i aluatul cel vechi, ca s=C4=83 fi=C5=A3i o pl=C4=
=83m=C4=83deal=C4=83 nou=C4=83, cum =C5=9Fi s=C3=AEnte=C5=A3i, f=C4=83r=
=C4=83 aluat; c=C4=83ci Hristos, Pa=C5=9Ftele noastre, a fost jertfit. (1 C=
orinteni 5:7)

Cine a intrat =C3=AEn Noul Leg=C4=83m=C3=A2nt =C5=9Fi a fost sp=C4=83lat cu=
s=C3=A2ngele Domnului Isus, acela, pe l=C3=A2ng=C4=83 faptul c=C4=83 este =
eliberat de sub puterea p=C4=83catului, el mai este m=C3=A2ntuit =C5=9Fi d=
e m=C3=A2nia viitoare a lui Dumnezeu, care va veni ca un la=C5=A3 peste to=
=C5=A3i locuitorii p=C4=83m=C3=A2ntului la vremea sf=C3=A2r=C5=9Fitului.

Fiindc=C4=83 Dumnezeu nu ne-a r=C3=AEnduit la m=C3=AEnie, ci ca s=C4=
=83 c=C4=83p=C4=83t=C4=83m m=C3=AEntuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos,=
care a murit pentru noi, pentruca, fie c=C4=83 veghem, fie c=C4=83 dormim,=
s=C4=83 tr=C4=83im =C3=AEmpreun=C4=83 cu El. (1 Tesaloniceni 5:9-10)

V=C4=83 recomand s=C4=83 citi=C5=A3i =C5=9Fi articolul =E2=80=9CCe spun Scr=
ipturile despre r=C4=83pirea bisericii =C5=9Fi despre Ziua Domnului=
=E2=80=9D ca s=C4=83 vede=C5=A3i cum Dumnezeu va face ca m=C3=A2nia Lui s=
=C4=83 treac=C4=83 pe al=C4=83turi de cei care =C5=9Fi-au sp=C4=83lat haine=
le =C3=AEn s=C3=A2ngele Domnului Isus.

Care este Biserica adev=C4=83rat=C4=83?

https://moldovacrestina.md/care-este-biserica-infiintata-de-iisus-christos/

=C3=8Entrebare:

C=C3=A2nd a fost =C3=AEnfiin=C5=A3at=C4=83 prima Biseric=C4=83 Cre=
=C5=9Ftin=C4=83 =C5=9Fi de c=C4=83tre cine? A intrat Isus =C3=AEn vreo Bise=
ric=C4=83? Dac=C4=83 da, =C3=AEn care? S-a rugat Isus =C3=AEn vreo Biseric=
=C4=83? Dac=C4=83 da, spune=C5=A3i v=C4=83 rog numele =C5=9Fi locul Biseric=
ii respective. S-a =C3=AEnchinat Isus =C3=AEn vreo Biseric=C4=83 =C3=AEnain=
tea sfin=C5=A3ilor zugr=C4=83vi=C5=A3i pe pere=C5=A3i =C5=9Fi picta=C5=
=A3i pe icoanele de lemn? Dac=C4=83 da, v=C4=83 rog s=C4=83 da=C5=A3i detal=
ii pentru c=C4=83 nu putem crede f=C4=83r=C4=83 detalii =C5=9Fi f=C4=83r=
=C4=83 s=C4=83 cercet=C4=83m. Trebuie s=C4=83 =C5=9Ftim cui ne =C3=AEnchin=
=C4=83m.

Pentru c=C4=83 aici sunt mai multe =C3=AEntreb=C4=83ri, va trebui s=C4=
=83 le iau pe r=C3=A2nd, una c=C3=A2te una, dar nu =C3=AEnainte s=C4=83 dau=
r=C4=83spuns la =C3=AEntrebarea principal=C4=83.
Ce este Biserica?

Din felul cum a fost adresat=C4=83 =C3=AEntrebarea, este evident c=C4=83 pe=
ntru autorul ei biserica este cl=C4=83direa unde se adun=C4=83 cre=C5=9Ftin=
ii, adic=C4=83 casa de rug=C4=83ciune. Aceasta nu este Biserica, ci cl=
=C4=83direa unde Biserica se adun=C4=83 pentru =C3=AEnchinare. Cuv=C3=A2ntu=
l =E2=80=9EBiseric=C4=83=E2=80=9D folosit =C3=AEn traducerea rom=C3=A2neasc=
=C4=83 a Bibliei este grecescul =E2=80=9Eekklesia=E2=80=9D care era folosit=
pe larg =C3=AEn lumea greac=C4=83 p=C3=A2n=C4=83 la scrierea Noului Testam=
ent =C5=9Fi semnifica ini=C5=A3ial adunarea cet=C4=83=C5=A3enilor chema=
=C5=A3i afar=C4=83 din casele lor =C3=AEntr-un loc public pentru rezolvarea=
anumitor chestiuni publice. Chiar uneori era folosit acest cuv=C3=A2nt =
=C5=9Fi pentru a semnifica orice adunare a oamenilor aduna=C5=A3i cu sau f=
=C4=83r=C4=83 un scop anumit. =C3=8En Noul Testament acest cuv=C3=A2nt ekkl=
esia, adic=C4=83 Biserica, are acela=C5=9Fi sens de adunare =C5=9Fi anume, =
adunarea celor r=C4=83scump=C4=83ra=C5=A3i prin s=C3=A2ngele Domnului Isus =
Hristos pentru mo=C5=9Ftenirea vie=C5=A3ii ve=C5=9Fnice. De altfel, o fraz=
=C4=83 folosit=C4=83 =C3=AEn Biblie este =E2=80=9Ebiserica din casa cutare=
=E2=80=9D prin care se face o clar=C4=83 delimitare =C3=AEntre adunarea cel=
or credincio=C5=9Fi =C5=9Fi cl=C4=83dire. Iat=C4=83 un exemplu:

Bisericile din Asia v=C4=83 trimit s=C4=83n=C4=83tate. Acuila =C5=9Fi P=
riscila, =C3=AEmpreun=C4=83 cu biserica din casa lor, v=C4=83 trimit mult=
=C4=83 s=C4=83n=C4=83tate =C3=AEn Domnul. (1 Corinteni 16:19)

Cl=C4=83dirile nu pot trimite sau primi salut=C4=83ri. La citirea cu aten=
=C5=A3ie a Noului Testament ve=C5=A3i vedea cu u=C5=9Furin=C5=A3=C4=83 c=
=C4=83 totdeauna se face o clar=C4=83 delimitare =C3=AEntre Biseric=C4=
=83 care este adunarea cre=C5=9Ftinilor =C5=9Fi locul unde se aduna Biseric=
a, adic=C4=83 aceast=C4=83 adunare sf=C3=A2nt=C4=83.

Acum, s=C4=83 r=C4=83spund la =C3=AEntreb=C4=83rile ce mi le-a=C5=A3i adres=
at=E2=80=A6
C=C3=A2nd a =C3=AEnfiin=C5=A3at prima Biseric=C4=83 Cre=C5=9Ftin=C4=83 =
=C5=9Fi de c=C4=83tre cine?

Potrivit Cuv=C3=A2ntului lui Dumnezeu exist=C4=83 doar o singur=C4=83 Biser=
ic=C4=83 Cre=C5=9Ftin=C4=83 care este alc=C4=83tuit=C4=83 din cei r=C4=
=83scump=C4=83ra=C5=A3i prin s=C3=A2ngele Domnului Isus Hristos. Aceast=
=C4=83 Biseric=C4=83 a luat na=C5=9Ftere c=C3=A2nd s-a pogor=C3=A2t Duhul S=
f=C3=A2nt =C3=AEn Ziua Cincizecimii, la 10 zile dup=C4=83 =C3=AEn=C4=83l=
=C5=A3area Domnului Isus Hristos. Evenimentul este relatat =C3=AEn capitolu=
l 2 al c=C4=83r=C5=A3ii Faptele Apostolilor.
A =C3=AEntrat Isus =C3=AEn vreo Biseric=C4=83?

Dac=C4=83 numi=C5=A3i Biseric=C4=83 cl=C4=83direa, atunci nu, Isus nu a int=
rat c=C3=A2nd a fost pe p=C4=83m=C3=A2nt, pentru c=C4=83 atunci =C3=AEnc=
=C4=83 nu era =C3=AEnfiin=C5=A3at=C4=83 Biserica =C5=9Fi cu at=C3=A2t mai m=
ult nu avea =C3=AEnc=C4=83 cl=C4=83diri. Domnul Isus a =C3=AEntrat =C3=
=AEn sinagogile evreie=C5=9Fti. Acum =C3=AEns=C4=83, Domnul Isus este preze=
nt =C3=AEn orice cl=C4=83dire unde se adun=C4=83 cre=C5=9Ftini adev=C4=
=83ra=C5=A3i care au fost n=C4=83scu=C5=A3i din nou prin credin=C5=A3=C4=
=83 =C3=AEn El, a=C5=9Fa cum a promis:

C=C4=83ci acolo unde sunt doi sau trei aduna=C5=A3i =C3=AEn Numele Meu,=
sunt =C5=9Fi Eu =C3=AEn mijlocul lor. (Matei 18:20)

S-a =C3=AEnchinat Isus =C3=AEn vreo Biseric=C4=83 =C3=AEnaintea sfin=C5=
=A3ilor zugr=C4=83vi=C5=A3i pe pere=C5=A3i =C5=9Fi picta=C5=A3i pe icoanele=
de lemn?

Nu! Categoric nu! Domnul Isus este Cel c=C4=83ruia I se =C3=AEnchin=C4=
=83 =C5=9Fi trebuie s=C4=83 I se =C3=AEnchine to=C5=A3i sfin=C5=A3ii din to=
ate vremurile. El este viu =C5=9Fi cere ca adev=C4=83ra=C5=A3ii =C3=AEnchin=
=C4=83tori s=C4=83 se =C3=AEnchine Lui =C5=9Fi Tat=C4=83lui =C3=AEn duh =
=C5=9Fi adev=C4=83r.

Ce spune Biblia despre cauza bolilor?
https://moldovacrestina.md/biblia-despre-cauza-bolilor/
P=C4=83catul este una din principalele cauze ale bolilor

Spre sf=C3=A2r=C5=9Fitul c=C4=83r=C5=A3ii Deuteronom, Dumnezeu le-a dat pop=
orului Israel o list=C4=83 cu binecuv=C3=A2nt=C4=83ri =C5=9Fi blesteme, =
=C3=AEn dependen=C5=A3=C4=83 de felul cum vor asculta sau nu de Legea Lui =
=C5=9Fi zice astfel:

Dac=C4=83 nu vei p=C4=83zi =C5=9Fi nu vei =C3=AEmplini toate cuvintele =
Legii acesteia, scrise =C3=AEn cartea aceasta, dac=C4=83 nu te vei teme de =
acest Nume sl=C4=83vit =C5=9Fi =C3=AEnfrico=C5=9Fat, adic=C4=83 de Domnul D=
umnezeul t=C4=83u, Domnul te va lovi =C3=AEn chip minunat, pe tine =C5=
=9Fi s=C4=83m=C3=A2n=C5=A3a ta, cu r=C4=83ni mari =C5=9Fi =C3=AEndelungate,=
cu boli grele =C5=9Fi necurmate. Va aduce peste tine toate bolile Egiptulu=
i de care tremurai, =C5=9Fi ele se vor lipi de tine. Ba =C3=AEnc=C4=83, Dom=
nul va aduce peste tine, p=C3=A2n=C4=83 vei fi nimicit, toate felurile de b=
oli =C5=9Fi de r=C4=83ni care nu sunt pomenite =C3=AEn cartea Legii acestei=
a. Dup=C4=83 ce a=C5=A3i fost at=C3=A2t de mul=C5=A3i ca stelele cerului, n=
u ve=C5=A3i mai r=C4=83m=C3=A2ne dec=C3=A2t un mic num=C4=83r, pentru c=
=C4=83 n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului t=C4=83u. (Deuteronomul=
28:58-62)

Dar nu totdeauna cauza bolilor este rezultatul p=C4=83catului nostru person=
al.
P=C4=83catele p=C4=83rin=C5=A3ilor tot aduc boli =C5=9Fi moarte

Ieroboam a fost un =C3=AEmp=C4=83rat r=C4=83u care a dus 10 semin=C5=A3ii a=
le poporului Israel =C3=AEntr-o idolatrie de ne=C3=AEnchipuit. C=C3=A2nd s-=
a =C3=AEmboln=C4=83vit Abia, fiul s=C4=83u, el a trimis nevasta la prorocul=
Ahia ca s=C4=83 =C3=AEntrebe cu privire la boala copilului =C5=9Fi dac=
=C4=83 se va vindeca. Cu toate c=C4=83 =C5=9Fi-a instruit so=C5=A3ia s=
=C4=83 nu spun=C4=83 cine este, c=C3=A2nd ea a trecut pragul, prorocul i-a =
spus cine este =C5=9Fi i-a amintit de p=C4=83catele grave ale so=C5=A3ului =
ei. Dup=C4=83 aceea, cu privire la boala copilului i-a spus urm=C4=83toarel=
e:

Tu, scoal=C4=83-te =C5=9Fi du-te acas=C4=83. =C5=9Ei cum =C3=AE=C5=
=A3i vor p=C4=83=C5=9Fi picioarele =C3=AEn cetate, copilul va muri. Tot Isr=
aelul =C3=AEl va pl=C3=A2nge =C5=9Fi-l vor =C3=AEngropa; c=C4=83ci el este =
singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus =C3=AEntr-un morm=C3=A2nt, pe=
ntru c=C4=83 este singurul din casa lui Ieroboam =C3=AEn care s-a g=C4=
=83sit ceva bun =C3=AEnaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. (1 =C3=8Emp=
=C4=83ra=C5=A3i 14:12-13)

Boala =C5=9Fi moartea copilului a fost rezultatul p=C4=83catului tat=C4=
=83lui s=C4=83u, dar =C5=9Fi o manifestare a dragostei lui Dumnezeu care i-=
a =C3=AEng=C4=83duit s=C4=83 plece din aceast=C4=83 via=C5=A3=C4=83 =C3=
=AEnainte s=C4=83 =C3=AEnve=C5=A3e =C5=9Fi s=C4=83 fac=C4=83 tot r=C4=83ul =
pe care l-a f=C4=83cut p=C4=83rintele s=C4=83u. Copilul a murit atunci c=
=C3=A2nd s-a g=C4=83sit ceva bun =C3=AEn el =C3=AEnaintea lui Dumnezeu.
Manifestarea slavei lui Dumnezeu

Pentru c=C4=83 oamenii =C3=AEnainte erau foarte con=C5=9Ftien=C5=A3i c=
=C4=83 p=C4=83catul propriu sau al p=C4=83rin=C5=A3ilor este cauza bolilor,=
iat=C4=83 ce =C3=AEnt=C3=A2mplare din via=C5=A3a Domnului Isus ne relateaz=
=C4=83 Biblia:

C=C3=A2nd trecea, Isus a v=C4=83zut pe un orb din na=C5=9Ftere. Ucenici=
i Lui L-au =C3=AEntrebat: =E2=80=9E=C3=8Env=C4=83=C5=A3=C4=83torule, cine a=
p=C4=83c=C4=83tuit: omul acesta sau p=C4=83rin=C5=A3ii lui, de s-a n=C4=
=83scut orb?=E2=80=9D Isus a r=C4=83spuns: =E2=80=9EN-a p=C4=83c=C4=83tuit =
nici omul acesta nici p=C4=83rin=C5=A3ii lui; ci s-a n=C4=83scut a=C5=9Fa, =
ca s=C4=83 se arate =C3=AEn el lucr=C4=83rile lui Dumnezeu. (Ioan 9:1-3)

Domnul Isus n-a vrut s=C4=83 spun=C4=83 c=C4=83 omul acesta sau p=C4=83rin=
=C5=A3ii lui au fost f=C4=83r=C4=83 p=C4=83cat, ci faptul c=C4=83 nu p=
=C4=83catul lor este cauza bolii fiului lor. =C3=8En acest om urma s=C4=
=83 se arate lucr=C4=83rile lui Dumnezeu. Tot atunci M=C3=A2ntuitorul l-a v=
indecat =C3=AEn chip miraculos =C5=9Fi a=C5=9Fa s-a ar=C4=83tat slava =
=C5=9Fi lucr=C4=83rile lui Dumnezeu.
Pentru =C3=AEnaintarea Evangheliei

C=C3=A2nd Apostolul Pavel se afla =C3=AEn temni=C5=A3a din Roma, cre=C5=
=9Ftinii din ora=C5=9Ful Filipi i-au trimis un ajutor prin Epafrodit. C=
=C4=83l=C4=83toria a fost lung=C4=83 =C5=9Fi Epafrodit a fost aproape de mo=
arte =C3=AEn urma bolii. Pavel nu specific=C4=83 ce boal=C4=83 a avut Epafr=
odit, dar scrie:

Am socotit de trebuin=C5=A3=C4=83 s=C4=83 v=C4=83 trimit pe Epafrodit, =
fratele =C5=9Fi tovar=C4=83=C5=9Ful meu de lucru =C5=9Fi de lupt=C4=83, tri=
misul =C5=9Fi slujitorul vostru pentru nevoile mele. C=C4=83ci dorea fierbi=
nte s=C4=83 v=C4=83 vad=C4=83 pe to=C5=A3i; =C5=9Fi era foarte m=C3=A2hnit,=
pentru c=C4=83 aflaser=C4=83=C5=A3i c=C4=83 a fost bolnav. Ce-i drept, a f=
ost bolnav =C5=9Fi foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut mil=C4=
=83 de el. =C5=9Ei nu numai de el, ci =C5=9Fi de mine, ca s=C4=83 n-am =
=C3=AEntristare peste =C3=AEntristare. L-am trimis, dar, cu at=C3=A2t mai =
=C3=AEn grab=C4=83, ca s=C4=83-l vede=C5=A3i =C5=9Fi s=C4=83 v=C4=83 bucura=
=C5=A3i iar=C4=83=C5=9Fi =C5=9Fi s=C4=83 fiu =C5=9Fi eu mai pu=C5=A3in m=
=C3=A2hnit. Primi=C5=A3i-l deci =C3=AEn Domnul, cu toat=C4=83 bucuria; =
=C5=9Fi pre=C5=A3ui=C5=A3i pe astfel de oameni. C=C4=83ci pentru lucrul lui=
Hristos a fost el aproape de moarte =C5=9Fi =C5=9Fi-a pus via=C5=A3a =
=C3=AEn joc, ca s=C4=83 =C3=AEmplineasc=C4=83 ce lipsea slujbei voastre pen=
tru mine. (Filipeni 2:25-30)

=C3=8En Epistola II a lui Timotei, Pavel scrie despre un alt ucenic =C5=
=9Fi colaborator =C3=AEn Evanghelie astfel:

Erast a r=C4=83mas =C3=AEn Corint, iar pe Trofim l-am l=C4=83sat bolnav=
=C3=AEn Milet. (2 Timotei 4:20)

Manifestarea puterii lui Dumnezeu

=C3=8En timp ce-i =C3=AEnv=C4=83=C5=A3am pe oameni Epistola a II a lui Pave=
l c=C4=83tre Timotei, c=C3=A2nd am ajuns s=C4=83 vedem c=C4=83 Trofim r=
=C4=83mase bolnav la Milet, unul din studen=C5=A3i a =C3=AEntrebat: =
=E2=80=9CCum se face c=C4=83 oamenii se vindecau doar dac=C4=83 se atingeau=
de hainele lui Pavel, iar Trofim, colegul lui de slujb=C4=83, era bolnav =
=C3=AEn Milet =C5=9Fi Pavel nu-l putea ajuta?=E2=80=9D A=C5=9Fa este, Dumne=
zeu f=C4=83cea mari minuni =C5=9Fi vindec=C4=83ri prin Pavel ca s=C4=83-i f=
ac=C4=83 pe oameni s=C4=83 cread=C4=83 mesajul Evangheliei propov=C4=83duit=
de el. =C3=8En acela=C5=9Fi timp mul=C5=A3i slujitori sufereau de boli cr=
onice, =C3=AEn timp ce propov=C4=83duiau Evanghelia. =C3=8En prima epistol=
=C4=83 Pavel i-a scris lui Timotei astfel:

S=C4=83 nu mai bei numai ap=C4=83, ci s=C4=83 iei =C5=9Fi c=C3=A2te pu=
=C5=A3in vin, din pricina stomacului t=C4=83u =C5=9Fi din pricina deselor t=
ale =C3=AEmboln=C4=83viri. (1 Timotei 5:23)

Cu toate c=C4=83 avea stomacul bolnav =C5=9Fi crize frecvente, Timotei a fo=
st un slujitor neobosit =C3=AEn Evanghelie =C5=9Fi a slujit cu toat=C4=
=83 dedicarea. De ce a =C3=AEng=C4=83duit Dumnezeu boli =C3=AEn vie=C5=
=A3ile acestor oameni? Pentru ca prin sl=C4=83biciunile lor s=C4=83 se mani=
feste =C5=9Fi mai mult puterea Sa. Nu =C5=9Ftim dac=C4=83 Apostolul Pavel s=
-a referit la boal=C4=83 sau la alte =C3=AEncerc=C4=83ri c=C3=A2nd a zis =
=E2=80=9C=C5=A3epu=C5=9F=E2=80=9D dar cu siguran=C5=A3=C4=83 c=C4=83 boala =
ne face slabi =C5=9Fi produce sl=C4=83biciune, de aceea, se =C3=AEnscrie bi=
ne =C3=AEn contextul celor spuse de Apostol mai jos:

=C5=9Ei, ca s=C4=83 nu m=C4=83 umflu de m=C3=A2ndrie din pricina str=
=C4=83lucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un =C5=A3epu=C5=9F =C3=
=AEn carne, un sol al Satanei, ca s=C4=83 m=C4=83 p=C4=83lmuiasc=C4=83 =
=C5=9Fi s=C4=83 m=C4=83 =C3=AEmpiedice s=C4=83 m=C4=83 =C3=AEng=C3=A2mf. De=
trei ori am rugat pe Domnul s=C4=83 mi-l ia. =C5=9Ei El mi-a zis: =
=E2=80=9EHarul Meu =C3=AE=C5=A3i este de ajuns; c=C4=83ci puterea Mea =
=C3=AEn sl=C4=83biciune este f=C4=83cut=C4=83 des=C4=83v=C3=A2r=C5=9Fit=
=C4=83.=E2=80=9D Deci m=C4=83 voi l=C4=83uda mult mai bucuros cu sl=C4=
=83biciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos s=C4=83 r=C4=83m=C3=A2n=
=C4=83 =C3=AEn mine. De aceea simt pl=C4=83cere =C3=AEn sl=C4=83biciuni, =
=C3=AEn def=C4=83im=C4=83ri, =C3=AEn nevoi, =C3=AEn prigoniri, =C3=AEn str=
=C3=A2mtor=C4=83ri, pentru Hristos; c=C4=83ci c=C3=A2nd sunt slab, atunci s=
unt tare. (2 Corinteni 12:7-10)

Dumnezeu aduce vindecarea

Dumnezeu aduce bolile, dar tot El ne protejeaz=C4=83 de ele =C5=9Fi aduce v=
indecarea c=C3=A2nd ne =C3=AEmboln=C4=83vim:

El a zis: =E2=80=9EDac=C4=83 vei asculta cu luare aminte glasul Domnulu=
i Dumnezeului t=C4=83u, dac=C4=83 vei face ce este bine =C3=AEnaintea Lui, =
dac=C4=83 vei asculta de poruncile Lui =C5=9Fi dac=C4=83 vei p=C4=83zi toat=
e legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egip=
teni; c=C4=83ci Eu sunt Domnul care te vindec=C4=83.=E2=80=9D (Exodul 15:26=
)

La cine alerg=C4=83m prima dat=C4=83?

=C3=8Emp=C4=83ratul Asa a fost unul bun =C5=9Fi cu fric=C4=83 de Dumnezeu, =
totu=C5=9Fi, Biblia ne spune urm=C4=83toarele despre el:

=C3=8En al treizeci =C5=9Fi nou=C4=83lea an al domniei sale, Asa s-a =
=C3=AEmboln=C4=83vit de picioare a=C5=9Fa =C3=AEnc=C3=A2t avea mari dureri;=
chiar =C3=AEn timpul bolii lui, n-a c=C4=83utat pe Domnul, ci a =C3=AEntre=
bat pe doctori. (2 Cronici 16:12)

Este important pentru fiecare din nou s=C4=83 =C3=AEn=C5=A3elegem c=C4=
=83 vindecarea vine de la Dumnezeu =C5=9Fi medicii sunt un instrument =
=C3=AEn m=C3=A2na Lui. Mi-a spus cineva cum =C3=AEnainte de opera=C5=A3ie, =
medicul i-a spus: =E2=80=9CEu urmeaz=C4=83 s=C4=83 fac opera=C5=A3ia, dar D=
umnezeu este cel care va da succes =C5=9Fi va vindeca. S=C4=83 ne rug=C4=
=83m Domnului!=E2=80=9D Este foarte important s=C4=83 =C3=AEnv=C4=83=C5=
=A3=C4=83m noi =C5=9Fi s=C4=83 le spunem tuturor oamenilor s=C4=83 caute pe=
Domnul c=C3=A2nd sunt =C3=AEn boal=C4=83 =C5=9Fi s=C4=83 nu se bizuiasc=
=C4=83 doar pe medici sau medicamente.
S=C4=83 ne m=C4=83rturisim p=C4=83catele

Sf=C3=A2ntul Iacov a scris astfel =C3=AEn Epistola care =C3=AEi poart=C4=
=83 numele:

Este vreunul printre voi bolnav? S=C4=83 cheme pe prezbiterii bisericii=
; =C5=9Fi s=C4=83 se roage pentru el, dup=C4=83 ce-l vor unge cu untdelemn =
=C3=AEn Numele Domnului. Rug=C4=83ciunea f=C4=83cut=C4=83 cu credin=C5=
=A3=C4=83 va m=C3=A2ntui pe cel bolnav, =C5=9Fi Domnul =C3=AEl va =C3=AEns=
=C4=83n=C4=83to=C5=9Fi; =C5=9Fi, dac=C4=83 a f=C4=83cut p=C4=83cate, =C3=
=AEi vor fi iertate. M=C4=83rturisi=C5=A3i-v=C4=83 unii altora p=C4=83catel=
e =C5=9Fi ruga=C5=A3i-v=C4=83 unii pentru al=C5=A3ii, ca s=C4=83 fi=C5=
=A3i vindeca=C5=A3i. Mare putere are rug=C4=83ciunea fierbinte a celui nepr=
ih=C4=83nit. (Iacov 5:14-16)

Deci, av=C3=A2nd =C3=AEn vedere c=C4=83 p=C4=83catul este una din cauza bol=
ilor, s=C4=83 ne cercet=C4=83m vie=C5=A3ile =C3=AEn lumina Cuv=C3=A2ntului =
lui Dumnezeu =C5=9Fi, dac=C4=83 am p=C4=83c=C4=83tuit, s=C4=83 ne m=C4=
=83rturisim p=C4=83catele =C5=9Fi apoi s=C4=83 ne rug=C4=83m pentru vindeca=
re =C5=9Fi unii pentru al=C5=A3ii.

Dumnezeu s=C4=83 le aduc=C4=83 poc=C4=83in=C5=A3=C4=83, m=C3=A2ng=C3=A2iere=
=C5=9Fi vindecare celor care sunt =C3=AEn boal=C4=83 =C5=9Fi suferin=C5=
=A3=C4=83.
=20

Ce spune Biblia despre fecundarea artificial=C4=83 =E2=80=9Din vitro=
=E2=80=9D?
https://moldovacrestina.md/ce-spune-biblia-despre-fecundarea-artificiala-in=
-vitro/
Fecundarea =E2=80=9Cin vitro=E2=80=9D este fecundarea ovulului =C3=AEn afar=
a organismului =C5=9Fi este cea mai folosit=C4=83 metod=C4=83 =C3=AEn cazul=
infertilit=C4=83=C5=A3ii. =C3=8En traducere din limba latin=C4=83 =
=E2=80=9Cin vitro=E2=80=9D =C3=AEnseamn=C4=83 =E2=80=9C=C3=AEn sticl=C4=
=83=E2=80=9D =C5=9Fi se refer=C4=83 la eprubetele din sticl=C4=83 =C3=AEn c=
are sunt fecundate ovulele femeii. Prima dat=C4=83 au folosit aceast=C4=
=83 metod=C4=83 medicii din Anglia =C3=AEn anul 1978. Astfel, prin laparosc=
opie, se prevaleaz=C4=83 ovulul de la femeie. Sperma se ob=C5=A3ine de la b=
=C4=83rbat, dar =C3=AEn multe cazuri, de la b=C4=83ncile de sperm=C4=83 und=
e s=C4=83m=C3=A2n=C5=A3a b=C4=83rbatului se p=C4=83streaz=C4=83 congelat=
=C4=83. Medicii creaz=C4=83 un mediu pe care =C3=AEl numesc =E2=80=9Cteren =
de cultur=C4=83=E2=80=9D =C5=9Fi acolo provoac=C4=83 fecundarea ovulului de=
c=C4=83tre spermatozoizi. Zigotul uman se p=C4=83streaz=C4=83 la germinat =
=C5=9Fi =C3=AEn termenii de la 36 la 56 de ore de la fecuncare, va fi trans=
ferat =C3=AEn uterul femeii =C3=AEn n=C4=83dejdea c=C4=83 va supravie=C5=
=A3ui. Ce spune Biblia despre fecundarea artificial=C4=83? =C3=8En mod dire=
ct nimic, pentru c=C4=83 nimeni nu a folosit o astfel de metod=C4=83 =C3=
=AEn vremurile c=C3=A2nd a fost =C3=AEnregistrat=C4=83 revela=C5=A3ia lui D=
umnezeu. Dar Biblia abordeaz=C4=83 foarte mult subiectul valorii vie=C5=
=A3ii umane =C5=9Fi, privind la tot ce scrie Sf=C3=A2nta Scriptur=C4=83, ne=
putem face concluzii clare =C3=AEn ce prive=C5=9Fte fecundarea =E2=80=
=9Cin vitro=E2=80=9D.
Fecundarea artificial=C4=83 aduce mai mult=C4=83 moarte dec=C3=A2t via=
=C5=A3=C4=83
fecundarea artificial=C4=83

Doar =C3=AEn perioada 1998-1999, doar timp de doi ani, =C3=AEn Marea Britan=
ie 70.000 embrioni umani au murit pe parcursul aplic=C4=83rii metodei de fe=
rtilizare =E2=80=9Cin vitro=E2=80=9D pe c=C3=A2nd 8.300 copiii au ajuns s=
=C4=83 se nasc=C4=83. De la momentul c=C3=A2nd spermatozoidul fecundeaz=
=C4=83 ovulul, de c=C3=A2nd apare zigotul uman, avem de a face cu o un om a=
c=C4=83rui via=C5=A3=C4=83 are exact aceea=C5=9Fi valoare pe care o are vi=
a=C5=A3a fiec=C4=83rui din noi, cei care am ajuns s=C4=83 ne na=C5=9Ftem =
=C5=9Fi s=C4=83 tr=C4=83im pe acest p=C4=83m=C3=A2nt. Iat=C4=83 o lege din =
Sfintele Scripturi care ne arat=C4=83 valoarea fetusului:

Dac=C4=83 se ceart=C4=83 doi oameni, =C5=9Fi lovesc pe o femeie =C3=
=AEns=C4=83rcinat=C4=83, =C5=9Fi o fac doar s=C4=83 nasc=C4=83 =C3=AEnainte=
de vreme, f=C4=83r=C4=83 alt=C4=83 nenorocire, s=C4=83 fie pedepsi=C5=
=A3i cu o gloab=C4=83, pus=C4=83 de b=C4=83rbatul femeii, =C5=9Fi pe care o=
vor pl=C4=83ti dup=C4=83 hot=C4=83r=C3=A2rea judec=C4=83torilor. Dar dac=
=C4=83 se =C3=AEnt=C3=A2mpl=C4=83 o nenorocire, vei da via=C5=A3=C4=83 pent=
ru via=C5=A3=C4=83, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, m=C3=A2n=C4=83 pe=
ntru m=C3=A2n=C4=83, picior pentru pircior, arsur=C4=83 pentru arsur=C4=
=83, ran=C4=83 pentru ran=C4=83, v=C3=A2n=C4=83taie pentru v=C3=A2n=C4=
=83taie. (Exodul 21:22-25)

At=C3=A2t medicii c=C3=A2t =C5=9Fi b=C4=83rba=C5=A3ii =C5=9Fi femeile care =
apeleaz=C4=83 la ajutorul acestei metode sunt con=C5=9Ftien=C5=A3i din star=
t c=C4=83 merg la conceperea copiilor din care cei mai mul=C5=A3i vor fi om=
or=C3=A2=C5=A3i. Sunt ei oare con=C5=9Ftinen=C5=A3i =C5=9Fi de faptul c=
=C4=83 urmeaz=C4=83 s=C4=83 dea socoteala pentru vie=C5=A3ile copiilor prop=
rii omor=C3=A2=C5=A3i?
Fecundarea artificial=C4=83 implic=C4=83 omorul copiilor prin avort

C=C3=A2nd se face fecundarea =C3=AEn afara organismului, sunt crea=C5=A3i m=
ai mul=C5=A3i embrioni =C3=AEn eprubet=C4=83. Astfel, medicii aplic=C4=
=83 conceperea a mai mul=C5=A3i embrioni (copiii) =E2=80=9Cde rezerv=C4=
=83=E2=80=9D, av=C3=A2nd =C3=AEn vedere c=C4=83 va supravie=C5=A3ui 1 sau c=
el mult 2 din 10, adic=C4=83 vor ajunge vii p=C3=A2n=C4=83 la na=C5=9Ftere.=
Apoi, mai mul=C5=A3i embrioni sunt transfera=C5=A3i =C3=AEn uterul mamei, =
=C3=AEn speran=C5=A3a c=C4=83 cel pu=C5=A3in unul din ei se va implanta reu=
=C5=9Fit. =C3=8En rezultat, de cele mai multe ori apar sarcini multiple =
=C5=9Fi apoi medicii recurg la a=C5=9Fa numit=C4=83 =E2=80=9Creduc=C5=A3ia =
embrionar=C4=83=E2=80=9D ceea ce =C3=AEnseamn=C4=83 c=C4=83 o parte din emb=
rioni(copii) sunt elimina=C5=A3i (omor=C3=A2=C5=A3i), ca s=C4=83 dea =C5=
=9Fanse de supravie=C5=A3uire unui sau a doi embrioni. Eliminarea embrionil=
or din organism este avort =C5=9Fi este omor.
Fecundarea artificial=C4=83 implic=C4=83 tratament antiuman fa=C5=A3=C4=
=83 de copiii proprii prin condamnare la =C3=AEnchisoare

Ce om normal ar accepta s=C4=83-=C5=9Fi trimit=C4=83 copilul la =C3=AEnchis=
oare? Nici nu poate cuiva s=C4=83-i treac=C4=83 prin cap acest lucru. =
=C3=8En preg=C4=83tire pentru =C3=AEns=C4=83m=C3=A2n=C5=A3area artificial=
=C4=83, medicii caut=C4=83 s=C4=83 ob=C5=A3in=C4=83 un num=C4=83r mare de e=
mbrioni. Apoi, ace=C5=9Fti embrioni (oameni care au via=C5=A3=C4=83) o part=
e mic=C4=83 sunt transfera=C5=A3i =C3=AEn uterul mamei, iar o alt=C4=83 par=
te vor fi p=C4=83stra=C5=A3i ca =C5=9Fi rezerv=C4=83 pentru un viitor trata=
ment sau experien=C5=A3=C4=83. Ace=C5=9Fti embrioni sunt p=C4=83stra=C5=
=A3i =C3=AEn stare congelat=C4=83 =C5=9Fi pot fi =C5=A3inu=C5=A3i a=C5=
=9Fa pentru o lung=C4=83 perioad=C4=83.
Fecundarea artificial=C4=83 este o =C3=AEncercare de a schimba planul lui D=
umnezeu

=C3=8En Biblie este scris c=C4=83 Dumnezeu este cel ce face pe o femeie s=
=C4=83 nasc=C4=83 sau s=C4=83 fie stearp=C4=83, adic=C4=83 s=C4=83 nu poat=
=C4=83 na=C5=9Fte copii. Acela=C5=9Fi lucru se aplic=C4=83 =C5=9Fi b=C4=
=83rba=C5=A3ilor. De aceea, este bine s=C4=83 realiz=C4=83m lucrul acesta =
=C5=9Fi s=C4=83 primim at=C3=A2t copii c=C3=A2t =C5=9Fi imposibilitatea de =
a avea proprii copii ca pe un lucru ce vine de la Dumnezeu. Apoi, tot =
=C3=AEn Biblie este relatat despre multe femei care au fost sterile pentru =
o perioad=C4=83 de via=C5=A3=C4=83 =C5=9Fi apoi Dumnezeu le-a dat copii, a=
=C5=9Fa cum scrie =C3=AEn Cartea Psalmilor:

El d=C4=83 o cas=C4=83 celei ce era stearp=C4=83, face din ea o mam=
=C4=83 vesel=C4=83 =C3=AEn mijlocul copiilor ei. L=C4=83uda=C5=A3i pe Domnu=
l! (Psalmul 113:9)

C=C3=A2nd oamenii au a=C5=9Fteptat cu r=C4=83bdare p=C3=A2n=C4=83 Dumnezeu =
a lucrat =C3=AEn vie=C5=A3ile lor =C5=9Fi le-a dat copii, au avut doar bucu=
rii =C5=9Fi binecuv=C3=A2nt=C4=83ri. A=C5=9Fa a fost =C3=AEn via=C5=A3a Rah=
elei, Anei, Elizabetei, etc.

Biblia ne relateaz=C4=83 =C3=AEns=C4=83 =C5=9Fi cazuri c=C3=A2nd cineva a v=
rut s=C4=83 ajute pe Dumnezeu =C5=9Fi au recurs la o metod=C4=83 de concepe=
re a copilului =C3=AEn afara corpului femeii care f=C4=83cea parte din leg=
=C4=83m=C3=A2ntul de c=C4=83s=C4=83torie, ceva similar fecund=C4=83rii =
=E2=80=9Cin vitro=E2=80=9D =C5=9Fi aceasta le-a adus suferin=C5=A3e mari. A=
=C5=9Fa a procedat Sara, care era steril=C4=83 =C5=9Fi c=C4=83reia Dumnezeu=
i-a f=C4=83g=C4=83duit c=C4=83 va avea un fiu. Iat=C4=83 ce a f=C4=83cut e=
a:

=C5=9Ei Sarai a zis lui Avram: =E2=80=9CIat=C4=83, Domnul m-a f=C4=
=83cut stearp=C4=83; intr=C4=83, te rog, la roaba mea, poate c=C4=83 voi av=
ea copii de la ea.=E2=80=9D Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sa=
rai, nevasta lui Avram, a luat pe Egipteanca Agar, roaba ei, =C5=9Fi a dat-=
o de nevast=C4=83 b=C4=83rbatului s=C4=83u Avram, dup=C4=83 ce Avram locuis=
e ca str=C4=83in zece ani =C3=AEn =C5=A3ara Canaan. El a intrat la Agar, =
=C5=9Fi ea a r=C4=83mas =C3=AEns=C4=83rcinat=C4=83. C=C3=A2nd s-a v=C4=
=83zut ea =C3=AEns=C4=83rcinat=C4=83, a privit cu dispre=C5=A3ipe st=C4=
=83p=C3=A2n=C4=83-sa. (Genesa 16:2-4)

Acesta a fost doar inceputul problemelor. Mai t=C3=A2rziu au venit multe al=
te probleme =C5=9Fi de la Agar, =C5=9Fi de la Ismael care s-a n=C4=83scut =
=C5=9Fi problemele de atunci s-au extins p=C3=A2n=C4=83 =C3=AEn ziua de azi=
asupra poporului Israel. Totdeauna c=C3=A2nd vrem s=C4=83-L ajut=C4=83m pe=
Dumnezeu cu =E2=80=9Cinven=C5=A3iile=E2=80=9D noastre, vom avea de suferit=
mult. Dumnezeu =C3=AEns=C4=83 =C5=9Fi-a =C5=A3inut promisiunea =C5=9Fi Sar=
ai a n=C4=83scut un copil al ei, din trupul ei, care a mo=C5=9Ftenit f=
=C4=83g=C4=83duin=C5=A3ele lui Dumnezeu. =C3=8En cazul Sarei =C3=AEns=C4=
=83, ea nu a omor=C3=A2t pe nici unul din copiii ei.

C=C3=A2nd oamenii =C3=AEn disperare dup=C4=83 copii accept=C4=83 pentru a a=
vea unul s=C4=83-=C5=9Fi omoare mul=C5=A3i al=C5=A3i copii ai lor, p=C4=
=83catele acestea nu vor r=C4=83m=C3=A2ne nepedepsite. Iar =C3=AEns=C4=
=83m=C3=A2n=C5=A3area artificial=C4=83 nu poate fi f=C4=83cut=C4=83 f=C4=
=83r=C4=83 a aplica aceste omoruri ale propriilor copiii care sunt =C3=
=AEn stare de embrioni.
Fecundarea artificial=C4=83 implic=C4=83 cel mai s=C4=83lbatic genocid

=C3=8En Marea Britanie, =C3=AEn perioada 1991-1998, din cei 750.000 de embr=
ioni care au fost crea=C5=A3i prin fertilizare artificial=C4=83, 237.000 au=
fost distru=C5=9Fi, iar 48.000 au fost dona=C5=A3i pentru cercetare. Sunt =
cunoscute cazurile c=C3=A2nd embrionii ce erau =C3=AEn surplus au fost folo=
si=C5=A3i pentru ob=C5=A3inerea produselor cosmetice. C=C3=A2nd i-am spus s=
o=C5=A3iei mele aceasta, ea a spus: =E2=80=9CNici fasci=C5=9Ftii nu au proc=
edat =C3=AEn felul acesta=E2=80=A6=E2=80=9D. De altfel, este bine cunoscut =
c=C4=83 fasci=C5=9Ftii =C3=AEn lag=C4=83rele de concentrare c=C4=83utau s=
=C4=83 foloseasc=C4=83 totul =C3=AEn economia lor: cenu=C5=9Fa oamenior ar=
=C5=9Fi o foloseau ca =C5=9Fi =C3=AEngr=C4=83=C5=9F=C4=83minte minerale pen=
tru a cre=C5=9Fte varz=C4=83, p=C4=83rul =C3=AEl foloseau pentru a face per=
ne, din piele de oameni f=C4=83ceau m=C4=83nu=C5=9Fi =C5=9Fi din gr=C4=
=83simea lor s=C4=83pun. Am v=C4=83zut aceste produse la muzeul r=C4=83zboi=
ului din Kiev. Cum poate cineva care a recurs la fecundarea artificial=
=C4=83 s=C4=83 doarm=C4=83 lini=C5=9Ftit c=C3=A2nd =C5=9Ftie c=C4=83 o part=
e din copii lui vor fi congela=C5=A3i sau distru=C5=9Fi, sau dona=C5=A3i pe=
ntru cercet=C4=83ri, sau utiliza=C5=A3i pentru ob=C5=A3inerea produselor co=
smetice?
Dumnezeu va cere socoteala de la to=C5=A3i cei vinova=C5=A3i de crima =
=E2=80=9Cin vitro=E2=80=9D

Cea mai cunoscut=C4=83 de oameni din cele zece porunci este =E2=80=9CS=
=C4=83 nu ucizi!=E2=80=9D. Dumnezeu mai spune despre valoarea vie=C5=A3ilor=
acelor copii care au fost omor=C3=A2=C5=A3i ca =C5=9Fi rezultat al experim=
entului fecund=C4=83rii =E2=80=9Cin vitro=E2=80=9D:

C=C4=83ci voi cere =C3=AEnapoi s=C3=A2ngele vie=C5=A3ilor voastre; =
=C3=AEl voi cere =C3=AEnapoi de la orice dobitoc; =C5=9Fi voi cere =C3=
=AEnapoi via=C5=A3a omului din m=C3=A2na omului, din m=C3=A2na oric=C4=
=83rui om, care este fratele lui. Dac=C4=83 vars=C4=83 cineva s=C3=A2ngele =
omului, =C5=9Fi s=C3=A2ngele lui s=C4=83 fie v=C4=83rsat de om; c=C4=83ci D=
umnezeu a f=C4=83cut pe om dup=C4=83 chipul Lui. (Genesa 9:5-6)

=C3=8En Republica Moldova procedura de =C3=AEns=C4=83m=C3=A2n=C5=A3are arti=
ficial=C4=83 se efectuaz=C4=83 cum pretind speciali=C5=9Ftii =E2=80=9Ccu su=
cces=E2=80=9D de 10 ani =C5=9Fi cuplurile pl=C4=83tesc pentru aceasta 1500 =
dolari SUA. Sunt oare con=C5=9Ftien=C5=A3i medicii =C5=9Fi p=C4=83rin=C5=
=A3ii care apeleaz=C4=83 la aceast=C4=83 metod=C4=83 despre valoarea vie=
=C5=A3ii copiilor proprii pe care =C3=AEi supun la experimente =C5=9Fi apoi=
=C3=AEi omoar=C4=83? Sunt ei oare con=C5=9Ftien=C5=A3i de faptul c=C4=
=83 vor da socoteala =C3=AEnaintea lui Dumnezeu? Precum Dumnezeu =C3=AEn Bi=
blie, tot a=C5=9Fa =C5=9Fi Biserica condamn=C4=83 aceast=C4=83 practic=
=C4=83 a mor=C5=A3ii.
=C5=9Ei care este solu=C5=A3ia pentru cuplurile ce nu pot avea copii?

S=C4=83 =C3=AEnfieze copiii orfani. Astfel vor salva vie=C5=A3ile =C5=9Fi v=
iitorul orfanilor =C5=9Fi nu vor da na=C5=9Ftere copiilor proprii pentru a-=
i omor=C3=A2 pe cei mai mul=C5=A3i. Iat=C4=83 ce spune Scriptura despre ace=
asta:

Religiunea curat=C4=83 =C5=9Fi ne=C3=AEntinat=C4=83, =C3=AEnaintea lui =
Dumnezeu, Tat=C4=83l nostru, este s=C4=83 cercet=C4=83m pe orfani =C5=9Fi p=
e v=C4=83duve =C3=AEn necazurile lor, =C5=9Fi s=C4=83 ne p=C4=83zim ne=
=C3=AEntina=C5=A3i de lume. (Iacov 1:27)

A cerceta =C3=AEn acest context =C3=AEnseamn=C4=83 a fi implicat deplin =
=C3=AEn via=C5=A3a cuiva care are nevoie s=C4=83 fie sprijinit, s=C4=83 fie=
ajutat. Primul =C3=AEn aceast=C4=83 list=C4=83 este trecut orfanul =C5=
=9Fi cel ce are mil=C4=83 de orfan =C5=9Fi =C3=AEl ajut=C4=83, =C3=AEl spri=
jin=C4=83, =C3=AEl ridic=C4=83, d=C4=83 dovad=C4=83 de o adev=C4=83rat=
=C4=83 credin=C5=A3=C4=83 =C3=AEn Dumnezeu. O foarte frumoas=C4=83 m=C4=
=83rturie vor avea =C3=AEnaintea lui Dumnezeu =C5=9Fi =C3=AEnaintea oamenil=
or cei ce au mil=C4=83 de orfani, care =C3=AEi =C3=AEnfiaz=C4=83 =C5=9Fi ap=
oi le dau un viitor =C5=9Fi o n=C4=83dejde. Dumnezeu s=C4=83 ne ajute s=
=C4=83 privim la valoarea vie=C5=A3ii umane tot a=C5=9Fa cum o prive=C5=
=9Fte El.
Ce spune Biblia despre cauza bolilor?
https://moldovacrestina.md/biblia-despre-cauza-bolilor/
P=C4=83catul este una din principalele cauze ale bolilor

Spre sf=C3=A2r=C5=9Fitul c=C4=83r=C5=A3ii Deuteronom, Dumnezeu le-a dat pop=
orului Israel o list=C4=83 cu binecuv=C3=A2nt=C4=83ri =C5=9Fi blesteme, =
=C3=AEn dependen=C5=A3=C4=83 de felul cum vor asculta sau nu de Legea Lui =
=C5=9Fi zice astfel:

Dac=C4=83 nu vei p=C4=83zi =C5=9Fi nu vei =C3=AEmplini toate cuvintele =
Legii acesteia, scrise =C3=AEn cartea aceasta, dac=C4=83 nu te vei teme de =
acest Nume sl=C4=83vit =C5=9Fi =C3=AEnfrico=C5=9Fat, adic=C4=83 de Domnul D=
umnezeul t=C4=83u, Domnul te va lovi =C3=AEn chip minunat, pe tine =C5=
=9Fi s=C4=83m=C3=A2n=C5=A3a ta, cu r=C4=83ni mari =C5=9Fi =C3=AEndelungate,=
cu boli grele =C5=9Fi necurmate. Va aduce peste tine toate bolile Egiptulu=
i de care tremurai, =C5=9Fi ele se vor lipi de tine. Ba =C3=AEnc=C4=83, Dom=
nul va aduce peste tine, p=C3=A2n=C4=83 vei fi nimicit, toate felurile de b=
oli =C5=9Fi de r=C4=83ni care nu sunt pomenite =C3=AEn cartea Legii acestei=
a. Dup=C4=83 ce a=C5=A3i fost at=C3=A2t de mul=C5=A3i ca stelele cerului, n=
u ve=C5=A3i mai r=C4=83m=C3=A2ne dec=C3=A2t un mic num=C4=83r, pentru c=
=C4=83 n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului t=C4=83u. (Deuteronomul=
28:58-62)

Dar nu totdeauna cauza bolilor este rezultatul p=C4=83catului nostru person=
al.
P=C4=83catele p=C4=83rin=C5=A3ilor tot aduc boli =C5=9Fi moarte

Ieroboam a fost un =C3=AEmp=C4=83rat r=C4=83u care a dus 10 semin=C5=A3ii a=
le poporului Israel =C3=AEntr-o idolatrie de ne=C3=AEnchipuit. C=C3=A2nd s-=
a =C3=AEmboln=C4=83vit Abia, fiul s=C4=83u, el a trimis nevasta la prorocul=
Ahia ca s=C4=83 =C3=AEntrebe cu privire la boala copilului =C5=9Fi dac=
=C4=83 se va vindeca. Cu toate c=C4=83 =C5=9Fi-a instruit so=C5=A3ia s=
=C4=83 nu spun=C4=83 cine este, c=C3=A2nd ea a trecut pragul, prorocul i-a =
spus cine este =C5=9Fi i-a amintit de p=C4=83catele grave ale so=C5=A3ului =
ei. Dup=C4=83 aceea, cu privire la boala copilului i-a spus urm=C4=83toarel=
e:

Tu, scoal=C4=83-te =C5=9Fi du-te acas=C4=83. =C5=9Ei cum =C3=AE=C5=
=A3i vor p=C4=83=C5=9Fi picioarele =C3=AEn cetate, copilul va muri. Tot Isr=
aelul =C3=AEl va pl=C3=A2nge =C5=9Fi-l vor =C3=AEngropa; c=C4=83ci el este =
singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus =C3=AEntr-un morm=C3=A2nt, pe=
ntru c=C4=83 este singurul din casa lui Ieroboam =C3=AEn care s-a g=C4=
=83sit ceva bun =C3=AEnaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. (1 =C3=8Emp=
=C4=83ra=C5=A3i 14:12-13)

Boala =C5=9Fi moartea copilului a fost rezultatul p=C4=83catului tat=C4=
=83lui s=C4=83u, dar =C5=9Fi o manifestare a dragostei lui Dumnezeu care i-=
a =C3=AEng=C4=83duit s=C4=83 plece din aceast=C4=83 via=C5=A3=C4=83 =C3=
=AEnainte s=C4=83 =C3=AEnve=C5=A3e =C5=9Fi s=C4=83 fac=C4=83 tot r=C4=83ul =
pe care l-a f=C4=83cut p=C4=83rintele s=C4=83u. Copilul a murit atunci c=
=C3=A2nd s-a g=C4=83sit ceva bun =C3=AEn el =C3=AEnaintea lui Dumnezeu.
Manifestarea slavei lui Dumnezeu

Pentru c=C4=83 oamenii =C3=AEnainte erau foarte con=C5=9Ftien=C5=A3i c=
=C4=83 p=C4=83catul propriu sau al p=C4=83rin=C5=A3ilor este cauza bolilor,=
iat=C4=83 ce =C3=AEnt=C3=A2mplare din via=C5=A3a Domnului Isus ne relateaz=
=C4=83 Biblia:

C=C3=A2nd trecea, Isus a v=C4=83zut pe un orb din na=C5=9Ftere. Ucenici=
i Lui L-au =C3=AEntrebat: =E2=80=9E=C3=8Env=C4=83=C5=A3=C4=83torule, cine a=
p=C4=83c=C4=83tuit: omul acesta sau p=C4=83rin=C5=A3ii lui, de s-a n=C4=
=83scut orb?=E2=80=9D Isus a r=C4=83spuns: =E2=80=9EN-a p=C4=83c=C4=83tuit =
nici omul acesta nici p=C4=83rin=C5=A3ii lui; ci s-a n=C4=83scut a=C5=9Fa, =
ca s=C4=83 se arate =C3=AEn el lucr=C4=83rile lui Dumnezeu. (Ioan 9:1-3)

Domnul Isus n-a vrut s=C4=83 spun=C4=83 c=C4=83 omul acesta sau p=C4=83rin=
=C5=A3ii lui au fost f=C4=83r=C4=83 p=C4=83cat, ci faptul c=C4=83 nu p=
=C4=83catul lor este cauza bolii fiului lor. =C3=8En acest om urma s=C4=
=83 se arate lucr=C4=83rile lui Dumnezeu. Tot atunci M=C3=A2ntuitorul l-a v=
indecat =C3=AEn chip miraculos =C5=9Fi a=C5=9Fa s-a ar=C4=83tat slava =
=C5=9Fi lucr=C4=83rile lui Dumnezeu.
Pentru =C3=AEnaintarea Evangheliei

C=C3=A2nd Apostolul Pavel se afla =C3=AEn temni=C5=A3a din Roma, cre=C5=
=9Ftinii din ora=C5=9Ful Filipi i-au trimis un ajutor prin Epafrodit. C=
=C4=83l=C4=83toria a fost lung=C4=83 =C5=9Fi Epafrodit a fost aproape de mo=
arte =C3=AEn urma bolii. Pavel nu specific=C4=83 ce boal=C4=83 a avut Epafr=
odit, dar scrie:

Am socotit de trebuin=C5=A3=C4=83 s=C4=83 v=C4=83 trimit pe Epafrodit, =
fratele =C5=9Fi tovar=C4=83=C5=9Ful meu de lucru =C5=9Fi de lupt=C4=83, tri=
misul =C5=9Fi slujitorul vostru pentru nevoile mele. C=C4=83ci dorea fierbi=
nte s=C4=83 v=C4=83 vad=C4=83 pe to=C5=A3i; =C5=9Fi era foarte m=C3=A2hnit,=
pentru c=C4=83 aflaser=C4=83=C5=A3i c=C4=83 a fost bolnav. Ce-i drept, a f=
ost bolnav =C5=9Fi foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut mil=C4=
=83 de el. =C5=9Ei nu numai de el, ci =C5=9Fi de mine, ca s=C4=83 n-am =
=C3=AEntristare peste =C3=AEntristare. L-am trimis, dar, cu at=C3=A2t mai =
=C3=AEn grab=C4=83, ca s=C4=83-l vede=C5=A3i =C5=9Fi s=C4=83 v=C4=83 bucura=
=C5=A3i iar=C4=83=C5=9Fi =C5=9Fi s=C4=83 fiu =C5=9Fi eu mai pu=C5=A3in m=
=C3=A2hnit. Primi=C5=A3i-l deci =C3=AEn Domnul, cu toat=C4=83 bucuria; =
=C5=9Fi pre=C5=A3ui=C5=A3i pe astfel de oameni. C=C4=83ci pentru lucrul lui=
Hristos a fost el aproape de moarte =C5=9Fi =C5=9Fi-a pus via=C5=A3a =
=C3=AEn joc, ca s=C4=83 =C3=AEmplineasc=C4=83 ce lipsea slujbei voastre pen=
tru mine. (Filipeni 2:25-30)

=C3=8En Epistola II a lui Timotei, Pavel scrie despre un alt ucenic =C5=
=9Fi colaborator =C3=AEn Evanghelie astfel:

Erast a r=C4=83mas =C3=AEn Corint, iar pe Trofim l-am l=C4=83sat bolnav=
=C3=AEn Milet. (2 Timotei 4:20)

Manifestarea puterii lui Dumnezeu

=C3=8En timp ce-i =C3=AEnv=C4=83=C5=A3am pe oameni Epistola a II a lui Pave=
l c=C4=83tre Timotei, c=C3=A2nd am ajuns s=C4=83 vedem c=C4=83 Trofim r=
=C4=83mase bolnav la Milet, unul din studen=C5=A3i a =C3=AEntrebat: =
=E2=80=9CCum se face c=C4=83 oamenii se vindecau doar dac=C4=83 se atingeau=
de hainele lui Pavel, iar Trofim, colegul lui de slujb=C4=83, era bolnav =
=C3=AEn Milet =C5=9Fi Pavel nu-l putea ajuta?=E2=80=9D A=C5=9Fa este, Dumne=
zeu f=C4=83cea mari minuni =C5=9Fi vindec=C4=83ri prin Pavel ca s=C4=83-i f=
ac=C4=83 pe oameni s=C4=83 cread=C4=83 mesajul Evangheliei propov=C4=83duit=
de el. =C3=8En acela=C5=9Fi timp mul=C5=A3i slujitori sufereau de boli cr=
onice, =C3=AEn timp ce propov=C4=83duiau Evanghelia. =C3=8En prima epistol=
=C4=83 Pavel i-a scris lui Timotei astfel:

S=C4=83 nu mai bei numai ap=C4=83, ci s=C4=83 iei =C5=9Fi c=C3=A2te pu=
=C5=A3in vin, din pricina stomacului t=C4=83u =C5=9Fi din pricina deselor t=
ale =C3=AEmboln=C4=83viri. (1 Timotei 5:23)

Cu toate c=C4=83 avea stomacul bolnav =C5=9Fi crize frecvente, Timotei a fo=
st un slujitor neobosit =C3=AEn Evanghelie =C5=9Fi a slujit cu toat=C4=
=83 dedicarea. De ce a =C3=AEng=C4=83duit Dumnezeu boli =C3=AEn vie=C5=
=A3ile acestor oameni? Pentru ca prin sl=C4=83biciunile lor s=C4=83 se mani=
feste =C5=9Fi mai mult puterea Sa. Nu =C5=9Ftim dac=C4=83 Apostolul Pavel s=
-a referit la boal=C4=83 sau la alte =C3=AEncerc=C4=83ri c=C3=A2nd a zis =
=E2=80=9C=C5=A3epu=C5=9F=E2=80=9D dar cu siguran=C5=A3=C4=83 c=C4=83 boala =
ne face slabi =C5=9Fi produce sl=C4=83biciune, de aceea, se =C3=AEnscrie bi=
ne =C3=AEn contextul celor spuse de Apostol mai jos:

=C5=9Ei, ca s=C4=83 nu m=C4=83 umflu de m=C3=A2ndrie din pricina str=
=C4=83lucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un =C5=A3epu=C5=9F =C3=
=AEn carne, un sol al Satanei, ca s=C4=83 m=C4=83 p=C4=83lmuiasc=C4=83 =
=C5=9Fi s=C4=83 m=C4=83 =C3=AEmpiedice s=C4=83 m=C4=83 =C3=AEng=C3=A2mf. De=
trei ori am rugat pe Domnul s=C4=83 mi-l ia. =C5=9Ei El mi-a zis: =
=E2=80=9EHarul Meu =C3=AE=C5=A3i este de ajuns; c=C4=83ci puterea Mea =
=C3=AEn sl=C4=83biciune este f=C4=83cut=C4=83 des=C4=83v=C3=A2r=C5=9Fit=
=C4=83.=E2=80=9D Deci m=C4=83 voi l=C4=83uda mult mai bucuros cu sl=C4=
=83biciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos s=C4=83 r=C4=83m=C3=A2n=
=C4=83 =C3=AEn mine. De aceea simt pl=C4=83cere =C3=AEn sl=C4=83biciuni, =
=C3=AEn def=C4=83im=C4=83ri, =C3=AEn nevoi, =C3=AEn prigoniri, =C3=AEn str=
=C3=A2mtor=C4=83ri, pentru Hristos; c=C4=83ci c=C3=A2nd sunt slab, atunci s=
unt tare. (2 Corinteni 12:7-10)

Dumnezeu aduce vindecarea

Dumnezeu aduce bolile, dar tot El ne protejeaz=C4=83 de ele =C5=9Fi aduce v=
indecarea c=C3=A2nd ne =C3=AEmboln=C4=83vim:

El a zis: =E2=80=9EDac=C4=83 vei asculta cu luare aminte glasul Domnulu=
i Dumnezeului t=C4=83u, dac=C4=83 vei face ce este bine =C3=AEnaintea Lui, =
dac=C4=83 vei asculta de poruncile Lui =C5=9Fi dac=C4=83 vei p=C4=83zi toat=
e legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egip=
teni; c=C4=83ci Eu sunt Domnul care te vindec=C4=83.=E2=80=9D (Exodul 15:26=
)

La cine alerg=C4=83m prima dat=C4=83?

=C3=8Emp=C4=83ratul Asa a fost unul bun =C5=9Fi cu fric=C4=83 de Dumnezeu, =
totu=C5=9Fi, Biblia ne spune urm=C4=83toarele despre el:

=C3=8En al treizeci =C5=9Fi nou=C4=83lea an al domniei sale, Asa s-a =
=C3=AEmboln=C4=83vit de picioare a=C5=9Fa =C3=AEnc=C3=A2t avea mari dureri;=
chiar =C3=AEn timpul bolii lui, n-a c=C4=83utat pe Domnul, ci a =C3=AEntre=
bat pe doctori. (2 Cronici 16:12)

Este important pentru fiecare din nou s=C4=83 =C3=AEn=C5=A3elegem c=C4=
=83 vindecarea vine de la Dumnezeu =C5=9Fi medicii sunt un instrument =
=C3=AEn m=C3=A2na Lui. Mi-a spus cineva cum =C3=AEnainte de opera=C5=A3ie, =
medicul i-a spus: =E2=80=9CEu urmeaz=C4=83 s=C4=83 fac opera=C5=A3ia, dar D=
umnezeu este cel care va da succes =C5=9Fi va vindeca. S=C4=83 ne rug=C4=
=83m Domnului!=E2=80=9D Este foarte important s=C4=83 =C3=AEnv=C4=83=C5=
=A3=C4=83m noi =C5=9Fi s=C4=83 le spunem tuturor oamenilor s=C4=83 caute pe=
Domnul c=C3=A2nd sunt =C3=AEn boal=C4=83 =C5=9Fi s=C4=83 nu se bizuiasc=
=C4=83 doar pe medici sau medicamente.
S=C4=83 ne m=C4=83rturisim p=C4=83catele

Sf=C3=A2ntul Iacov a scris astfel =C3=AEn Epistola care =C3=AEi poart=C4=
=83 numele:

Este vreunul printre voi bolnav? S=C4=83 cheme pe prezbiterii bisericii=
; =C5=9Fi s=C4=83 se roage pentru el, dup=C4=83 ce-l vor unge cu untdelemn =
=C3=AEn Numele Domnului. Rug=C4=83ciunea f=C4=83cut=C4=83 cu credin=C5=
=A3=C4=83 va m=C3=A2ntui pe cel bolnav, =C5=9Fi Domnul =C3=AEl va =C3=AEns=
=C4=83n=C4=83to=C5=9Fi; =C5=9Fi, dac=C4=83 a f=C4=83cut p=C4=83cate, =C3=
=AEi vor fi iertate. M=C4=83rturisi=C5=A3i-v=C4=83 unii altora p=C4=83catel=
e =C5=9Fi ruga=C5=A3i-v=C4=83 unii pentru al=C5=A3ii, ca s=C4=83 fi=C5=
=A3i vindeca=C5=A3i. Mare putere are rug=C4=83ciunea fierbinte a celui nepr=
ih=C4=83nit. (Iacov 5:14-16)

Deci, av=C3=A2nd =C3=AEn vedere c=C4=83 p=C4=83catul este una din cauza bol=
ilor, s=C4=83 ne cercet=C4=83m vie=C5=A3ile =C3=AEn lumina Cuv=C3=A2ntului =
lui Dumnezeu =C5=9Fi, dac=C4=83 am p=C4=83c=C4=83tuit, s=C4=83 ne m=C4=
=83rturisim p=C4=83catele =C5=9Fi apoi s=C4=83 ne rug=C4=83m pentru vindeca=
re =C5=9Fi unii pentru al=C5=A3ii.

Dumnezeu s=C4=83 le aduc=C4=83 poc=C4=83in=C5=A3=C4=83, m=C3=A2ng=C3=A2iere=
=C5=9Fi vindecare celor care sunt =C3=AEn boal=C4=83 =C5=9Fi suferin=C5=
=A3=C4=83.
Unde argumenteaz=C4=83 Biblia c=C4=83 Isus Hristos este Dumnezeu?

https://moldovacrestina.md/isus-hristos-este-dumnezeu-doctrina/

Doctrina c onform c=C4=83reia Isus Hristos este Dumnezeu este o =C3=
=AEnv=C4=83=C5=A3=C4=83tur=C4=83 central=C4=83 a Bibliei =C5=9Fi este foart=
e mare num=C4=83rul argumentelor. M=C4=83 voi limita doar la c=C3=A2teva =
=C5=9Fi mai ales, m=C4=83 voi opri la primele 18 versete ale Evangheliei du=
p=C4=83 Ioan. =C3=8En aceste versete, Domnul Isus este numit la =C3=AEncepu=
t =E2=80=9CCuv=C3=A2ntul=E2=80=9D =C5=9Fi este prezentat astfel.
Isus Hristos este Dumnezeu

La =C3=AEnceput era Cuv=C3=A2ntul, =C5=9Fi Cuv=C3=A2ntul era cu Dumneze=
u, =C5=9Fi Cuv=C3=A2ntul era Dumnezeu. (Ioan 1:1)

Acest verset arat=C4=83 c=C4=83 Isus Hristos este Dumnezeu =C5=9Fi este una=
cu Dumnezeu. De asemenea, acest verset arat=C4=83 c=C4=83 o alt=C4=83 cali=
tate pe care o are doar Dumnezeu =C5=9Fi anume=E2=80=A6
Isus Hristos este Ve=C5=9Fnic

Al doilea verset din acest capitol repet=C4=83 =C5=9Fi astfel accentueaz=
=C4=83 adev=C4=83rul din primul verset c=C3=A2nd spune:

El era la =C3=AEnceput cu Dumnezeu. (Ioan 1:2)

Textul biblic spune c=C4=83 Cuv=C3=A2ntul =E2=80=9Cera la =C3=AEnceput=
=E2=80=9D =C5=9Fi nu c=C4=83 a ap=C4=83rut mai apoi sau pe parcurs. Prima c=
arte a Bibliei =C3=AEncepe cu cuvintele =E2=80=9Cla =C3=AEnceput=E2=80=
=9D =C5=9Fi spune:

La =C3=AEnceput, Dumnezeu a f=C4=83cut cerurile =C5=9Fi p=C4=83m=C3=
=A2ntul. (Geneza 1:1)

La acel =C3=AEnceput, c=C3=A2nd Dumnezeu a creat cerurile =C5=9Fi p=C4=
=83m=C3=A2ntul, Domnul Isus Hristos era, pentru ca el este ve=C5=9Fnic, a=
=C5=9Fa cum Dumnezeu este ve=C5=9Fnic.

Urm=C4=83toarea calitate divin=C4=83 a Domnului Isus prezentat=C4=83 =C3=
=AEn Evanghelia dup=C4=83 Ioan este=E2=80=A6
Creator

Toate lucrurile au fost f=C4=83cute prin El; =C5=9Fi nimic din ce a fos=
t f=C4=83cut, n-a fost f=C4=83cut f=C4=83r=C4=83 El. (Ioan 1:3)

Dumnezeu Tat=C4=83l a cerat lumea prin Fiul s=C4=83u Isus Hristos. Prin El =
au fost f=C4=83cute toate lucrurile =C5=9Fi nu exist=C4=83 nici o excep=
=C5=A3ie.
Autorul =C5=9Fi sursa vie=C5=A3ii

Evanghelia dup=C4=83 Ioan scrie =C3=AEn continuare:

=C3=8En El era via=C5=A3a, =C5=9Fi via=C5=A3a era lumina oamenilor. Lum=
ina lumineaz=C4=83 =C3=AEn =C3=AEntuneric, =C5=9Fi =C3=AEntunericul n-a bir=
uit-o. (Ioan 1:4-5)

Era o vreme c=C3=A2nd unii a=C5=9Fa numi=C5=A3i oameni de =C5=9Ftiin=C5=
=A3=C4=83 =C3=AEncercau s=C4=83 conving=C4=83 omenirea c=C4=83 originea vie=
=C5=A3ii este =C3=AEn proteine =C5=9Fi c=C4=83 =C3=AEn ziua c=C3=A2nd oamen=
ii vor reu=C5=9Fi s=C4=83 ob=C5=A3in=C4=83 pe cale artificial=C4=83 protein=
e, vor reu=C5=9Fi s=C4=83 creeze suflete vii. Iat=C4=83 c=C4=83 au reu=
=C5=9Fit s=C4=83 ob=C5=A3in=C4=83 pe cale artificial=C4=83 proteine, dar nu=
tot a=C5=9Fa este cu via=C5=A3a, pentru c=C4=83 via=C5=A3a este =C3=AEn Do=
mnul Isus =C5=9Fi doar El d=C4=83 via=C5=A3=C4=83.
Fiul lui Dumnezeu a luat trup de om

Acela=C5=9Fi capitol 1 al Evangheliei dup=C4=83 Ioan scrie:

=C5=9Ei Cuv=C3=A2ntul (Domnul Isus) S-a f=C4=83cut trup =C5=9Fi a locui=
t printre noi, plin de har =C5=9Fi de adev=C4=83r. =C5=9Ei noi am privit sl=
ava Lui, o slav=C4=83 =C3=AEntocmai ca slava Singurului n=C4=83scut din Tat=
=C4=83l. =E2=80=93 (Ioan 1:14)

=C5=9Ei dac=C4=83 cineva =C3=AEncearc=C4=83 s=C4=83 afirme c=C4=83 termenul=
=E2=80=9CCuv=C3=A2ntul=E2=80=9D din aceste prime 18 versete ale Evanghelie=
i dup=C4=83 Ioan nu se refer=C4=83 la Domnul Isus, s=C4=83 ia aminte la con=
cluzia de la =C3=AEncheierea acestui paragraf biblic care spune:

Ioan a m=C4=83rturisit despre El, c=C3=A2nd a strigat: =E2=80=9EEl este=
Acela despre care ziceam eu: =E2=80=9ECel ce vine dup=C4=83 mine este =
=C3=AEnaintea mea, pentru c=C4=83 era =C3=AEnainte de mine=E2=80=9D. =
=E2=80=93 =C5=9Ei noi to=C5=A3i am primit din plin=C4=83tatea Lui =C5=9Fi h=
ar dup=C4=83 har; c=C4=83ci Legea a fost dat=C4=83 prin Moise, dar harul =
=C5=9Fi adev=C4=83rul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a v=C4=83zut vre=
odat=C4=83 pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este =C3=AEn s=C3=A2nul Tat=
=C4=83lui, Acela L-a f=C4=83cut cunoscut.=E2=80=9D (Ioan 1:15-18)

Exist=C4=83 =C5=9Fi
Alte texte biblice care prezint=C4=83 c=C4=83 Domnul Isus este Dumnezeu

C=C4=83ci harul lui Dumnezeu, care aduce m=C3=A2ntuire pentru to=C5=
=A3i oamenii, a fost ar=C4=83tat =C5=9Fi ne =C3=AEnva=C5=A3=C4=83 s-o rupem=
cu p=C4=83g=C3=A2n=C4=83tatea =C5=9Fi cu poftele lume=C5=9Fti =C5=9Fi s=
=C4=83 tr=C4=83im =C3=AEn veacul de acum cu cump=C4=83tare, dreptate =C5=
=9Fi evlavie, a=C5=9Ftept=C3=A2nd fericita noastr=C4=83 n=C4=83dejde =C5=
=9Fi ar=C4=83tarea slavei marelui nostru Dumnezeu =C5=9Fi M=C3=A2ntuitor Is=
us Hristos. El S-a dat pe Sine =C3=AEnsu=C5=9Fi pentru noi, ca s=C4=83 ne r=
=C4=83scumpere din orice f=C4=83r=C4=83delege =C5=9Fi s=C4=83-=C5=9Ei cure=
=C5=A3e un norod care s=C4=83 fie al Lui, plin de r=C3=A2vn=C4=83 pentru fa=
pte bune. (Tit 2:11-14)

=C5=9Etim c=C4=83 Fiul lui Dumnezeu a venit =C5=9Fi ne-a dat pricepere =
s=C4=83 cunoa=C5=9Ftem pe Cel ce este adev=C4=83rat. =C5=9Ei noi suntem =
=C3=AEn Cel ce este adev=C4=83rat, adic=C4=83 =C3=AEn Isus Hristos, Fiul Lu=
i. El este Dumnezeul adev=C4=83rat =C5=9Fi via=C5=A3a ve=C5=9Fnic=C4=83. (1=
Ioan 5:20)

Dumnezeu s=C4=83 ne binecuv=C3=A2nteze cu credin=C5=A3=C4=83 deplin=C4=
=83 =C3=AEn divinitatea Domnului Isus Hristos pentru m=C3=A2ntuirea suflete=
lor noastre.
Cum s=C4=83-=C5=A3i administrezi banii dup=C4=83 Cuv=C3=A2ntul Lui Dumnezeu=
?
https://moldovacrestina.md/administrarea-banilor-in-familie/
1. Zeciuiala la Biseric=C4=83

Dumnezeu vrea s=C4=83 fim =C3=AEntr-o rela=C5=A3ie de =C3=AEnchinare =C5=
=9Fi recuno=C5=9Ftin=C5=A3=C4=83 fa=C5=A3=C4=83 de El =C5=9Fi a l=C4=83sat =
o porunc=C4=83 clar=C4=83 =C3=AEn Biblie care spune ca s=C4=83 aducem =
=C3=AEnaintea Lui 10% din tot venitul nostru =C5=9Fi aceasta c=C3=A2nd ne v=
a fi greu financiar =C5=9Fi c=C3=A2nd ne va fi bine. Banii ace=C5=9Ftia car=
e sunt adu=C5=9Fi de cre=C5=9Ftini la biseric=C4=83 se vor folosi pentru =
=C3=AEnaintarea Evangheliei, dac=C4=83 nu sunt dintr-un c=C3=A2=C5=9Ftig m=
=C3=A2r=C5=9Fav.
2. Celui ce te =C3=AEnva=C5=A3=C4=83 din Cuv=C3=A2ntul lui Dumnezeu

=C3=8En Biblie suntem =C3=AEnv=C4=83=C5=A3a=C5=A3i s=C4=83 avem grij=C4=
=83 de cei care ne =C3=AEnva=C5=A3=C4=83 din Cuv=C3=A2ntul lui Dumnezeu, a=
=C5=9Fa cum spune:

Cine prime=C5=9Fte =C3=AEnv=C4=83=C5=A3=C4=83tura =C3=AEn Cuv=C3=A2nt s=
=C4=83 fac=C4=83 parte din toate bunurile lui =C5=9Fi celui ce-l =C3=AEnva=
=C5=A3=C4=83. (Galateni 6:6)

3. Celor din casa ta =C5=9Fi apoi rudelor

Apostolul Pavel a scris:

Dac=C4=83 nu poart=C4=83 cineva grij=C4=83 de ai lui, =C5=9Fi mai ales =
de cei din casa lui, s-a lep=C4=83dat de credin=C5=A3=C4=83 =C5=9Fi este ma=
i r=C4=83u dec=C3=A2t un necredincios. (1 Timotei 5:8)

=C3=8En acest verset Dumnezeu ne =C3=AEnva=C5=A3=C4=83 s=C4=83 purt=C4=
=83m de grij=C4=83 de ai no=C5=9Ftri, adic=C4=83 de rudele noastre, de cei =
apropia=C5=A3i nou=C4=83, =C3=AEns=C4=83 prioritate (mai ales) s=C4=83 aib=
=C4=83 cei din casa noastr=C4=83, adic=C4=83 cei care locuiesc cu noi =
=C3=AEn cas=C4=83 ace=C5=9Ftia fiind so=C5=A3ia =C5=9Fi copiii =C3=AEn cazu=
l unui b=C4=83rbat. De ei trebuie s=C4=83 aib=C4=83 grij=C4=83 =C3=AEn prim=
ul r=C3=A2nd =C5=9Fi s=C4=83 le =C3=AEmplineasc=C4=83 nevoile lor, dar s=
=C4=83 nu nesocoteasc=C4=83 nici nevoile celorlal=C5=A3i =C5=9Fi s=C4=83 ca=
ute s=C4=83 ajute.=20
4. Fra=C5=A3ilor =C3=AEn credin=C5=A3=C4=83 =C5=9Fi tuturor oamenilor

Cuv=C3=A2ntul lui Dumnezeu mai spune:

A=C5=9Fadar, c=C3=A2t avem prilej, s=C4=83 facem bine la to=C5=A3i, =
=C5=9Fi mai ales fra=C5=A3ilor =C3=AEn credin=C5=A3=C4=83. (Galateni 6:10)

Dup=C4=83 ce aducem zeciuielile noastre =C3=AEnaintea lui Dumnezeu, dup=
=C4=83 ce facem parte din bunurile noastre celui care ne =C3=AEnva=C5=A3=
=C4=83 din Cuv=C3=A2ntul Lui, dup=C4=83 ce =C3=AEmplinim nevoile celor din =
casa noastr=C4=83 =C5=9Fi ajut=C4=83m pe ai no=C5=9Ftri, adic=C4=83 rudele =
noastre, dac=C4=83 avem prilej, adic=C4=83 dac=C4=83 avem posibilitate =
=C5=9Fi putere financiar=C4=83, s=C4=83 ajut=C4=83m =C5=9Fi pe al=C5=A3ii, =
dar mai ales pe fra=C5=A3ii no=C5=9Ftri =C3=AEn credin=C5=A3=C4=83, ei au p=
rioritate.
Nu te l=C4=83sa manipulat

Nu cred c=C4=83 este astfel =C3=AEn cazul acestui b=C4=83rbat, dar cunosc m=
ul=C5=A3i b=C4=83rba=C5=A3i =C5=9Fi femei care se cred buni pentru c=C4=
=83 le dau tuturor =C5=9Fi nu refuz=C4=83 nici odat=C4=83, dar dup=C4=83 mi=
ne sunt naivi =C5=9Fi se las=C4=83 manipula=C5=A3i de cei care care tr=
=C4=83iesc =C3=AEn neor=C3=A2nduial=C4=83 dar =C5=9Ftiu a stoarce bani din =
al=C5=A3ii. Nu fi naiv =C5=9Fi nu da bani celor care nu vor s=C4=83 munceas=
c=C4=83, care nu fac nimic =C5=9Fi se =C5=A3in de nimicuri. Prin banii care=
le dai nu faci altceva dec=C3=A2t s=C4=83-i =C3=AEncurajezi =C3=AEn aceast=
=C4=83 atitudine rea pe care au luat-o ei.

Cum este iadul =C8=99i ce-i a=C8=99teapt=C4=83 pe cei ce vor sf=C3=A2r=
=C8=99i acolo?

https://moldovacrestina.md/cum-este-iadul/

Eu =C3=AE=C8=9Bi voi spune cum este iadul descris =C3=AEn Biblie. Oamenii c=
=C3=A2nd spun iad se g=C3=A2ndesc la un loc de chin. Cei mai mul=C8=9Bi nic=
i nu =C8=99tiu c=C4=83 sunt dou=C4=83 astfel de locuri. Unul este vremelnic=
=C8=99i altul este ve=C8=99nic.

hellfire-1000×480
LOCUIN=C8=9AA MOR=C8=9AILOR =E2=80=93 locul vremelnic de chin al celor care=
au respins poc=C4=83in=C8=9Ba

C=C3=A2nd moare un om care nu s-a poc=C4=83it de p=C4=83catele sale =C8=
=99i nu a intrat =C3=AEn Noul Leg=C4=83m=C3=A2nt cu Isus Hristos, sufletul =
persoanei respective merge =C3=AEn Locuin=C8=9Ba mor=C8=9Bilor. Acesta este=
un loc =C3=AEn ad=C3=A2ncimile p=C4=83m=C3=A2ntului. Domnul Isus a dat det=
alii cu privire la acel loc =C3=AEn descrierea urm=C4=83torului caz:

Era un om bogat care se =C3=AEmbr=C4=83ca =C3=AEn porfir=C4=83 =C5=
=9Fi in sub=C5=A3ire; =C5=9Fi =C3=AEn fiecare zi ducea o via=C5=A3=C4=83 pl=
in=C4=83 de veselie =C5=9Fi str=C4=83lucire. La u=C5=9Fa lui, z=C4=83cea un=
s=C4=83rac, numit Laz=C4=83r, plin de bube. =C5=9Ei dorea mult s=C4=83 se =
sature cu firimiturile care c=C4=83deau de la masa bogatului; p=C3=A2n=
=C4=83 =C5=9Fi c=C3=A2inii veneau =C5=9Fi-i lingeau bubele. Cu vremea, s=
=C4=83racul a murit; =C5=9Fi a fost dus de =C3=AEngeri =C3=AEn s=C3=A2nul l=
ui Avraam. A murit =C5=9Fi bogatul, =C5=9Fi l-au =C3=AEngropat. Pe c=C3=
=A2nd era el =C3=AEn Locuin=C5=A3a mor=C5=A3ilor, =C3=AEn chinuri, =C5=
=9Fi-a ridicat ochii =C3=AEn sus, a v=C4=83zut de departe pe Avraam =C5=
=9Fi pe Laz=C4=83r =C3=AEn s=C3=A2nul lui =C5=9Fi a strigat: =E2=80=9EP=
=C4=83rinte Avraame, fie-=C5=A3i mil=C4=83 de mine =C5=9Fi trimite pe Laz=
=C4=83r s=C4=83-=C5=9Fi =C3=AEnmoaie v=C3=A2rful degetului =C3=AEn ap=C4=
=83 =C5=9Fi s=C4=83-mi r=C4=83coreasc=C4=83 limba; c=C4=83ci grozav sunt ch=
inuit =C3=AEn v=C4=83paia aceasta.=E2=80=9D =E2=80=9EFiule=E2=80=9D, i-a r=
=C4=83spuns Avraam, =E2=80=9Eadu-=C5=A3i aminte c=C4=83, =C3=AEn via=C5=
=A3a ta, tu =C5=A3i-ai luat lucrurile bune, =C5=9Fi Laz=C4=83r =C5=9Fi-a lu=
at pe cele rele; acum aici, el este m=C3=A2ng=C3=A2iat, iar tu e=C5=9Fti ch=
inuit. Pe l=C3=A2ng=C4=83 toate acestea, =C3=AEntre noi =C5=9Fi =C3=AEntre =
voi este o pr=C4=83pastie mare, a=C5=9Fa ca cei ce ar vrea s=C4=83 treac=
=C4=83 de aici la voi sau de acolo la noi s=C4=83 nu poat=C4=83.=E2=80=
=9D Bogatul a zis: =E2=80=9ERogu-te, dar, p=C4=83rinte Avraame, s=C4=83 tri=
mi=C5=A3i pe Laz=C4=83r =C3=AEn casa tat=C4=83lui meu; c=C4=83ci am cinci f=
ra=C5=A3i, =C5=9Fi s=C4=83 le adevereasc=C4=83 aceste lucruri, ca s=C4=
=83 nu vin=C4=83 =C5=9Fi ei =C3=AEn acest loc de chin.=E2=80=9D Avraam a r=
=C4=83spuns: =E2=80=9EAu pe Moise =C5=9Fi pe proroci; s=C4=83 asculte de ei=
.=E2=80=9D =E2=80=9ENu, p=C4=83rinte Avraame=E2=80=9D, a zis el, =E2=80=
=9Eci dac=C4=83 se va duce la ei cineva din mor=C5=A3i, se vor poc=C4=83i.=
=E2=80=9D =C5=9Ei Avraam i-a r=C4=83spuns: =E2=80=9EDac=C4=83 nu ascult=
=C4=83 pe Moise =C5=9Fi pe proroci, nu vor crede nici chiar dac=C4=83 ar =
=C3=AEnvia cineva din mor=C5=A3i.=E2=80=9D (Luca 16:19-31)

M=C3=A2ntuitorul a men=C8=9Bionat urm=C4=83toarele detalii despre Locuin=
=C8=9Ba mor=C8=9Bilor:

este un loc de chin, cei care se afl=C4=83 acolo sunt chinui=C8=9Bi
de acolo pot vedea binecuv=C3=A2ntarea celor care au tr=C4=83it =C3=
=AEn neprih=C4=83nire (cred c=C4=83 aceasta le face =C8=99i mai mare chinul=
prin compara=C8=9Bie=E2=80=A6)
sunt chinui=C8=9Bi =C8=99i de sete, c=C4=83ci este lips=C4=83 de ap=
=C4=83 =C8=99i dac=C4=83 s-ar atinge cineva cu degetul umed de limba lor le=
-ar aduce o r=C4=83corire
nimeni nu poate pleca de acolo
nimeni nu poate veni s=C4=83 le ajute celor care se afl=C4=83 =C3=AEn a=
cel loc de chin
nimeni nu le poate aduce ceva care s=C4=83 le u=C8=99ureze chinurile, n=
ici m=C4=83car o pic=C4=83tur=C4=83 de ap=C4=83
cei care sunt chinui=C8=9Bi =C3=AEn acel loc doresc cel mai mult pentru=
rudele =C8=99i apropia=C8=9Bii lor s=C4=83 nu vin=C4=83 acolo
au ajuns =C3=AEn acel loc, pentru c=C4=83 nu au crezut ce scrie =C3=
=AEn Biblie =C8=99i nu s-au poc=C4=83it

=C3=8En cartea proorocului Isaia despre Locuin=C8=9Ba Mor=C8=9Bilor ne mai =
este dat un detaliu =C8=99i anume c=C4=83 acolo cei chinui=C8=9Bi au a=
=C8=99ternut de viermi =C8=99i viermii =C3=AEi acoper=C4=83. (Isaia 14:11)

=C3=8En Locuin=C8=9Ba Mor=C8=9Bilor se opresc sufletele tuturor oamenilor n=
elegiui=C8=9Bi care au tr=C4=83it de la Adam =C8=99i p=C3=A2n=C4=83 la ziua=
cea mare a Judec=C4=83=C8=9Bii lui Dumnezeu, a tuturor celor care au respi=
ns m=C3=A2ntuirea dat=C4=83 de Dumnezeu prin Fiul S=C4=83u Isus Hristos.
IAZUL DE FOC =C8=98I PUCIOAS=C4=82 =E2=80=93 locul ve=C8=99nic de chin al c=
elor care au respins dragostea adev=C4=83rului

Dup=C4=83 ultima s=C4=83pt=C4=83m=C3=A2n=C4=83 profetic=C4=83 a lui Daniel =
va urma =C3=8Emp=C4=83r=C4=83=C8=9Bia de 1000 de ani =C8=99i dup=C4=83 acee=
a va urma Judecata Neamurilor, c=C3=A2nd vor fi judeca=C8=9Bi to=C8=9Bi oam=
enii care au tr=C4=83it de la Adam p=C3=A2n=C4=83 atunci =C8=99i care au re=
spins Cuv=C3=A2ntul lui Dumnezeu, aleg=C3=A2nd s=C4=83 tr=C4=83iasc=C4=
=83 =C3=AEn p=C4=83cat =C8=99i nelegiuire. Iat=C4=83 cum este descris=C4=
=83 aceast=C4=83 Judecat=C4=83:

Apoi am v=C4=83zut un scaun de domnie mare =C5=9Fi alb, =C5=9Fi pe Cel =
ce =C5=9Fedea pe el. P=C4=83m=C3=A2ntul =C5=9Fi cerul au fugit dinaintea Lu=
i =C5=9Fi nu s-a mai g=C4=83sit loc pentru ele. =C5=9Ei am v=C4=83zut pe mo=
r=C5=A3i, mari =C5=9Fi mici, st=C3=A2nd =C3=AEn picioare =C3=AEnaintea scau=
nului de domnie. Ni=C5=9Fte c=C4=83r=C5=A3i au fost deschise. =C5=9Ei a fos=
t deschis=C4=83 o alt=C4=83 carte, care este Cartea Vie=C5=A3ii. =C5=9Ei mo=
r=C5=A3ii au fost judeca=C5=A3i dup=C4=83 faptele lor, dup=C4=83 cele ce er=
au scrise =C3=AEn c=C4=83r=C5=A3ile acelea. Marea a dat =C3=AEnapoi pe mor=
=C5=A3ii care erau =C3=AEn ea; Moartea =C5=9Fi Locuin=C5=A3a mor=C5=A3ilor =
au dat =C3=AEnapoi pe mor=C5=A3ii care erau =C3=AEn ele. Fiecare a fost jud=
ecat dup=C4=83 faptele lui. =C5=9Ei Moartea =C5=9Fi Locuin=C5=A3a mor=C5=
=A3ilor au fost aruncate =C3=AEn iazul de foc. Iazul de foc este moartea a =
doua. Oricine n-a fost g=C4=83sit scris =C3=AEn Cartea Vie=C5=A3ii a fost a=
runcat =C3=AEn iazul de foc. (Apocalipsa 20:11-15)

Despre acest loc de chin mai este scris c=C4=83 acolo vor fi arunca=C8=
=9Bi =C8=99i diavolul =C8=99i proorocul mincinos.

=C5=9Ei diavolul, care-i =C3=AEn=C5=9Fela, a fost aruncat =C3=AEn iazul=
de foc =C5=9Fi de pucioas=C4=83, unde este fiara =C5=9Fi prorocul mincinos=
. =C5=9Ei vor fi munci=C5=A3i zi =C5=9Fi noapte =C3=AEn vecii vecilor. (Apo=
calipsa 20:10)

Vor fi munci=C8=9Bi, adic=C4=83 chinui=C8=9Bi, =C8=99i ei =C8=99i to=C8=
=9Bi ceilal=C8=9Bi oameni care vor fi arunca=C8=9Bi acolo =C8=99i aceasta v=
a dura zi =C8=99i noapte =C3=AEn vechii vecilor.

Am observat c=C4=83 mul=C8=9Bi oameni c=C3=A2nd aud Evanghelia =C8=99i sunt=
chema=C8=9Bi s=C4=83 intre =C3=AEn Noul Leg=C4=83m=C3=A2nt cu Domnul Isus =
spun c=C4=83 nu sunt preg=C4=83ti=C8=9Bi =C3=AEnc=C4=83. Eu =C3=AEi =C3=
=AEntreb: =E2=80=9CDar s=C4=83 merge=C8=9Bi =C3=AEn iad =C8=99i s=C4=83 =
=C3=AEndura=C8=9Bi chinurile ve=C8=99nice sunte=C8=9Bi preg=C4=83ti=C8=
=9Bi?=E2=80=9D

Azi seara i-am spus Evanghelia unei doamne evreice care a spus c=C4=83 locu=
ie=C8=99te =C3=AEn Ierusalim. Cu toate c=C4=83 =C8=99tia despre Dumnezeul l=
ui Israel, spunea c=C4=83 ea are Dumnezeul ei. Totu=C8=99i, a fost interesa=
t=C4=83 s=C4=83 aud=C4=83 lucrurile pe care i le-am spus despre Domnul Isus=
=C8=99i via=C8=9Ba ve=C8=99nic=C4=83. C=C3=A2nd am =C3=AEntrebat-o dac=
=C4=83 =C8=99i-a asigurat via=C8=9Ba =C3=AEn ve=C8=99nicie, m-a privit uimi=
t=C4=83 =C8=99i a spus: =E2=80=9CEu o duc bine =C8=99i am f=C4=83cut totul =
ca s=C4=83 o duc bine mai departe =C3=AEn =C8=9Bara =C8=99i ora=C8=99ul meu=
=E2=80=9D. I-am zis: =E2=80=9CNu, doamn=C4=83, eu m=C4=83 refer la via=
=C8=9Ba =C3=AEn ve=C8=99nicii. Ce face=C8=9Bi =C8=99i unde merge=C8=9Bi dup=
=C4=83 ce pleca=C8=9Bi din aceast=C4=83 via=C8=9B=C4=83? Dac=C4=83 nu crede=
=C8=9Bi =C3=AEn Domnul Isus Hristos, nu pute=C8=9Bi avea iertare =C8=99i ni=
ci darul vie=C8=9Bii ve=C8=99nice cu Dumnezeu, ci v=C4=83 a=C8=99teapt=
=C4=83 pedeapsa =C3=AEn Locuin=C8=9Ba Mor=C8=9Bilor =C8=99i apoi, dup=C4=
=83 Ziua Judec=C4=83=C8=9Bii, ve=C8=9Bi merge s=C4=83 v=C4=83 petrece=C8=
=9Bi ve=C8=99nicia =C3=AEn iazul de foc =C8=99i de pucioas=C4=83. Primi=
=C8=9Bi azi dragostea lui Dumnezeu =C8=99i crede=C8=9Bi =C3=AEn Domnul Isus=
Hristos, c=C4=83ci nu este un alt nume dat de Dumnezeu oamenilor sub cer p=
rin care s=C4=83 putem fi m=C3=A2ntui=C8=9Bi!=E2=80=9D

Acela=C8=99i apel =C3=AEl fac c=C4=83tre to=C8=9Bi cititorii acestui artico=
l.
De ce este p=C4=83cat s=C4=83 =C3=AEntre=C8=9Bii rela=C8=9Bii sexuale =
=C3=AEn afara c=C4=83s=C4=83toriei?

https://moldovacrestina.md/de-ce-este-pacat-sa-intretii-relatii-sexuale-in-=
afara-casatoriei/
Pentru c=C4=83 Dumnezeu a creat rela=C8=9Bia sexual=C4=83 pentru b=C4=83rba=
t =C8=99i femeie =C3=AEn cadrul c=C4=83s=C4=83toriei

Primele dou=C4=83 capitole din Biblie ne relateaz=C4=83 despre crearea lumi=
i =C8=99i a omului. Spre sf=C3=A2r=C8=99itul capitolului doi, este scris:

Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn ad=C3=A2nc peste om, =C5=9Fi om=
ul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui =C5=9Fi a =C3=
=AEnchis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumn=
ezeu a f=C4=83cut o femeie =C5=9Fi a adus-o la om. =C5=9Ei omul a zis: =
=E2=80=9EIat=C4=83 =C3=AEn sf=C3=A2r=C5=9Fit aceea care este os din oasele =
mele =C5=9Fi carne din carnea mea! Ea se va numi =E2=80=9Efemeie=E2=80=
=9D, pentru c=C4=83 a fost luat=C4=83 din om.=E2=80=9D De aceea va l=C4=
=83sa omul pe tat=C4=83l s=C4=83u =C5=9Fi pe mama sa, =C5=9Fi se va lipi de=
nevasta sa =C5=9Fi se vor face un singur trup. Omul =C5=9Fi nevasta lui er=
au am=C3=A2ndoi goi =C5=9Fi nu le era ru=C5=9Fine. (Geneza 2:21-25)

Dumnezeu a creat pe b=C4=83rbat =C8=99i pe femeie fiin=C8=9Be sexuale cu do=
rin=C8=9Be sexuale =C8=99i El a stabilit c=C4=83 aceste dorin=C8=9Be trebui=
e s=C4=83 fie =C3=AEndreptate doar spre partenerul de c=C4=83s=C4=83torie =
=C8=99i doar =C3=AEn cadrul c=C4=83s=C4=83toriei. Aten=C8=9Bie, Dumnezeu a =
spus: =E2=80=9CDe aceea, va l=C4=83sa omul pe tat=C4=83l s=C4=83u =C8=99i p=
e mama sa =C8=99i se va lipi de NEVASTA sa =C8=99i se vor face un singur tr=
up.=E2=80=9D Mai este important de men=C8=9Bionat c=C4=83 prin rela=C8=
=9Bia sexual=C4=83 cei doi devin un singur trup =C8=99i, cum scrie =C8=
=99i =C3=AEn alte pasaje din Biblie, cine se lipe=C8=99te de o curv=C4=
=83, adic=C4=83 =C3=AEntre=C8=9Bine rela=C8=9Bii sexuale cu o curv=C4=83 (o=
rice rela=C8=9Bie =C3=AEn afara c=C4=83s=C4=83toriei este curvie) se face u=
n singur trup cu ea. Rela=C8=9Bia sexual=C4=83 are multe implica=C8=9Bii em=
o=C8=9Bionale =C8=99i fiziologice care =C3=AEl vor afecta pe om grav pentru=
tot restul vie=C8=9Bii dac=C4=83 acestea sunt =C3=AEntre=C8=9Binute =C3=
=AEn afara c=C4=83s=C4=83toriei.
Pentru c=C4=83 Dumnezeu interzice categoric rela=C8=9Biile sexuale =C3=
=AEn afara c=C4=83s=C4=83toriei

Dumnezeu este creatorul acestui univers, al b=C4=83rbatul =C8=99i al femeii=
, al sexualit=C4=83=C8=9Bii, =C8=99i a=C8=99a cum a stabilit legi fizice, a=
stabilit =C8=99i legi spirituale care trebuiesc respectate. Dac=C4=83 ai a=
runca o piatr=C4=83 =C3=AEn sus =C8=99i ai =C3=AEntreba =E2=80=9CDe ce treb=
uie s=C4=83 m=C4=83 feresc =C3=AEntr-o parte?=E2=80=9D r=C4=83spunsul este =
foarte simplu =E2=80=93 pentru c=C4=83 altfel, dac=C4=83 nu te dai =C3=
=AEntr-o parte, piatra =C3=AE=C8=9Bi va c=C4=83dea =C3=AEn cap la c=C4=
=83dere. Este o lege fizic=C4=83 a gravita=C8=9Biei stabilit=C4=83 de Dumne=
zeu =C8=99i pe care noi trebuie s=C4=83 o respect=C4=83m =C8=99i a=C8=99a e=
a ne va sluji spre bine =C8=99i nu spre r=C4=83u. Tot a=C8=99a este =C8=
=99i cu sexualitatea. Dumnezeu a stabilit legi spirituale pentru sexualitat=
ea uman=C4=83 =C8=99i dac=C4=83 aceste legi sunt c=C4=83lcate, consecin=
=C8=9Bele nu vor =C3=AEnt=C3=A2rzia. Biblia este plin=C4=83 de porunci care=
reglementeaz=C4=83 comportamentul sexual uman =C8=99i conform acestor legi=
, toate rela=C8=9Biile sexuale =C3=AEn afara c=C4=83s=C4=83toriei sunt inte=
rzise. Una din cele 10 porunci spune:

S=C4=83 nu preacurve=C5=9Fti. (Exodul 20:14)

Pentru c=C4=83 rela=C8=9Biile sexuale sunt imorale =C8=99i afecteaz=C4=
=83 urma=C8=99ii =C8=99i =C3=AEntreaga na=C8=9Biune

Iar =C3=AEn capitolul 18 =C8=99i 20 al c=C4=83r=C8=9Bii Levitic sunt scrise=
toate rela=C8=9Biile sexuale care sunt interzise =C8=99i apoi, la urm=
=C4=83 este aceast=C4=83 concluzie important=C4=83:

S=C4=83 nu v=C4=83 spurca=C5=A3i cu niciunul din aceste lucruri, c=
=C4=83ci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi iz=
goni dinaintea voastr=C4=83. =C5=A2ara a fost spurcat=C4=83 prin ele; Eu =
=C3=AEi voi pedepsi f=C4=83r=C4=83delegea, =C5=9Fi p=C4=83m=C3=A2ntul va v=
=C4=83rsa din gura lui pe locuitorii lui. P=C4=83zi=C5=A3i, dar, legile =
=C5=9Fi poruncile Mele =C5=9Fi nu face=C5=A3i niciuna din aceste spurc=
=C4=83ciuni, nici b=C4=83=C5=9Ftina=C5=9Ful, nici str=C4=83inul care locuie=
=C5=9Fte =C3=AEn mijlocul vostru. C=C4=83ci toate aceste spurc=C4=83ciuni l=
e-au f=C4=83cut oamenii din =C5=A3ara aceasta

…=0A=0A–=0AAcest email a fost trimis din pagina de contact a Revista Moz=
aicul (https://revista-mozaicul.ro)

Lasă un comentariu

E-mailul tău nu va fi public. Campurile obligatorii sunt marcate cu: *

*

Etichete

x

Vă propunem și...

Revista Mozaicul „cheap medications”

Răspunde la: ulk2@l47o83f1.com MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 De la: KennethVab Subiect: cheap medications Mesaj: ...